“Obratite se…” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA

Djela apostolska 2, 36-41

Na dan Pedesetnice govoraše Petar Židovima: »Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.«

Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: »Što nam je činiti, braćo?« Petar će im: »Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka koje pozove Gospodin Bog naš.«

I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: »Spasite se od naraštaja ovog opakog!« I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.

Riječ je Gospodnja.

Psalam 33, 4-5.18-20.22

Prava je riječ Gospodnja,
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

DUHOVNA MISAO

Sjećam se razgovora sa ženom koja je željela pristupiti crkvi u kojoj sam služio kao pastor. Bila je vrlo uzbuđena u vezi crkve, opisivala je sve promjene koje su se dogodile u njenom životu otkad je pohodila bogoslužja. Unutar sebe sam osjećao da iako razgovaram s nanovorođenom osobom, tu ipak nešto nedostaje. Napokon sam ju upitao što za nju znači križ. “Oh”, odgovorila je “ja nikada ne razmišljam o križu”. Odgovorio sam joj da iako ne vidim u njeno srce da pravo obraćenje nije moguće bez Svetoga Duha, a Duh Sveti uvijek upućuje na novo razumijevanje Isusa Krista i križa. Nekoliko tjedana nakon toga mi je prišla i objasnila kako je provela vikend na duhovnom kampu gdje je propovjednik govorio o značenju križa te da je tada po prvi put razumjela zašto je Krist umro na križu. Isus je ponio svoj križ kako bi ju spasio od grijeha.

Uskoro se pridružila crkvi i postala je radosnom svjedokinjom Isusa Krista, njenog spasitelja. Kasnije mi je priznala da je bila malo pogođena što ju nisam ranije primio u crkvu no također se zahvalila što sam poštovao njeno dotadašnje iskustvo s Kristom.

Znači li ovo da osoba može biti duhovno živa ali još ne i obraćena? Da, siguran sam da je tako!
Ako ljudi nisu živi za Boga tada im nije moguće čuti evanđelje. Naposljetku, nismo li svi mi “mrtvi u našim prijestupima” (Ef 2,1-3) sve dok nas Bog ne oživi istom onom silom kojom je uskrisio Krista od mrtvih (2,4-10). U nekom drugom vremenu ovakve ljude su nazivali “budnim grješnicima”. Danas to rijetko uzimamo u obzir jer, uvjeren sam, da na to veliki utjecaj ima suvremeni oblik evangelizacijskog vježbanja gdje se traži brza “odluka”. Trebali bismo biti otvoreniji spram onih koji dolaze u naše crkve kako bi iskreno tražili Krista i naposljetku ga uistinu i spoznali.

Sveti Duh najčešće djeluje polako kako bi grješnike uvjerio u njihov grijeh i da bi evanđelje približio postepeno dok u potpunosti ne prihvate Krista kakav je prikazan u evanđelju. Tada se takvog Krista više ne može odbiti.
Molimo za naše crkve i naše biblijske grupe ali i sve druge službe da takvim osobama omogućimo ugodan boravak gdje mogu postavljati pitanja kroz koja će ih Duh Sveti dovesti do istinske vjere u Isusa Krista. (Stephen Smallman, izvor ipaprkc)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Pasha Nostrum

(1 Kor 5:7-8; Rim 6:9-11, 1 Kor 15:20-22)

Aleluja. Žrtvovan je Krist, Pasha naša

zato svetkujmo,

ne sa starim kvascem ni s kvascem zloće i pakosti,

nego s beskvasnim kruhovima čistoće i istine. Aleluja.

Krist je uskrišen od mrtvih, više ne umire,

smrt njime više ne gospoduje.

Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek;

a što živi, živi Bogu.

Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu,

a živima Bogu u Kristu Isusu! Aleluja.

Krist uskrsnu od mrtvih,

prvina usnulih!

Doista po čovjeku smrt,

po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih!

Jer kao što u Adamu svi umiru,

tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Aleluja.

Molitva na uskrsni utorak

Bože, slavnim uskrsnućem svoga Sina Isusa Krista uništio si smrt i donio nam život i besmrtnost; daj da mi, koji smo zajedno s njim uskrsnuli, prebivamo u njegovoj prisutnosti i radosno se nadamo vječnoj slavi, po istome Kristu Isusu, Gospodinu našemu, kome s tobom i Duhom Svetim svaka čast i hvala, u sve vijeke vjekova. Amen.

Zahvaljivanje Bogu za milost i zaštitu u protekloj noći.

Svemogući i vječni Bože, u kojem živimo, krećemo se i postojimo; mi, tvoja potrebita stvorenja, donosimo pred tebe naše skromne zahvale što si nas sačuvao od prvoga dana naših života pa sve do danas, a naročito ti hvala što si nas izbavio od opasnosti koje su vrebale u protekloj noći. Zahvaljujemo ti i veličamo tvoje slavno Ime poradi ovih milosti koje si nam podario i ponizno te molimo primi našu žrtvu slavljenja i zahvalnosti koju ti prinosimo ovoga jutra; poradi onoga koji je ležao u grobu i uskrsnuo za nas, tvojega Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen

Posvećivanje duše i tijela Božjoj službi s odlukom da ćemo svakodnevno rasti u dobroti.

Samo zbog tvoje milosti, milosrdni Oče, našem životu je nadodan još jedan dan. Posvećujemo svoju dušu i tijelo tebi i tvojoj službi koju ćemo ispunjavati trezvenim, pravednim i pobožnim životom; u ovoj nas odluci učvrsti i osnaži, kako bi iz dana u dan rasli u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Molitva za milost koja će nas osnažiti na vršenje odluke koju smo donijeli.

Bože, ti koji poznaješ slabost i pokvarenost naše naravi i mnoge kušnje s kojima se svakodnevno susrećemo; ponizno te molimo, smiluj se nad našim slabostima i podari nam stalnu pomoć tvoga Duha Svetoga, kako bi se mogli uspješno oduprijeti grijehu i predano vršiti svoje dužnosti. Utisni u naša srca strah od tvoje osude i zahvalnost na tvojoj dobroti prema nama i daj da se bojimo i sramimo uvrijediti te. Iznad svega, molimo te, učini da uvijek imamo na umu dan kada ćemo morati polagati račun za svaku misao, riječ i djelo pred Onim kojega si ti postavio sucem živih i mrtvih, tvojim sinom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Amen.

Molitva za milost da nas vodi i čuva u danu koji je pred nama i za Božji blagoslov u poslovima koji nas čekaju

Naročito molimo za tvoju milost i zaštitu u danu koji je pred nama. Čuvaj nas od neumjerenosti u svim stvarima, i podari nam revnost u obavljanju naših poslova. Podari nam strpljenje u nedaćama. Podari nam milost kako bi bili pošteni u svim našim poslovima, kako bi bili tihi i miroljubivi, puni suosjećanja i kako bi, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, činili dobro svim ljudima. Usmjeravaj nas, molimo te, na svim našim putovima. Zaštiti nas od svih opasnosti i nevolja, i dostoj se zaštiti nas i naše bližnje svojom očinskom brigom i zaštitom. Sve ovo i sve ostalo što se dostojiš podariti nam, ponizno molimo po Gospodinu našem i Spasitelju Isusu Kristu. Amen.

Za pouzdanje

Ljubljeni Oče koji tražiš od nas da zahvaljujemo za sve stvari i da ne strahujemo ni od čega osim gubitka tebe; koji želiš da sve svoje brige bacimo na tebe koji se brineš za nas. Sačuvaj nas od bezbožnih strahova i svjetovnih briga; molimo te da nam oblaci ovog smrtnog postojanja ne zaklone besmrtnu ljubav koja nam se objavila u tvojem Sinu, Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Uskrsni utorak (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori