“Tada im otvori pamet da razumiju Pisma” (Večernja molitva)


BIBLIJSKO ČITANJE

Luka 24, 35-48

U ono vrijeme: Učenici pripovjede što se dogodilo na putu i kako prepoznaše Isusa u lomljenju kruha.

Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.« Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.

Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ‘Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštanje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.«

Riječ je Gospodnja.

DUHOVNA MISAO

Uz blagovanje Isus učenicima tumači Pisma, baš kao i učenicima prema Emausu. To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano. Isus jasno govori učenicima da se u njemu ispunjava Stari Zavjet. Sve što je o njemu pisano sada se obistinilo. Tada im otvori pamet da razumiju Pisma. Dok nismo susreli uskrslog Isusa ne možemo razumjeti Riječ Božju. Učenici koji su išli prema Emausu su uz blagovanje s Isusom prepoznali Isusa. Naše blagovanje s Isusom u Euharistiji daje nam da prepoznamo Isusa i da razumijemo Riječ Božju. Koliko danas ljudi znaju o Bogu, o Isusu, o kršćanstvu, o podjelama i razlikama u kršćanskim crkvama – ali razumiju li što o svemu tome piše u Božjoj riječi. Da bismo razumjeli Riječ Božju trebamo doživjeti susret s uskrslim Isusom koji će nam otvoriti pamet. Učenicima u Emausu gorjelo je srce dok im je Isus putem govorio i dok im je otkrivao Pisma. Gori li i nama srce kada nam se tumači Riječ Božja? Prepoznajemo li i mi uskrslog Isusa kada zajedno lomimo kruh i slavimo Večeru Gospodnju?

Večera Gospodnja (Euharistija) nije samo znak međusobne ljubavi kršćana, već sakrament našeg izbavljenja smrću Kristovom. Tako je Večera Gospodnja za one koji je dostojno i pobožno primaju kruh kojeg lomimo – zajedništvo tijela Kristovog, i posvećeni kalež – zajedništvo krvi Kristove. Tijelo Kristovo se u Euharistiji daje, prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu. Vjera je pak sredstvo kojim se tijelo Kristovo u Euharistiji prima i blaguje. (39 Članaka vjere, Čl.28.) Ako s vjerom blagujemo u Euharistiji i ako s vjerom slušamo Riječ Božju onda će nam biti dana milost od Boga da nam se otvori pamet i razumijemo što nam Riječ Božja govori. Nema smisla samo izvršavati neke obrede, činiti određene propisane čine, pristupati Večeri Gospodnjoj, čitati Bibliju ako to ne činimo s vjerom. Okupljeni u vjeri kao zajednica jedni druge možemo hrabriti da ustrajemo na pravom, Božjem putu. Okupljajući se na zajedničkim bogoslužjima zajedno slušamo Riječ Božju koja nam se tumači, zajedno blagujemo Večeru Gospodnju, baš kao i Isusovi učenici, i na taj način ispunjavamo Kristov nalog da budemo svjedoci njegova uskrsnuća, da budemo njegova Crkva. Isus šalje svoje učenike da budu svjedoci onoga što ih je on učio, da budu svjedoci Božje Riječi, da budu svjedoci svog iskustva susreta s uskrslim Isusom. Učenici mogu svjedočiti o onome što su iskusili u susretu s uskrslim Isusom. Mi možemo svjedočiti ono što su nam Isusovi učenici kroz stoljeća prenijeli i možemo svjedočiti vlastito iskustvo susreta s uskrslim Isusom u Riječi Božjoj i Euharistiji koji možemo doživjeti svake nedjelje okupljajući se zajedno u domu Gospodnjem. Dom Gospodnji mjesto je gdje je Bog uvijek prisutan, u sredini među nama, gdje nas poučava Pismima, gdje blaguje s nama i gdje nam otvara pamet da razumijemo Riječ Božju. Neka nam dom Gospodnji bude mjesto gdje rado dolazimo na susret s uskrslim Gospodinom, mjesto gdje prepoznajemo uskrslog Gospodina i mjesto iz kojeg odlazimo u svakodnevni život zajedno s Gospodinom.(Saša Maligec. Vidi više ovdje)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva na uskrsni četvrtak

Svemogući vječni Bože, u Pashalnoj tajni ustanovio si novi savez pomirenja; daj da svi koji su preporođeni u zajedništvu Kristova Tijela, svojim životom uzmognu pokazati ono što vjerom ispovijedaju, po istome Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Ispovijed grijeha i molitva pokajanja i oproštenja

Milosrdni Bože, čije oči ne mogu gledati nepravdu; obećao si oproštenje svima koji ispovjede grijehe i ostave ih. Dolazimo pred tebe u poniznosti, svjesni svoje bezvrijednosti; priznajemo da smo mnogostruko sagriješili i prekršili tvoje pravedne zakone. (…) Milostivi Oče, koji ne želiš smrt grešnika, pogledaj milostivo na nas, usrdno te molimo, oprosti nam prijestupe naše; daj nam da istinski shvatimo koliko je zla u njima, i daj nam istinsko pokajanje kako bi mogli dobiti oprost iz tvojih ruku; jer si uvijek spreman primiti poniznog pokajnika; poradi sina svojega Isusa Krista, našeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Amen.

(…) Na ovome mjestu će onaj koji bude čitao napraviti kratku stanku kako bi svi imali prilike u tišini priznati svoje grijehe i propuste proteklog dana.

Molitva za milost, promjenu i duhovni rast

Kako ne bismo, vlastitom krivnjom i slabošću, ili kušnjama koje nas obuzimaju ponovno sagriješili, čuvaj nas, usrdno te molimo, usmjeravaj nas i pomozi nam Duhom svojim Svetim. Promijeni u nama sve ono što je loše u našoj naravi i dušama, kako se niti jedna nečista misao, nezakonita ideja ili neprimjerena želja ne bi našla u nama. Očisti srca naša od zavisti, mržnje i zlobe; neka nikada sunce ne zađe nad našom srdžbom, već neka na počinak uvijek idemo u miru, milosrđu i dobroj volji, s čistom savjesti prema tebi i drugim ljudima, kako bi ostali čisti i bez mane do dolaska Gospodina našeg i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Posrednička molitva

Primi, Gospode, našu posredničku molitvu za čitavo čovječanstvo. Neka svjetlo tvojeg Evanđelja obasja sve narode i neka oni koji ga prihvate žive u skladu s njim. Milostiv budi svojoj Crkvi i neka svaki njezin član, svaki u svojoj službi i pozivu, služi vjerno tebi. Blagoslovi sve koji su nam nadređeni, vladaj njihovim srcima i osnaži ih kako bi mogli kazniti pokvarenost i poročnost i očuvati tvoju istinsku vjeru i vrednote. Blagoslovi sve naše poslove, zemaljske i duhovne, naše prijatelje i susjede. Nagradi sve one koji nam čine dobro i oprosti onima koji nam žele i čine zlo; obnovi njihove umove i daj da se pokaju. Milostiv budi svima koji su u nevolji i podari im, milosrdni Bože, svakome prema njihovoj potrebi; to molimo poradi onoga koji je činio dobro, tvojeg Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Zahvaljivanje

Našim molitvama, Gospodine, pridružujemo iskreno zahvaljivanje za tvoju milost, zato što postojimo, za naš razum i sve ostale darove i sposobnosti duše i tijela; za naše zdravlje, prijatelje, hranu i odijelo i sve ostale udobnosti i pogodnosti u našim životima. Iznad svega ti zahvaljujemo na milosti koju su nam iskazao poslavši svojega Sina na svijet da nas otkupi od grijeha i vječne smrti te si nam dao spoznaju i osjećaj za naše dužnosti prema tebi. Blagoslivljamo te radi strpljenja koje pokazuješ prema nama bez obzira na naše mnoge nedostatke i izazove; poradi vodstva i pomoći i utjehe koje nam daješ Duhom Svetim, radi tvoje neprekidne brige i providnosti prema nama kroz čitave naše živote, a naročito za blagoslove i milosti u danu koji je za nama; usrdno te molimo blagoslivljaj nas i nadalje. Podari nam milost da budemo zahvalni i iskreno poslušni njegovim zakonima, po čijim zaslugama i posredovanjem smo ih i primili – tvoga Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Molitva za Božju zaštitu u noći koja slijedi

Naročito te molimo da nas i nadalje milosrdno štitiš i u ovoj noći. Obrani nas od svih opasnosti i pakosti i od straha od istih, kako bi mogli uživati okrepljujući san koji će nas osnažiti za vršenje dužnosti koje nam predstoje u nadolazećem danu. Također, milostiv nam budi kako bismo mogli uvijek tako živjeti da se ne bojimo umrijeti; kako bismo u životu i smrti uvijek pripadali tebi; po zaslugama i zadovoljštini Sina tvojega, u čije Ime pred tebe donosimo svoje nesavršene molitve. Amen

Molitva za mir

Bože, od tebe proizlaze sve svete želje, svi dobri savjeti i sva pravedna djela. Podari svojim slugama onaj mir kojega ovaj svijet ne može dati, kako bi srca naša mogla izvršavati tvoje zapovijedi. Oslobodi nas straha od svih neprijatelja, da svoj život provedemo u miru i spokoju. Po zaslugama našega Gospodina Isusa Krista. Amen.

Kolekta za Kristovu nazočnost

Gospodine Isuse, ostani s nama jer večer je, i dan je na izmaku. Budi naš prijatelj na putu, smekšaj naša srca, probudi nam nadu; daj da te uvijek prepoznajemo onakvoga kakav si otkriven u Pismu i lomljenju kruha. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Uskrsni četvrtak (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori