“Tko vjeruje, ima život vječni.” (Večernja molitva)

UVODNA MOLITVA

Kolekta za Kristovu nazočnost

Gospodine Isuse, ostani s nama jer večer je, i dan je na izmaku. Budi naš prijatelj na putu, zapali naša srca, probudi nam nadu; daj da te uvijek prepoznajemo onakvoga kakav si otkriven u Pismu i lomljenju kruha. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKO ČITANJE

Ivan 6, 44-51

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: »Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje — za život svijeta.«

Riječ je Gospodnja.

DUHOVNA MISAO

Božja riječ nas uvjerava da će svatko tko vjeruje u Gospodina Isusa Krista imati vječni život (Ivan 3,16; 6,47; 1. Ivanova 5,13). Što to znači?

Grčka riječ “vječni” znači “neprekidni, vječni, zauvijek”. Možda riječ neprekidni najbolje objašnjava biblijski koncept vječnog života; to je život koji je jednom počeo, i nastavlja se neprekidno u vječnosti.

Ovo govori o predodžbi da ljudski život nije samo fizički. Umjesto toga, pravi život ljudskih bića je duhovan, i dok fizički život ima svoj kraj, duhovni se nastavlja kroz cijelu vječnost. On je neprekidan.

Kad je Bog stvorio Adama i Evu, stavio ih je u vrt sa stablom života, sa namjerom da će zauvijek živjeti zadovoljni, i fizički i duhovno, ali oni su sagriješili i donijeli fizičku i duhovnu smrt sebi i svim budućim generacijama (Rimljanima 5,12-14). Tada je Bog izbacio Adama i Evu iz vrta, i postavio kerubine da čuvaju stazu koja vodi k stablu života, a to je učinio jer u svojoj milosti nije želio da čovjek zauvijek živi pod teretom grijeha. No, grijeh mora biti kažnjen, a jedina prihvatljiva kazna za svetog Boga je vječna kazna (Marko 9,43-44). Međutim, naš milostivi Bog je poslao svog Sina kao savršenu žrtvu, za sva vremena, da podnese kaznu za dug grijeha čovječanstva, i na taj način pruži savršeni put do stabla života za svakoga tko vjeruje u Njega (1. Ivanova 5,12; Otkrivenje 22,14).

Mi primamo vječni život time što umiremo vlastitim naporima i primamo Isusa Krista u naša srca kao našeg Gospodina i Spasitelja, a kada to učinimo, odmah smo nanovo rođeni i oživljeni u Kristu. Možda nećemo odmah osjetiti promjenu, no nanovo rođenje desilo se u našem srcu (Ivan 3,6-7), i sada smo oslobođeni straha od smrti; imamo Božje obećanje da nikada nećemo duhovno umrijeti, već ćemo živjeti vječno sa našim Gospodinom Isusom (1. Solunjanima 5,9-10). Kad umremo fizički, naša duša će odmah biti sa Gospodinom, a kasnije kad se vrati, Gospodin će uskrsnuti naša tijela kako bi se susreli s Njim u zraku. Što se tiče kršćana koji će biti živi po Njegovom povratku, njihova tijela će biti promijenjena “u tren oka”, i oni neće iskusiti fizičku smrt (1. Korinćanima 15,51-52).

Isus Krist je uputio apostola Ivana da napiše posljednju knjigu Biblije, i u njoj ponovno čitamo o stablu života: “Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem.” (Otkrivenje 2,7b). Stablo života u Otkrivenju simbolično predstavlja Isusa Krista. Svi kršćani vjeruju u Krista, a u Božjoj snazi mi odmaramo, sigurni u naš vječni život (1. Petrova 1,3-5). Jedini pravi Bog koji je sve stvorio, uključujući život i smrt, i nanovo rođenje, održati će svoju riječ. Naš Bog je svemoguć, pun milosti i istine (Ivan 1,14), i želi da znamo da je naša vječna pozicija osigurana: “Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre,  živjet će.” (Ivan 11,25). (Izvor: Novi život)

MOLITVE

Phos hilaron

Milosti Svjetlo

Radosna svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva dana

Bože, tvoj blagoslovljeni Sin otkrio se svojim učenicima u lomljenju kruha; otvori, molimo te, oči naše vjere, da ga možemo prepoznati u njegovom cjelokupnom spasiteljskom djelu, po istom Sinu tvome, Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen. 

Ispovijed grijeha i molitva pokajanja i oproštenja

Milosrdni Bože, čije oči ne mogu gledati nepravdu; obećao si oproštenje svima koji ispovjede grijehe i ostave ih. Dolazimo pred tebe u poniznosti, svjesni svoje bezvrijednosti; priznajemo da smo mnogostruko sagriješili i prekršili tvoje pravedne zakone. (…) Milostivi Oče, koji ne želiš smrt grešnika, pogledaj milostivo na nas, usrdno te molimo, oprosti nam prijestupe naše; daj nam da istinski shvatimo koliko je zla u njima, i daj nam istinsko pokajanje kako bi mogli dobiti oprost iz tvojih ruku; jer si uvijek spreman primiti poniznog pokajnika; poradi sina svojega Isusa Krista, našeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Amen.

(…) Na ovome mjestu će onaj koji bude čitao napraviti kratku stanku kako bi svi imali prilike u tišini priznati svoje grijehe i propuste proteklog dana.

Molitva za milost, promjenu i duhovni rast

Kako ne bismo, vlastitom krivnjom i slabošću, ili kušnjama koje nas obuzimaju ponovno sagriješili, čuvaj nas, usrdno te molimo, usmjeravaj nas i pomozi nam Duhom svojim Svetim. Promijeni u nama sve ono što je loše u našoj naravi i dušama, kako se niti jedna nečista misao, nezakonita ideja ili neprimjerena želja ne bi našla u nama. Očisti srca naša od zavisti, mržnje i zlobe; neka nikada sunce ne zađe nad našom srdžbom, već neka na počinak uvijek idemo u miru, milosrđu i dobroj volji, s čistom savjesti prema tebi i drugim ljudima, kako bi ostali čisti i bez mane do dolaska Gospodina našeg i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Posrednička molitva

Primi, Gospode, našu posredničku molitvu za čitavo čovječanstvo. Neka svjetlo tvojeg Evanđelja obasja sve narode i neka oni koji ga prihvate žive u skladu s njim. Milostiv budi svojoj Crkvi i neka svaki njezin član, svaki u svojoj službi i pozivu, služi vjerno tebi. Blagoslovi sve koji su nam nadređeni, vladaj njihovim srcima i osnaži ih kako bi mogli kazniti pokvarenost i poročnost i očuvati tvoju istinsku vjeru i vrednote. Blagoslovi sve naše poslove, zemaljske i duhovne, naše prijatelje i susjede. Nagradi sve one koji nam čine dobro i oprosti onima koji nam žele i čine zlo; obnovi njihove umove i daj da se pokaju. Milostiv budi svima koji su u nevolji i podari im, milosrdni Bože, svakome prema njihovoj potrebi; to molimo poradi onoga koji je činio dobro, tvojeg Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Zahvaljivanje

Našim molitvama, Gospodine, pridružujemo iskreno zahvaljivanje za tvoju milost, zato što postojimo, za naš razum i sve ostale darove i sposobnosti duše i tijela; za naše zdravlje, prijatelje, hranu i odijelo i sve ostale udobnosti i pogodnosti u našim životima. Iznad svega ti zahvaljujemo na milosti koju su nam iskazao poslavši svojega Sina na svijet da nas otkupi od grijeha i vječne smrti te si nam dao spoznaju i osjećaj za naše dužnosti prema tebi. Blagoslivljamo te radi strpljenja koje pokazuješ prema nama bez obzira na naše mnoge nedostatke i izazove; poradi vodstva i pomoći i utjehe koje nam daješ Duhom Svetim, radi tvoje neprekidne brige i providnosti prema nama kroz čitave naše živote, a naročito za blagoslove i milosti u danu koji je za nama; usrdno te molimo blagoslivljaj nas i nadalje. Podari nam milost da budemo zahvalni i iskreno poslušni njegovim zakonima, po čijim zaslugama i posredovanjem smo ih i primili – tvoga Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Molitva za Božju zaštitu u noći koja slijedi

Naročito te molimo da nas i nadalje milosrdno štitiš i u ovoj noći. Obrani nas od svih opasnosti i pakosti i od straha od istih, kako bi mogli uživati okrepljujući san koji će nas osnažiti za vršenje dužnosti koje nam predstoje u nadolazećem danu. Također, milostiv nam budi kako bismo mogli uvijek tako živjeti da se ne bojimo umrijeti; kako bismo u životu i smrti uvijek pripadali tebi; po zaslugama i zadovoljštini Sina tvojega, u čije Ime pred tebe donosimo svoje nesavršene molitve. Amen

Kolekta za zaštitu

Bože, izvore života, svjetlo vjernih, snago potlačenih, pobjedniče nad smrću; zahvaljujemo ti na blagoslovljenom danu koji je prošao. Ponizno te molimo, Gospodine, za milosrdnu zaštitu u ovoj noći; daj, molimo te, da u sigurnosti dočekamo novo jutro. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Četvrtak trećeg uskrsnog tjedna (C)

Naslovna: Novi život

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori