“Tko si, Gospodine?” (Jutarnja molitva)

Kolekta za ustrajnost

Svemogući Bože, tvoj najmiliji Sin nije došao radovati se prije no što je iskusio boli, niti je ušao u slavu prije no što je bio razapet. Milostivo nam pomozi da hodajući križnim putom ne nađemo ništa drugo do puta života i mira. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Djela apostolska 9, 1-20

U one dane: Savao sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikomu svećeniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem.

Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. Sruši se na zemlju i začu glas što mu govoraše: »Savle, Savle, zašto me progoniš?«

On upita: »Tko si, Gospodine?«

A on će: »Ja sam Isus kojega ti progoniš! Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti.«

Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga. Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. Tri dana nije vidio, nije jeo ni pio.

U Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija. Njemu u viđenju reče Gospodin: »Ananija!«

On se odazva: »Evo me, Gospodine!«

A Gospodin će mu: »Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se; i u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje ulazi i polaže na nj ruke da bi progledao.«

Ananija odgovori: »Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu. On ima od velikih svećenika i punomoć okovati sve koji prizivlju ime tvoje.«

Gospodin mu odvrati: »Pođi jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.«

Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: »Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga.«

I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se i uzevši hrane, okrijepi se. Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Božji.

Riječ je Gospodnja.

Psalam 117, 1-2

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova,
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.
Amen.

DUHOVNA MISAO

Nakon Stjepanove smrti ”u Jeruzalemu je došlo do velikog progona crkve”. (Djela 8, 1) Savao si je zadao cilj istrijebiti kršćane, bio je bezobziran u svojim progonima, jer je vjerovao da djeluje u ime Boga.

Naravno, nitko nije više zastrašujući ili opasniji od religijskog terorista, pogotovo onoga koji vjeruje da čini volju Boga time što ubija nevine ljude. To je upravo ono što je bio Savao iz Tarza: religijski terorist. Djela 8, 3 kažu: „Savao je pak pustošio Crkvu: ulazio je u kuće, odvlačio muževe i žene i predavao ih u tamnicu“.

Ključan stih u Pavlovoj priči dogodio se u Djelima 9, 1-22, koji bilježi Savlov susret s Isusom Kristom na cesti koja je išla iz Jeruzalema prema Damasku, na putovanju koje je trajalo oko 240 kilometara.

Savao je bio bijesan zbog onoga što je vidio; njegovo srce ispunilo se ubojitom mržnjom protiv kršćana. Prije nego što je krenuo na putovanje, pitao je visokog svećenika za pisma za sinagoge u Damasku, pitajući pritom za dopuštenje smije li povesti nekog kršćanina (ili kako su bili znani ”sljedbenici Puta”) natrag u Jeruzalem kako bi ih bacio u tamnicu.

Na cesti Savla je pogodila snažna svjetlost s nebesa, zbog koje je pao na tlo. Začuo je riječi: „Savle, Savle, zašto me progoniš“? Dalje čitamo: „On upita: “Tko si, Gospodine?” A on će: “Ja sam Isus kojega ti progoniš! Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti“. Kao digresija, ovo možda nije bio prvi susret Isusa i Savla. Naime, neki učenjaci govore o tome kako je mladi Savao možda znao za Isusa i da je možda svjedočio Njegovoj smrti.

Od tog trenutka, Savlov život okrenuo se naopako. Gospodnja svjetlost ga je zaslijepila i za vrijeme putovanja morao se osloniti na svoje suputnike.

Po naputku Isusa, Savao je nastavio prema Damasku kako bi stupio u kontakt s čovjekom po imenu Ananija, koji je isprva oklijevao susresti se sa Savlom jer je čuo za Savlovu reputaciju zlog čovjeka.

No Gospodin je rekao Ananiji da je Savao bio ”odabran instrument” koji će Njegovo ime proširiti među poganima, kraljevima i djeci Izraela (Djela 9, 15) te da će patiti čineći tako. (Djela 9, 16)

Ananija je slijedio Gospodnje upute i pronašao je Savla, na kojeg je položio ruke i ispričao mu viziju Isusa Krista. Kroz molitvu, Savao je dobio Duha Svetoga, (Djela 9, 17) vid i bio je kršten. (Djela 9, 18) Savao je odmah otišao u sinagogu gdje je proklamirao Isusa kao Božjeg Sina. (Djela 9, 20)

Ljudi su bili zapanjeni i sumnjičavi, jer je Savlova reputacija bila dobro poznata. Židovi su mislili da je došao odvesti kršćane (Djela 9, 21), ali on im se u stvari pridružio. Savlova smionost se povećala dok su Židovi iz Damaska bili zbunjeni Savlovim argumentima koji su dokazivali da je Isus Krist. (Djela 9, 22) 

Savao je proveo vrijeme u Arabiji, Damasku, Jeruzalemu, Siriji i svojoj rodnoj Ciliciji, nakon čega je Barnaba zatražio njegovu pomoć za propovijedanje crkvama u Antiohiji. (Djela 11, 25) Zanimljivo, kršćani koji su prognani iz Judeje zbog progona koji je nastao nakon Stjepanove smrti, pronašli su ovu multi-rasnu crkvu. (Djela 11, 19-21) 

Savlovo prvo od tri misijskih putovanja započelo je krajem 40. godine. Dok je provodio sve više vremena među poganima, Savao je počeo primjenjivati svoje rimsko ime Pavao. (Djela 13, 9) (Izvor: Novi život)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva dana

Bože, tvoj blagoslovljeni Sin otkrio se svojim učenicima u lomljenju kruha; otvori, molimo te, oči naše vjere, da ga možemo prepoznati u njegovom cjelokupnom spasiteljskom djelu, po istom Sinu tvome, Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen. (Knjiga zajedničkih molitava)

Zahvaljivanje Bogu za milost i zaštitu u protekloj noći.

Svemogući i vječni Bože, u kojem živimo, krećemo se i postojimo; mi, tvoja potrebita stvorenja, donosimo pred tebe naše skromne zahvale što si nas sačuvao od prvoga dana naših života pa sve do danas, a naročito ti hvala što si nas izbavio od opasnosti koje su vrebale u protekloj noći. Zahvaljujemo ti i veličamo tvoje slavno Ime poradi ovih milosti koje si nam podario i ponizno te molimo primi našu žrtvu slavljenja i zahvalnosti koju ti prinosimo ovoga jutra; poradi onoga koji je ležao u grobu i uskrsnuo za nas, tvojega Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen

Posvećivanje duše i tijela Božjoj službi s odlukom da ćemo svakodnevno rasti u dobroti.

Samo zbog tvoje milosti, milosrdni Oče, našem životu je nadodan još jedan dan. Posvećujemo svoju dušu i tijelo tebi i tvojoj službi koju ćemo ispunjavati trezvenim, pravednim i pobožnim životom; u ovoj nas odluci učvrsti i osnaži, kako bi iz dana u dan rasli u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Molitva za milost koja će nas osnažiti na vršenje odluke koju smo donijeli.

Bože, ti koji poznaješ slabost i pokvarenost naše naravi i mnoge kušnje s kojima se svakodnevno susrećemo; ponizno te molimo, smiluj se nad našim slabostima i podari nam stalnu pomoć tvoga Duha Svetoga, kako bi se mogli uspješno oduprijeti grijehu i predano vršiti svoje dužnosti. Utisni u naša srca strah od tvoje osude i zahvalnost na tvojoj dobroti prema nama i daj da se bojimo i sramimo uvrijediti te. Iznad svega, molimo te, učini da uvijek imamo na umu dan kada ćemo morati polagati račun za svaku misao, riječ i djelo pred Onim kojega si ti postavio sucem živih i mrtvih, tvojim sinom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Amen.

Molitva za milost da nas vodi i čuva u danu koji je pred nama i za Božji blagoslov u poslovima koji nas čekaju

Naročito molimo za tvoju milost i zaštitu u danu koji je pred nama. Čuvaj nas od neumjerenosti u svim stvarima, i podari nam revnost u obavljanju naših poslova. Podari nam strpljenje u nedaćama. Podari nam milost kako bi bili pošteni u svim našim poslovima, kako bi bili tihi i miroljubivi, puni suosjećanja i kako bi, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, činili dobro svim ljudima. Usmjeravaj nas, molimo te, na svim našim putovima. Zaštiti nas od svih opasnosti i nevolja, i dostoj se zaštiti nas i naše bližnje svojom očinskom brigom i zaštitom. Sve ovo i sve ostalo što se dostojiš podariti nam, ponizno molimo po Gospodinu našem i Spasitelju Isusu Kristu. Amen.

Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Petak trećeg uskrsnog tjedna (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori