Podnevna molitva

Služitelj:   Bože u pomoć mi priteci.

Narod:     Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Služitelj:   Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Narod:     Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

¶ Osim u korizmi, dodati „Aleluja“.

¶Može se otpjevati prikladni himan.

¶Pjeva se ili govori jedan ili više sljedećih, ili neki drugi prikladni psalam.

Psalam 119. (105-112)

(Lucerna pedibus meis)

Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka *

i svjetlo mojoj stazi.

Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: *

pravedne ću tvoje slijedit’ odluke.

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *

po riječi me svojoj poživi.

Prinose usta mojih primi, Gospodine, *

uči me sudovima svojim.

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *

ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.

Grešnici mi postaviše zamku, *

ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *

ona su radost mome srcu.

Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *

uvijek i do kraja.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. *

Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda

    i u vijeke vjekova. Amen.

Psalam 121.

(Levavi oculos)

K brdima oči svoje uzdižem: *

    odakle će mi doći pomoć?

Pomoć je moja od Gospodina *

    koji stvori nebo i zemlju.

Tvojoj nozi on posrnuti ne da *

    i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.

Ne, ne drijema i ne spava *

    on, čuvar Izraelov.

Gospodin je čuvar tvoj, *

    Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!

Neće ti sunce nauditi danju *

    ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga, *

    čuvao dušu tvoju!

Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak *

    odsada dovijeka.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. *

Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda

    i u vijeke vjekova. Amen.

Psalam 124.

(Nisi quia Dominus)

Da nije Gospodin za nas bio – neka slobodno rekne Izrael *

da nije Gospodin za nas bio: kad se ljudi digoše proti nama,

žive bi nas progutali. *

Kad je uskipio bijes njihov na nas,

voda bi nas podavila; bujica bi nas odnijela, *

vode pobješnjele sve nas potopile.

Blagoslovljen Gospodin *

koji nas ne dade za plijen zubima njihovim!

Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovaca: *

raskinula se zamka, a mi umakosmo!

Pomoć je naša u imenu Gospodina *

koji stvori nebo i zemlju.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. *

Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda

    i u vijeke vjekova. Amen.

Psalam 126.

(In convertendo)

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *

bilo nam je k’o da snivamo.

Usta nam bjehu puna smijeha, *

a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo: *

“Velika im djela Gospodin učini!”

Velika nam djela učini Gospodin: *

opet smo radosni!

Vrati, o Gospodine, *

sužnjeve naše k’o potoke negepske!

Oni koji siju u suzama, *

žanju u pjesmi.

Išli su plačući noseći sjeme sjetveno: *

vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. *

Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda

    i u vijeke vjekova. Amen.

¶ Čita se jedan od sljedećih ili neki drugi prikladan odlomak Svetog pisma

Isus reče: „Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.“ Iv 12, 31-32

Je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. 2 Kor 5, 17-18

Od istoka do zapada veliko je ime moje među narodima, i na svakom mjestu prinosi se kad i žrtva čista Imenu mojemu, jer veliko je Ime moje među narodima – govori Gospodin nad Vojskama. Mal 1, 11

Služitelj: Riječ je Gospodnja

Narod:         Bogu hvala

¶ Može uslijediti meditacija, tiha ili izgovorena.

¶ Služitelj započinje s molitvama

Služitelj: Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

Narod:         Njegova će mi hvala biti svagda na ustima.

Služitelj:   Gospodine, smiluj se.

Narod:     Gospodine, smiluj se.

Služitelj:   Kriste, smiluj se.

Narod:     Kriste, smiluj se.

Služitelj:   Gospodine, smiluj se.

Narod:     Gospodine, smiluj se.

¶ Svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

Oče naš koji jesi na nebesima,

sveti se ime tvoje,

dođi kraljevstvo tvoje,

budi volja tvoja,

kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.

I otpusti nam duge naše,

kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

I ne uvedi nas u napast,

nego izbavi nas od zla.

Jer tvoje je kraljevstvo

i slava i moć u vjekove. Amen.

Služitelj:       Gospodine, čuj molitvu našu

Narod:         I vapaj naš k tebi da dođe

Služitelj:       Pomolimo se

¶ Služitelj izgovara jednu ili više sljedećih Kolekti. Mogu se upotrijebiti i ostale prikladne Kolekte.

Blaženi Spasitelju, koji si na križu visio i tako raširio svoje ruke pune ljubavi, daj da se čitavo čovječanstvo okrene k tebi i bude spašeno; molimo tebe koji živiš i vladaš s Ocem i Duhom Svetim, jedan Bog, u vijeke vjekova. Amen.

Svemogući Spasitelju, koji si u sred dana pozvao slugu svojega svetoga Pavla da bude apostolom pogana; molimo te, prosvijetli svijet sjajem svoje slave, kako bi ti svi narodi mogli pristupiti i štovati tebe koji si s Ocem i Duhom Svetim, jedan Bog, u vijeke vjekova. Amen.

Milosrdni Oče, koji si svojem apostolu, svetom Petru, u trostrukoj viziji pokazao svoje neizmjereno milosrđe; oprosti nam, molimo te, našu nevjeru, raširi srca naša i zapali revnost u nama, kako bi žarko željeli spasenje svih ljudi i kako bismo sa još većom marljivošću radili na širenju tvojeg kraljevstva; poradi onoga koji je sebe dao kako bi svijet mogao živjeti, tvojega Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Milost svoju, molimo Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista Sina tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

¶ Može se ostati u tišini, a mogu se izreći druge molitve zagovora i zahvalnosti

Otpust

Služitelj:   Blagoslivljajmo Gospodina.

Narod:     Bogu hvala.

¶ Od Uskrsa do Duhova, može se dodati “Aleluja, aleluja” na prethodni poziv i odgovor.

¶  Služitelj može završiti s jednom ili više svetopisamskih redaka

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

2 Kor 13,14

¶  Ili (prema BCP 2019)

Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga. Amen. Rim 15,13

¶  Ili

Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti – Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen. Ef 3,20-21

BCP 2019 (ACNA)

Odgovori