“Ljubiš li me?” (Večernja molitva treće uskrsne nedjelje)

UVODNA MOLITVA

GOSPODINE Bože, tvoj je Sin, naš Spasitelj Isus Krist, pobijedio sile smrti i pripremio nam mjesto u novom Jeruzalemu. Zahvaljujemo ti danas za njegovo uskrsnuće i molimo: priredi nam mjesto u gradu u kojemu je on svjetlo. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. (Knjiga zajedničkih molitava)

MOLITVA TREĆE USKRSNE NEDJELJE

Bože, tvoj blagoslovljeni Sin otkrio se svojim učenicima u lomljenju kruha; otvori, molimo te, oči naše vjere, da ga možemo prepoznati u njegovom cjelokupnom spasiteljskom djelu, po istom Sinu tvome, Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen. (Knjiga zajedničkih molitava)

EVANĐELJE DANA

Ivan 21, 1-19

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Evanđelje Gospodinovo.

DUHOVNA MISAO

Zanimljivo je da je uskrsli Isus tri puta Petru postavio isto pitanje. Koliko je puta Petar zatajio Gospodina? Tri. Tri puta ga je Isus pitao: ”Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me…?” (Ivan 21,15-17).

Nekadašnji Petar bi mu rekao: ”Volim li te? Nitko te ne voli kao što te ja volim, Isuse.”

Ali novi, pokajani Petar kaže: ”Da, Gospodine, Ti znaš da te ljubim” (stihovi 15–17).

Isus je upotrijebio grčku riječ agape prvi i drugi puta, dok je Petar koristio drugu riječ, phileo. Agape se odnosi na ljubav koja označava potpunost, odanost, požrtvovnost, dok phileo označava prijateljsku ljubav. Petar je u biti govorio: “Pa, Gospodine, sve što ti želim priznati je da te volim kao prijatelja.”

Ne bismo trebali kritizirati Petra zbog ovoga. Bio je iskren. Nikada se nemojte hvalite time koliko volite Isusa, već činjenicom koliko Isus voli vas. Naša ljubav je prevrtljiva. Nekad topla, nekad hladna. No Božja ljubav se nikada ne mijenja. Ona je postojana. Zato je apostol Ivan govorio za sebe kao o ”učeniku kojega je Isus ljubio”. To nije bilo arogantno. Ivan je izjavio kako je znao da ga Isus voli. A vi također trebate znati da vas Isus voli, čak i kada ste odvojeni od Njega.

Možda ste zabrljali. Možda ste pali u grijeh. Način kako da se pomirite s Bogom je da Mu se vratite. Bog po proroku Jeremiji 3,22 kaže: “Vratite se, sinovi, što se odvratiste, izliječit ću odmetništva vaša!” Sjetite se gdje ste bili. Obratite se i pokajte za vaš grijeh. Tada počnite živjeti onako kako Bog želi da živite.

Autor: Greg Laurie Izvor: Novi život

ZAVRŠNA MOLITVA

Vječni Bože, Oče naš nebeski u Isusu Kristu, o kako su neshvatljiva Tvoja djela, kako neizreciva Tvoja dobrota! Kako je čudnovata milost i ljubav Tvoja koju danomice nama ljudima iskazuješ.

Slavimo i hvalimo Te za milost i ljubav koju si nam i danas iskazao. Ti si dušu našu i danas hranio kruhom života i napojio vodom iz vječnoga izvora svetih Tvojih riječi, te si nas sačuvao i duševno i tjelesno od svakoga zla.
Priznajemo, o Gospode, da smo grješni i divno je što nas ne kažnjavaj po zaslugama naših grijeha. Oprosti, o milostivi Bože, sve naše grijehe; osobito nam oprosti ako nismo danas dostojnom pobožnošću Tebi služili i ne uskrati nam zato Tvoju milost.

Budi nam Ti i ubuduće štit protiv svakoga zla. Neka bude Tvoja riječ vođa na svim putovima našim, neka postane u srcu našem takvim sjemenom, kojeg će plod biti pobožnost, strah Božji, ljubav prema Bogu i bližnjem našem i poniznost. Daj nam milost da u ovom novom tjednu ne činimo onaj grijeh i grješna djela koja smo u prošlome činili.

A sada, kada legnemo da se odmaramo, štiti nas Ti, uzmi nas pod krila Tvoje svemoćnosti, da ujutro kada dan svane, svježom snagom možemo nastaviti u Tvoje ime svagdanje naše zvanje. Usliši nas Bože poradi Isusa Krista. Amen.

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.
(Iz: Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima, Tordinci, 1921.)

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori