“A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE

Marko 16, 15-20

U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.«

I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

Riječ je Gospodnja.

DUHOVNA MISAO

Učenicima je zapovjeđeno da propovijedaju evanđelje svakome stvorenju. Spasiteljev je cilj bilo evangeliziranje svijeta. To je kanio postići s jedanaestoricom koji će ostaviti doslovce sve kako bi pošli za njim.

Propovijedanje će donijeti dva rezultata. Neki će povjerovati, krstiti se i biti spašeni; neki neće povjerovati i bit će osuđeni.

Neki uzimaju stih 16 kako bi naučavali da je za spasenje prijeko potrebno krštenje vodom. Mi znamo da on to ne može značiti iz sljedećih razloga:

 1. Razbojnik na križu nije bio kršten; ipak mu je dana sigurnost da će biti s Kristom u raju (Lk 23,43)
 2. Pogani su u Cezareji bili kršteni nakon spasenja (Djela 10,44-48).
 3. Sam Isus nije krstio (Ivan 4, 1-2) – čudan propust ako je krštenje nužno za spasenje.
 4. Pavao je zahvalio Bogu što je krstio samo nekolicinu Korinćana (1. Korinćanima 1, 14-16) – nije moguće toliko zahvaljivati ako je krštenje bilo nužno za spasenje.
 5. U oko sto i pedeset odlomaka u Novom zavjetu kaže se da je spasenje samo po vjeri. Ne može se jedan ili nekoliko stihova suprotstaviti tom sveobuhvatnom svjedočanstvu.
 6. U Novome zavjetu je krštenje povezano sa smrću i pokopom, a ne s duhovnim rođenjem.

Isus nadalje opisuje neka čudesa koja će pratiti one koji vjeruju evanđelju. Većina tih znakova spomenuta je u Djelima apostolskim:

 1. Izgon zloduha (Dj 8, 7; 16, 18; 19, 11-16)
 2. Novi jezici (Dj 2, 4-11; 10, 46; 19, 6)
 3. Uzimanje zmija (Dj 28, 5)
 4. Pijenje otrova bez štetnih učinaka. Djela to ne spominju, ali crkveni povjesničar Euzebije pripisuje Ivanu i Barnabi.
 5. Polaganje ruku na nemoćne zbog ozdravljenja (Dj 3, 7; 19, 11; 28, 8-9)

Što je bila svrha tih čudesa? Da bi potvrdio propovijedanje, Bog je svjedočio znakovima i čudesima i različitim darovima Svetoga Duha. (prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama McDonalda. Izvor: Novi Život)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva dana (Druga uskrsna nedjelja)

Svemogući vječni Bože, u Pashalnoj tajni ustanovio si novi savez pomirenja; daj da svi koji su preporođeni u zajedništvu Kristova Tijela, svojim životom uzmognu pokazati ono što vjerom ispovijedaju, po istome Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva dana (Evanđelist Marko)

Svemogući Bože, po ruci Marka evanđelista dao si Crkvi svojoj Evanđelje Isusa Krista: Zahvaljujemo ti za njegovo svjedočanstvo i molimo da nam podaš milost da spoznamo istinu, a ne da nas ljulja svaki vjetar lažne doktrine; da poznajemo Isusa Krista kao našeg Gospodina i Spasitelja; koji živi i kraljuje s tobom i Duhom Svetim, jedan Bog, u vijeke vjekova. Amen. (Knjiga zajedničkih molitava).

Ispovijed grijeha i molitva pokajanja i oproštenja

Milosrdni Bože, čije oči ne mogu gledati nepravdu; obećao si oproštenje svima koji ispovjede grijehe i ostave ih. Dolazimo pred tebe u poniznosti, svjesni svoje bezvrijednosti; priznajemo da smo mnogostruko sagriješili i prekršili tvoje pravedne zakone. (…) Milostivi Oče, koji ne želiš smrt grešnika, pogledaj milostivo na nas, usrdno te molimo, oprosti nam prijestupe naše; daj nam da istinski shvatimo koliko je zla u njima, i daj nam istinsko pokajanje kako bi mogli dobiti oprost iz tvojih ruku; jer si uvijek spreman primiti poniznog pokajnika; poradi sina svojega Isusa Krista, našeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Amen.

(…) Na ovome mjestu će onaj koji bude čitao napraviti kratku stanku kako bi svi imali prilike u tišini priznati svoje grijehe i propuste proteklog dana.

Molitva za milost, promjenu i duhovni rast

Kako ne bismo, vlastitom krivnjom i slabošću, ili kušnjama koje nas obuzimaju ponovno sagriješili, čuvaj nas, usrdno te molimo, usmjeravaj nas i pomozi nam Duhom svojim Svetim. Promijeni u nama sve ono što je loše u našoj naravi i dušama, kako se niti jedna nečista misao, nezakonita ideja ili neprimjerena želja ne bi našla u nama. Očisti srca naša od zavisti, mržnje i zlobe; neka nikada sunce ne zađe nad našom srdžbom, već neka na počinak uvijek idemo u miru, milosrđu i dobroj volji, s čistom savjesti prema tebi i drugim ljudima, kako bi ostali čisti i bez mane do dolaska Gospodina našeg i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Posrednička molitva

Primi, Gospode, našu posredničku molitvu za čitavo čovječanstvo. Neka svjetlo tvojeg Evanđelja obasja sve narode i neka oni koji ga prihvate žive u skladu s njim. Milostiv budi svojoj Crkvi i neka svaki njezin član, svaki u svojoj službi i pozivu, služi vjerno tebi. Blagoslovi sve koji su nam nadređeni, vladaj njihovim srcima i osnaži ih kako bi mogli kazniti pokvarenost i poročnost i očuvati tvoju istinsku vjeru i vrednote. Blagoslovi sve naše poslove, zemaljske i duhovne, naše prijatelje i susjede. Nagradi sve one koji nam čine dobro i oprosti onima koji nam žele i čine zlo; obnovi njihove umove i daj da se pokaju. Milostiv budi svima koji su u nevolji i podari im, milosrdni Bože, svakome prema njihovoj potrebi; to molimo poradi onoga koji je činio dobro, tvojeg Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Zahvaljivanje

Našim molitvama, Gospodine, pridružujemo iskreno zahvaljivanje za tvoju milost, zato što postojimo, za naš razum i sve ostale darove i sposobnosti duše i tijela; za naše zdravlje, prijatelje, hranu i odijelo i sve ostale udobnosti i pogodnosti u našim životima. Iznad svega ti zahvaljujemo na milosti koju su nam iskazao poslavši svojega Sina na svijet da nas otkupi od grijeha i vječne smrti te si nam dao spoznaju i osjećaj za naše dužnosti prema tebi. Blagoslivljamo te radi strpljenja koje pokazuješ prema nama bez obzira na naše mnoge nedostatke i izazove; poradi vodstva i pomoći i utjehe koje nam daješ Duhom Svetim, radi tvoje neprekidne brige i providnosti prema nama kroz čitave naše živote, a naročito za blagoslove i milosti u danu koji je za nama; usrdno te molimo blagoslivljaj nas i nadalje. Podari nam milost da budemo zahvalni i iskreno poslušni njegovim zakonima, po čijim zaslugama i posredovanjem smo ih i primili – tvoga Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Molitva za Božju zaštitu u noći koja slijedi

Naročito te molimo da nas i nadalje milosrdno štitiš i u ovoj noći. Obrani nas od svih opasnosti i pakosti i od straha od istih, kako bi mogli uživati okrepljujući san koji će nas osnažiti za vršenje dužnosti koje nam predstoje u nadolazećem danu. Također, milostiv nam budi kako bismo mogli uvijek tako živjeti da se ne bojimo umrijeti; kako bismo u životu i smrti uvijek pripadali tebi; po zaslugama i zadovoljštini Sina tvojega, u čije Ime pred tebe donosimo svoje nesavršene molitve. Amen

Kolekta za mir

Bože, od tebe proizlaze sve svete želje, svi dobri savjeti i sva pravedna djela. Podari svojim slugama onaj mir kojega ovaj svijet ne može dati, kako bi srca naša mogla izvršavati tvoje zapovijedi. Oslobodi nas straha od svih neprijatelja, da svoj život provedemo u miru i spokoju. Po zaslugama našega Gospodina Isusa Krista. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Ponedjeljak druge uskrsne nedjelje (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori