Reformirana kršćanska kalvinska crkva priznala da je nastala iz raskola?

Dana 30. siječnja 1993. godine ustrojena je Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj koja se osamostalila od Reformirane kršćanske crkve u SFRJ. O tome vidi više ovdje) Budući da je u to vrijeme Državni zavod za statistiku bio jedino tijelo koje je evidentiralo vjerske zajednice i njihove organizacijske oblike (poput župa i sl.) evidentirana je i Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj dana 24. veljače 1993. godine. O tome vidi više ovdje.

Nakon Sinode u Lugu od 7. studenog 1998. godine na kojoj je smijenjen Endre Langh s pozicije biskupa i nakon što je nelegalno poništio odluke te Sinode, registrirana je pravna osoba pod nazivom Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured koja je započela paralelno djelovanje kao zasebna vjerska zajednica i koja je 2005. godine promijenila naziv te danas djeluje kao Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj. O Sinodi u Lugu vidi više ovdje. O nelegalnom poništenju Sinode od strane smijenjenog biskupa vidi više ovdje.

Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj nastavila je legalno djelovati te je promijenila i svoj naziv na Mađarska reformatska crkva da bi 2003. godine, zbog upisa u novoustrojenu Evidenciju vjerskih zajednica morala ispraviti svoj naziv u Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj kojim i danas djeluje.

No od 1999. godine od kada se registrirala nova vjerska zajednica danas nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj prvi puta nazivom Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured, ista tvrdi da je ona pravna slijednica Reformirane kršćanske crkve iz SFRJ i da se od iste osamostalila 30. siječnja 1993. godine. U tome je imala i podršku Komisije za odnose s vjerskim zajednicama koja je nadležnim tijelima dostavljanja svoja “mišljenja” o pravnom sljedništvu (o tome vidi više ovdje). Takve dopise s “mišljenjima” i “smatranjima” nadležna su tijela vrednovala kao isprave kojima je utvrđeno da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj pravna slijednica Reformirane crkve Jugoslavije. To je uzrokovalo da se ista bez većih problema uknjižila na većinu imovine povijesnih reformiranih odnosno reformatskih župa, te da je u procesu povrata imovine oduzete tijekom jugoslavenske komunističke vladavine istoj dato u vlasništvo većina imovine koja je pripadala povijesnim reformiranim odnosno reformatskim župama od kojih je imovina i oduzeta. O ovome ćemo u narodnom periodu objaviti posebne članke kako je novoosnovana vjerska zajednica došla do vrijedne imovine koja joj po zakonu nikako ne može pripadati.

Uzalud je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj reagirala, obavještavala Vladu RH i ostala nadležna tijela, dostavljala im javne isprave o tome da je ona jedina pravna slijednica Reformirane crkve Jugoslavije. Vjera je jednostavno poklonjena Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi u Hrvatskoj.

Na kraju je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pokrenula spor pred nadležnim sudom radi utvrđenja pravnog sljedništva. Spor je potrajao više od 6 godina no na kraju je pravomoćno utvrđeno ono što je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj tvrdila više od 20 godina: pravni slijednik Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj. U obrazloženju iste presude utvrđeno je da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj vjerska zajednica koja je nastala odvajanjem od Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj, 1999. godine. O presudi vidi više ovdje.

Nezadovoljna pravomoćnom presudom, Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj podnijela je prijedlog za ponavljanje postupka koji je za sada nepravomoćno odbijen. O tome vidi više ovdje.

No, zanimljivo je da je upravo u prijedlogu za ponavljanje postupka te u Žalbi protiv rješenja kojim je odbijen njezin prijedlog za ponavljanje postupka, Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj na određen način priznala da je nastala iz raskola, dakle da je nova vjerska zajednica.

ZAPISNIK SJEDNICE SINODALNOG VIJEĆA OD 30. SIJEČNJA 1999. GODINE

Dana 30. siječnja 1999. godine, tada već smijenjeni biskup sazvao je sjednicu “Sinodalnog vijeća” sa svojim istomišljenicima, u namjeri zapravo da ustroji paralelnu crkvenu strukturu. Iz Zapisnika sa ove sjednice kojeg je Reformirana kršćanska kalvinska crkva priložila u spis prijedloga za ponavljanje postupka može se utvrditi sljedeće:

  1. Sinoda u Lugu od 7. studenog 1998. godine se naziva „nelegalnom“. Dakle ne poštuju se odluke ove Sinode i to dva mjeseca nakon što je ista održana i što nije bilo nikakvih primjedbi niti na samoj Sinodi niti poslije nje.
  2. Izabire se novo rukovodstvo, dakle biskup i ostali članovi crkvene hijerarhije.
  3. Osnivaju se nova tijela odnosno komisije
  4. Izabire se komisija za izradu statuta i propisnika

Dakle, sve upućuje na činjenicu da se stvara novi crkveni oblik s novim vodstvom, Statutom, propisnicima i sl.

Ono što je posebno važno naglasiti jest da je iz navedenog zapisnika evidentno da se:

  • Zemaljska crkva (dakle tradicionalni naziv koji se odnosi na cjelovitu crkvu odnosno vjersku zajednicu a ne njezin dio) naziva Biskupski ured te da se treba osnovati novi organizacijski oblik pod nazivom Reformirana kršćanska crkva R.H. Biskupski ured sa sjedištem u Vinkovcima, Vladimira Nazora 31.
  • Upravo je ovaj novi organizacijski oblik prerastao u crkvu odnosno vjersku zajednicu koja danas nosi naziv Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj.

Nakon ove sjednice evidentira se u Registru Državnog zavoda za statistiku Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured sa sjedištem u Vinkovcima, 4. ožujka 1999. godine. U popunjenom obrascu koji je dostavljen Državnom zavodu za statistiku stoji da se radi o Osnivanju.

Ukoliko bi bilo točno što tvrdi Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, da je ona crkva koja se ustrojila 30. siječnja 1993. godine, zašto onda nije koristila i prvu registraciju odnosno tada jedinu javnu ispravu Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, MB 0245453 nego se u pravnom prometu koristila novom registracijom, novim nazivom, novim MB 1424184?

Kupljeni objekt u Karancu za potrebe Konferencijskog centra upravo potvrđuje činjenicu da se Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured u pravnom prometu, kao vjerska zajednica koristila tim nazivom što je vidljivo iz zemljišno-knjižnog upisa. Dakle, iz Zapisnika proizlazi da će se objekt kupiti kao vlasništvo crkve (Zemaljske crkve a što označava dakle Crkvu a ne neki njezin dio) a kupljeni objekt je  upisan pod nazivom nove vjerske zajednice koja dakle djeluje od 1999. godine kao pravna osoba. Ako se objekt doista namjeravao kupiti na ime Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj (danas Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj), onda se samo taj naziv, uz javnu ispravu iz 1993. godine trebao upisati u Zemljišnoj knjizi.

Dakle, jasno je da se registrirao novi pravni oblik koji će imati sve značajke samostalne crkve i da je upravo taj pravni oblik promijenio naziv na sadašnji naziv Reformirane kršćanske kalvinske crkve. Više je nego jasno da je gospodin Endre Langh bio svjestan da se nakon smjene na sinodi 1998. godine u Lugu više ne može u pravnom prometu koristiti nazivom i pečatom crkve kojoj više nije bio biskup, već je to činio novim pečatom i novom registracijom koja je neupućenima zbog sličnosti naziva djelovala kao da se doista radi o povijesnoj Reformiranoj kršćanskoj crkvi u Hrvatskoj.

Isto tako u prijavi Državnom zavodu za statistiku kod prve registracije Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, u veljači 1993. godine stoji da se radi o crkvi koja se od Jugoslavenske reformirane crkve osamostalila 30. siječnja 1993. godine te da je sjedište biskupskog ureda u Požegi.

Dakle, osnivanje i registracija novog biskupskog ureda je paralelna struktura a što je i vidljivo iz činjenice da je Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured danas nova vjerska zajednica nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj.

Da zaključimo: Zapisnik od 30. siječnja 1999. Reformirane kršćanske crkve, Biskupski ured, osnivački je akt novonastale crkve koja danas nosi naziv Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj.

REFORMIRANA KRŠĆANSKA KALVINSKA CRKVA U HRVATSKOJ PRVI PUTA REGISTRIRANA KAO NIŽI ORGANIZACIJSKI OBLIK?

Reformirana kršćanska kalvinska crkva je istaknula da je u prijedlogu za ponavljanje postupka predložila saslušanje dva svjedoka (koji su inače bili već saslušani tijekom postupka) tvrdeći da bi ti svjedoci dodatno rasvijetlili registraciju Reformirane kršćanske crkve u R.H. Biskupski ured (Prvi naziv Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj) odnosno da bi ih se saslušalo u kontekstu okolnosti tog prvog upisa navedene crkve. U Žalbi je navedeno:

Ta okolnost je zašto je došlo do upisa kod Državnog zavoda za statistiku pod nazivom Reformirana kršćanska crkva u R.H.-Biskupski ured“. Tvrdi se da je to novonastala vjerska zajednica i da nema kontinuitet s nekadašnjom Reformiranom crkvom iz SFRJ. Upravo bi ovi svjedoci rasvijetlili sve dileme oko tog upisa i naziva nižeg organizacijskog ustroja.“

Ono što je ovdje posebno važno istaknuti jest tvrdnja da je Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured nastala kao niži organizacijski ustroj (oblik).

Da pojasnimo: Po prijašnjem Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica, NN 14/78 čl. 11, Vjerske zajednice i njihove organizacije imaju svojstvo pravne osobe. Isto je i po sadašnjem Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica, NN 83/02, čl. 6, st. 3. Dakle, moguće je da vjerska zajednica ima svoje niže organizacijske oblike i da isti imaju i status pravne osobe. No, niži organizacijski oblik (župa, ustanove i sl.) dio je konkretne vjerske zajednice.

Kada bi bilo tako kako Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj tvrdi, da je nastala kao niži ustroj postavlja se pitanje kojoj vjerskoj zajednici je pripadao ovaj niži organizacijski ustroj (oblik)? Nesporno je da se od Reformirane crkve u SFRJ dana 30. siječnja 1993. godine osamostalila vjerska zajednica pod nazivom Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj te da je do 1999. godine to bila jedina Reformirana crkva u Republici Hrvatskoj. Temeljem relevantne dokumentacije, matičnog broja 0245453 kao i temeljem pravomoćne presude koja se pokušava osporiti, jasno je da je ta vjerska zajednica Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj.

Ukoliko je tvrdnja da je Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured upisana kao niži organizacijski oblik istinita, to bi značilo da je u to vrijeme jedino bilo moguće da je taj niži organizacijski oblik zapravo organizacija danas Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Slijedom logike gornje tvrdnje taj niži organizacijski oblik se odvojio od tužitelja a kasnije promijenio naziv na Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj kojim i danas djeluje. Matični broj Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, 1424184 je identičan s matičnim brojem prvog upisa Reformirane kršćanske crkve u R.H.-Biskupski ured, dakle jasno je da pravno djeluje od tada, dakle 1999. godine.

Ukoliko Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj negira da je nastala odvajanjem odnosno raskolom, onda se postavlja pitanje je li Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured i nadalje niži organizacijski oblik Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj? Odakle onda Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi u Hrvatskoj pravo da se koristi matičnim brojem i OIB-om koji bi takvom pretpostavkom pripadao nižem organizacijskom obliku Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj?

No, kako smo naveli, iz Zapisnika sjednice Sinodalnog vijeća od 30. siječnja 1999. godine je razvidno da se radi o upisu „Zemaljske crkve“ dakle denominacije, nove vjerske zajednice. Bila joj je potrebna javna isprava o pravnom djelovanju kako bi se kupio objekt u Karancu za potrebe „Zemaljske crkve“. Važno je iznova napomenuti da je Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj bila upisana u Zavodu za statistiku od 1993. godine i da nije bila potrebna nova prijava „Zemaljske crkve“ jer je ista imala svoj matični broj i sl. No, evidentno je da je smijenjeni biskup zajedno sa svojim istomišljenicima želio urediti svoj pravni status kao zasebne vjerske zajednice.

Ako se u slučaju Reformirane kršćanske crkve u R.H Biskupski ured radi o nižem organizacijskom obliku (dakle jedino moguće u to vrijeme je da je to niži organizacijski oblik danas Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj), logično je za zaključiti da se kao takav odvojio od matične crkve budući da s istim identifikacijskim oznakama kao i kod prvog upisa djeluje kao neovisna vjerska zajednica nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva.

Kako god bilo, radi se o novoj vjerskoj zajednici koja djeluje od 1999. godine i ni u kojem slučaju ne može biti pravni slijednik Reformirane crkve iz SFRJ.

U tome kontekstu a sukladno zaključku Vlade RH od 23. prosinca 2004. godine, Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj ne ispunjava niti uvjete za Ugovor s Vladom RH, jer se u spomenutom zaključku definira da crkva koja se izdvoji iz određene vjerske zajednice, smatra novom vjerskom zajednicom i ne može sklapati Ugovor s Vladom.

ZAKLJUČAK

Činjenice koje se odnose na danas dvije uglavnom etnički mađarske reformirane odnosno reformatske crkve su sljedeće:

Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj

a) Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj osamostalila se od Reformirane crkve Jugoslavije 30. siječnja 1993. godine.

b) Evidentirala se pri državnom zavodu za statistiku dana 24. veljače 1993. i dodijeljen joj je matični broj 0245453.

c) Dana 12. lipnja 1999. na Trećoj Sinodi Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj održanoj u Kopačevu promijenila je naziv u Mađarska reformatska kršćanska crkva u Hrvatskoj.

d) Nakon ustrojstva Evidencije vjerskih zajednica 2003. godine Mađarska reformatska kršćanska crkva je morala promijeniti svoj naziv u Reformatska kršćanska crkva Mađara jer je jedino tako mogla biti evidentirana u novoj evidenciji vjerskih zajednica.

e) Slijedom prvoga upisa 1993. godine, matičnog broja, crkveno-pravnih akata a što je utvrđeno i pravomoćnom presudom, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravna je slijednica Reformirane kršćanske crkve iz SFRJ odnosno Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj koja se od iste osamostalila 30. siječnja 1993. godine.

28833020_10216289639052356_113571762_n

Prvi upis Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj – 1993; Izmijenjeni sadašnji naziv Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj – isti matični broj  0245453.

Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj

a) Reformirana kršćanska crkva u R.H. Biskupski ured nastaje 30. siječnja 1999. godine a što je vidljivo iz gore obrazloženog Zapisnika istog datuma.

b) Evidentirala se pri Državnom zavodu za statistiku 4. ožujka 1999. godine i dodijeljen joj je matični broj 1427814.

b) Godine 2005. mijenja naziv u Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj.

28939338_10216295164630492_17307129_o

Prvi upis Reformirana kršćanska kalvinska crkva u R.H. Biskupski ured – 1999; Izmijenjeni sadašnji  naziv Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj. Isti matični broj 1424184.

Nedvojbeno je dakle da je današnja Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nova vjerska zajednica nastala kao rezultat odvajanja od današnje Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Na određeni način i sama je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj priznala tu činjenicu a što je vidljivo iz navoda u ovome članku.

Autor: dr.sc. Jasmin Milić

Naslovna foto: facebook

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Jedna misao o “Reformirana kršćanska kalvinska crkva priznala da je nastala iz raskola?

Odgovori