Drugo helvetsko vjeroispovijedanje o Večeri Gospodnjoj

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje jedno je od temeljnih reformiranih konfesija iz 1566. godine. O ovome vjeroispovijedanju vidi više ovdje.

VEČERA GOSPODNJA: Večera Gospodnja se, također, naziva i Stol Gospodnji, Euharistija, Zahvalnost. Uobičajeno se naziva Večera Gospodnja, jer je ustanovljena od Krista na posljednjoj večeri, koju još uvijek predstavlja, jer su po njoj vjernici duhovno nahranjeni i napojeni.

USTANOVITELJ I POSVETITELJ VEČERE GOSPODNJE: Ustanovitelj Večere Gospodnje nije niti anđeo, niti čovjek, nego sam Sin Božji, naš Gospodin Isus Krist, koji ju je prvi posvetio Crkvi. Isto to posvećenje i blagoslivljanje još uvijek ostaje među svima onima koji ne slave ništa drugo osim Večeru Gospodnju koju je Gospodin ustanovio i pri kojoj se ponavljaju riječi ustanovljenja i koji u svemu gledaju na Krista istinskom vjerom, iz čije su ruke primili ono što su primili kroz službu službenika Crkve.

SPOMEN NA BOŽJE BLAGODATI: Ovim svetim obredom Gospodin želi sačuvati u svježem sjećanju one najveće blagodati koje je iskazao smrtnicima, naime, dajući svoje tijelo i izlivenu krv, On je oprostio sve naše grijehe, i iskupio nas od vječne smrti i moći đavla. Sada nas hrani svojim »Tijelom« i napaja svojom »Krvlju«, koju duhovno primamo istinskom vjerom i hrani nas za vječni život. Ova se tako velika blagodat obnavlja svaki puta kada slavimo Večeru Gospodnju, jer je On rekao: »Ovo činite meni na spomen!« Sveta Večera opečačuje i poručuje kako je Tijelo Kristovo doista dano za nas i Njegova Krv prolivena za oproštenje naših grijeha kako se ne bi naša vjera poljuljala.

ZNAMEN I NAZNAČENA STVAR: Ovo je vidljivo predočeno u sakramentu, izvanjskim posredovanjem službenika i prikazano je vidljivo našim očima, ono što je nevidljivo učinjeno po Duhu Svetomu, iznutra u našoj duši. Kruh je izvanjski ponuđen posredstvom službenika uz Kristove riječi: »Uzmite i jedite; ovo je tijelo moje!« i podijelite to među sobom: »Pijte iz njega svi, jer ovo je moja krv.« Stoga vjernici primaju Stoga vjernici primaju ono što im službenik Gospodnji daje, jedu Kruh Gospodnji i piju iz Gospodnjeg kaleža. Jer su Tijelo i Krv Kristova prava hrana i piće za vječni život, a sam je Krist, budući se predao za nas, naš Spasitelj i glavna bit Večere, zato ne dozvoljavamo da išta drugo zauzme njegovo mjesto. Kako bismo bolje i jasnije razumjeli na koji su način Kristovo Tijelo i Krv, hrana i piće vjernicima i kako su vjernici prihvaćeni u vječni život, trebamo razjasniti nekoliko stvari. Postoji više načina hranjenja. Jedan je način fizički, kada uzimamo hranu u usta, žvačemo i progutamo ju. U prošla su vremena kapernaiti mislili da tako treba jesti tijelo Gospodnje, ali ih je Gospodin ukorio u Iv 6., jer se tijelo Gospodinovo ne može jesti na materijalan način, što bi bilo sramotno i divljački, ono nije hrana za želudac! Svi su ljudi prisiljeni to priznati. Zato odbacujemo ljudski kanon: Ego Berengarius De Consecrat., Dist. 2. Jer, to nisu vjerovali ni pobožni preci, niti ga mi prihvaćamo, jer ne vjerujemo da se Kristovo Tijelo jede na fizički način u našim ustima.

DUHOVNO JEDENJE GOSPODINA: Postoji i duhovno jedenje Gospodinovog Tijela. Ne vjerujemo da sama hrana postaje duhovna, nego da samo Tijelo i Krv Gospodinova ostaje u svojoj biti i svojstvu, ali nam se daje na duhovan način, po Duhu Svetomu koji primjenjuje i daruje ove stvari, koje su nam pripravljene žrtvom Kristova Tijela i Krvi za nas, za oproštenje grijeha, oslobođenje i vječni život. Tako Krist živi u nama i mi u njemu i on nam pomaže primiti ga istinskom vjerom s ciljem da postane duhovna hrana i piće, tj. naš život.

KRIST NAS KAO NAŠA HRANA ODRŽAVA U ŽIVOTU: Čak i kada se radi o tjelesnoj hrani i piću koje osvježava i jača naša tijela, ona nas održava živima, tako Kristovo Tijelo predano za nas i njegova Krv prolivena za nas, ne samo da osvježava i snaži naše duše, nego ih održava u životu. Ne zato što ih jedemo i pijemo fizički, nego su nam predani duhovo po Duhu Božjemu, kao što je Isus rekao:
– »Kruh koji ću ja dati jest tijelo moje za život svijeta!« Iv 6, 51
– I: »Duh je onaj koji oživljava, a tijelo«, ono koje se tjelesno jede: »ne vrijedi ništa.« ; i: »Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život!« Iv 6, 64.

KRIST SE PRIMA VJEROM: Kao što jedenjem unosimo hranu u naše tijelo da bi nam koristila i bila djelotvorna, a ništa nam ne koristi ako ostane izvan našega tijela, tako je potrebno da primamo Krista vjerom, kako bi postao naš i kako bi živio u nama i mi u njemu.
– Jer je on rekao: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti!« Iv 6, 35; i također: »Onaj koji mene jede živjeti će… ostaje u meni i ja u njemu!« Iv 6, 57, 56.
DUHOVNA HRANA: Iz svega ovoga jasno vidimo da pod duhovnom hranom ne podrazumijevamo neku
zamišljenu hranu, nego samo tijelo Gospodnje predano za nas, koje vjerni primaju, ne fizički, već duhovno
po vjeri. Po ovom pitanju slijedimo učenje samoga Spasitelja, Krista Gospodina, kao što stoji zapisano u
Evanđelju po Ivanu u 6.

JEDENJE JE NEOPHODNO ZA SPASENJE: Jedenje Tijela i pijenje Krvi Gospodinove neophodno je za spasenje, jer bez toga nitko neće biti spašen. Ipak to duhovno jedenje i pijenje možemo naći izvan konteksta Večere Gospodnje kadgod i gdjegod tko vjeruje u Krista. Na tu izjavu sveti Augustin upućuje: »Zašto se brinete za svoja usta i želuce? Vjerujte i jest ćete.«

SAKRAMENTALNO JEDENJE GOSPODINA: Pored uzvišenijega duhovnoga blagovanja postoji i sakramentalno jedenje tijela Gospodnjega u kojem vjernik ne nazoči samo duhovno i nutrinom u stvarnome tijelu i krvi Gospodinovoj, nego pristupanjem Stolu Gospodnjem i izvanjski prima vidljivi sakrament Tijela i Krvi Gospodinove. Da bismo bili sigurni, kada je vjernik uzvjerovao on prvo prima životvornu hranu u kojoj i sada uživa. Ali sada, kada prima sakrament, što prima nije ništavno. On napreduje u sudjelovanju u Tijelu i Krvi Gospodinovoj, tako se njegova vjera rasplamsava i raste više i više i osvježava se duhovnom hranom. Jer dokle god živimo, vjera stalno raste. Onaj koji izvanjski prima sakrament istinskom vjerom, ne prima samo znamen, nego, kao što smo rekli, uživa u samoj stvari. Štoviše, on je poslušan Gospodinovim zakonima i zapovijedima i radosno zahvaljuje za spasenje svoje i za čovječanstvo, te proživljuje vjerni spomen na Gospodinovu smrt dajući svjedočanstvo pred Crkvom, čijega je tijela član. Sigurnost je također dana i krv prolivena ne samo općenito za ljude, nego za svakog vjernog sudionika, kome je ova hrana i piće život vječni.

NEVJERNICI UZIMAJU SAKRAMENT NA SVOJU OSUDU: Ali, onaj koji pristupa tom svetom Stolu Gospodnjem bez vjere, samo sudjeluje u sakramentu i ne prima bit sakramenta u kojem dolazi život i spasenje, takav čovjek nedostojno jede sa Stola Gospodnjega. Svaki koji jede kruh i pije iz kaleža Gospodnjega nedostojno, bit će kriv za Tijelo i Krv Gospodinovu, te osudu svoju jede i pije: 1 Kor 11, 26‒29. Jer ako se ne pristupa istinskom vjerom, obeščašćuje se Kristova smrt i zato jedu i piju sebi osudu!

KRISTOVA NAZOČNOST U VEČERI GOSPODNJOJ: Stoga mi ne povezujemo Tijelo Gospodnje i njegovu Krv s kruhom i vinom kao da je kruh po sebi Tijelo Kristovo osim na sakramentalan način, ili da je Tijelo Kristovo skriveno tjelesno pod kruhom, da bi se trebalo štovati pod oblikom kruha; pa ipak svaki koji prima znak prima i samu tvar. Tijelo se Kristovo nalazi na nebu, Bogu zdesna i zato trebamo uzdizati naša srca Njemu, a ne se usredotočiti na kruh, niti trebamo štovati Gospodina u kruhu. Ipak, Gospodin nije odsutan iz svoje Crkve prilikom slavljenja Večere Gospodnje. Sunce, koje se nalazi visoko na nebu ipak je nazočno među nama. Koliko je više Sunce pravde, Krist, premda tijelom odsutan od nas nazočan na nebu, ipak je u nama, ne fizički, nego duhovo, svojim oživljujućim djelovanjem i kao što je sam objasnio na posljednjoj večeri da će biti s nama: Iv 14‒16. Iz toga slijedi da nije Večera Gospodnja bez Krista, ali istovremeno imamo beskrvnu i otajstvenu Večeru, kako je sveopće nazvana još od davnih vremena.

OSTALE SVRHE VEČERE GOSPODNJE: Štoviše, mi smo upozoreni da prilikom blagovanja Večere Gospodnje imamo na umu čijega smo tijela udovi i zato možemo biti istomišljenici sa svojom braćom, živjeti svetim životom i ne uprljati se pokvarenošću i krivim religijama, nego ostati u istinskoj vjeri do smrti i stremiti svetom življenu.

Vidi i ovo: Drugo helvetsko vjeroispovijedanje o sakramentima.

PRIPRAVA ZA VEČERU GOSPODNJU: Primjereno je stoga prilikom pristupanja Večeri Gospodnjoj najprije samog sebe kako nam je i apostol zapovjedio. Posebno s obzirom na vjeru koju imamo, vjerujemo li da je Krist došao spasiti grješnike i pozvati ih na pokajanje, ili da smo pribrojeni izbavljenima i spašenima po Kristu i jesmo li odlučili promijeniti svoj opaki život u sveto življenje i s Božjom pomoći ostati u pravoj vjeri i skladnom zajedništvu s braćom i dati dostojnu slavu Bogu za izbavljenje?

VEČERA GOSPODNJA S KRUHOM I VINOM: Vjerujemo da je obred, čin ili postupak Večere Gospodnje, jednostavan i izvrstan kako bi bio najbliži prvom ustanovljenju od Gospodina i apostolskoj nauci. Ona se sastoji od navješćivanja Riječi Božje, pobožnih molitava, u djelovanju samoga Gospodina, ponovnog čitanja ustanovljenja, te jedenja Tijela Gospodinova i pijenja njegove Krvi, u prikladnom spomenu na Gospodnju smrt i vjernom zahvaljivanju, kao i u svetom zajedništvu u jedinstvu Tijela Crkve. Zato ne prihvaćamo nauk onih koji su iz Večere Gospodnje oduzeli bit sakramenta, tj. podjelu kaleža vjernicima. To je ozbiljna povreda protiv Gospodinove institucije koji je rekao: »Pijte iz njega svi!«, što za kruh nije konkretno rekao. Mi ne ulazimo u raspravu o misi koja je nekad postojala kod otaca i trebamo li to tolerirati ili ne. Odista ne podržavamo pretvaranje ispravnoga čina u tašti prikaz i sredstvo zadobijanja zasluge i slavljenje radi dobitka. Također, odbacujemo izjave da svećenik u njoj nudi stvarno Tijelo Kristovo za otklanjanje grijeha kod mrtvih i živih i u dodatku, u čast, štovanje i spomena na nebeske svece itd.

(Drugo helvetsko vjeroispovijedanje XXI. poglavlje)

Vidi i ovo: Drugo helvetsko vjeroispovijedanje o krštenju.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori