sjedi s desna Ocu

ZAŠTO MORAMO ČINITI DOBRA DJELA? (Heidelberški katekizam 86-87)

86. Budući da smo iskupljeni milošću iz naše bijede kroz Krista bez naših zasluga, zašto moramo činiti dobra djela?

Jer nas je Krist otkupio svojom krvlju, On nas obnavlja svojim Duhom kako bi bili Njemu sličniji i kako bismo svojim životima pokazivali zahvalnost Bogu za Njegovu dobrotu, te kako bi on bio proslavljen kroz nas. Činimo dobro kako bismo bili sigurni u našu vjeru po njezinim plodovima, i kako bi našim pobožnim ponašanjem, naši bližnji mogli biti zadobiveni za Krista.

Kratko razmatranje:

Opravdanje vjerom, spasenje milošću, proizvodi dobra djela u vjerniku, koja su pokazatelj poslušnosti Bogu i njegovim zapovijedima. Na taj način, kako je gore navedeno mi provodimo Božju volju u našem vjerničkom životu. No vjernik uvijek treba biti svjestan da bez Duha Svetoga čovjekova sposobnost „… preslaba proizvesti dobra djela koja su dobra u Božjim očima.“ (Augsburško vjeroispoviedanje).

Upravo po vjeri, čovjeku je omogućeno da čini dobra djela. Tamo gdje nema vjere, čovjek „… ne zaziva Boga, ne očekuje ništa od Boga, niti nosi svoj križ, već traži i vjeruje u ljudsku pomoć.“ (Augsburško vjeroispovijedanje)

Dakle, važno je razumijeti da reformacija nije odbacila važnost dobrih djela već je dala naglasak na redosljed: tek kada čovjek doista vjeruje biblijskom vjerom, kada je opravdan vjerom i ispunjen Duhom Božjim, može činiti i dobra djela koja su jasan pokazatelj svega gore navedenoga.

Vidi i ovo: Jesu li protestanti odbacili dobra djela?

87. Mogu li biti spašeni oni koji se ne obrate Bogu od svojih nezahvalnih i nepokajničkih puteva?

Sigurno ne! Pismo nam govori: Zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.

Kratko razmatranje:

Dobra su djela pokazatelj našeg spasenja, našeg opravdanja. Ako se ne kajemo za svoje grijehe, oslanjajući se samo na milost Božju, pokazujemo da nismo upoznali spasenje. Spašen čovjek teži posvećenju.

Samo čovjek koji je ispunjen Duhom Svetim (a Duh Sveti nas uvodi u svu istinu pa tako i istinu o Bogu i nama samima) može se kajati za svoje grijehe. Stoga je i pokajanje Božanski čin u nama. Pokajanje je neizostavni aspekt posvećenja jer osoba koja se ne kaje, ona i ne teži za Božjom slavom.

Pokajanje je snažan znak novoga života. Svako je naše područje života zahvaćeno grijehom. Samo je milost Božja ta koja tu pokvarenost sanira. Bog u nama proizvodi plodove novoga života. On koji nas je pozvao u novi život, koji nas privodi pokajanju, također silom Duha Svetoga čini da možemo živjeti novim životom. Taj novi život nije plod naše posebnosti, već Božje milosti: Apostol Pavao  ustvrđuje: „Milošću sam Božjom ono što jesam.“ O sebi govori da je prvi među grješnicima (1 Tim 1,15).

MOLITVA

Gospode, hvala ti što si me osposobio po Duhu Svetom, da mogu živjeti za tebe. Pomozi mi da prepoznam svaki grijeh u mome životu, da ga se klonim i da težim živjeti posvećenim životom za tebe. Sam to ne mogu, ali u tebi imam potrebnu snagu za pobjedu.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Prethodno razmatranje:

Više o katekizmu:

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori