“Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!” (Večernja molitva)


UVODNA MOLITVA

Kolekta za predvečerje bogoslužja

Bože, izvore vječnoga svjetla, nama koji pazimo na korake svoje podari vječan dan, kako bi te naše usne slavile, naši životi blagoslivljali, a naša sutrašnja služba dala ti hvalu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen

BIBLIJSKO ČITANJE

Ivan 6, 60-69

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio?«

»Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su.«

»A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.«

Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime.

Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.«

Riječ je Gospodnja.

DUHOVNA MISAO

Koliko puta smo kao djeca svojim roditeljima, kada nam nešto, što smo tražili nisu dali, rekli: „Nikad mi ne daš“.. Jesmo li to, ako smo roditelji, čuli od vlastite djece? Djeci nije zamjeriti, no, nismo li i mi odrasli ponekad takvi. Pomogli smo nebrojeno puta svojim bližnjima, no kada iz nekog razloga to nismo više u stanju učiniti, oni se razočaraju u nas. Zna se dogoditi da njihovo ponašanje prema nama postane neprijateljsko.

Takvi smo mi i prema Bogu. Šesto poglavlje Ivanova evanđelja govori nam o čudesnom hranjenju 5000 ljudi s pet kruhova i dvije ribice. Veliko je to čudo bilo. Isus ga nije učinio kako bi se manifestirao kao čudotvorac poput čarobnjaka koji može čarobnom palicom stvarati materijalne stvari. Ovim čudom Isus je pokazao brigu za čovjeka u potrebi.

No, mnogi koji su slušali Isusa i tražili ga, bili su okrenuti samo sebi. Nije im Isus kao Isus bio toliko bitan već su ga željeli samo kako bi nešto dobili od njega.

Isus im govori o većim vrijednostima od svakodnevnog kruha. On im govori o sebi kao o kruhu života. On je onaj koji može ispuniti prazninu naše duše, dati nam mir koji je iznad svakog razumijevanja, utažiti našu duhovnu glad, ugasiti našu duhovnu žeđ.

Njegovi slušatelji to ne razumiju. Oni žele sada i odmah. Došli su se nasititi, došli su po besplatni doručak. A on im želi puno više dati. On im nudi SEBE!

Danas je svijet pun površnih ljudi koji teže za malim, prolaznim stvarima, koji i Boga u tu svrhu žele – da ispunjava njihove potrebe, ali Boga kao Boga ne žele. „Daj nam Bože zlata i srebra, daj nam sve što nam duša želi, pa ćemo te slaviti i hvaliti“, molitva je mnogih.

U jednoj staroj liturgijskoj himni koja se izgovara u mnogim crkvama, između ostaloga govorimo zašto Gospodinu trebamo zahvaljivati: „Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje“. Ako ne znaš zašto trebaš Bogu biti zahvalan, evo odgovora: radi Njega samoga. A kada imaš Njega, imaš doista sve.

Ne shvaćajući o čemu Isus govori, mnogi odlaze od Njega. Isus se u tome trenutku okreće svojim učenicima i pita ih: „Zar ćete i vi otići“. A Šimun Petar odgovara: „Pa kuda Gospodine, kad ti imaš riječi vječnoga života“.

Što mi  tražimo od Isusa? Koja su naša očekivanja od njega? Jesmo li spremili listu molbi i obećali Bogu: „ispuni mi to Gospode, i ja ću te slaviti“, ili ga slavimo radi Njega, radi Njegove velike slave? Kada ga na takav način proslavimo, sve ostalo će s Njim doći više nego i što znamo moliti. Biskup Jasmin Milić

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva dana

Bože, tvoj blagoslovljeni Sin otkrio se svojim učenicima u lomljenju kruha; otvori, molimo te, oči naše vjere, da ga možemo prepoznati u njegovom cjelokupnom spasiteljskom djelu, po istom Sinu tvome, Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen. 

Ispovijed grijeha i molitva pokajanja i oproštenja

Milosrdni Bože, čije oči ne mogu gledati nepravdu; obećao si oproštenje svima koji ispovjede grijehe i ostave ih. Dolazimo pred tebe u poniznosti, svjesni svoje bezvrijednosti; priznajemo da smo mnogostruko sagriješili i prekršili tvoje pravedne zakone. (…) Milostivi Oče, koji ne želiš smrt grešnika, pogledaj milostivo na nas, usrdno te molimo, oprosti nam prijestupe naše; daj nam da istinski shvatimo koliko je zla u njima, i daj nam istinsko pokajanje kako bi mogli dobiti oprost iz tvojih ruku; jer si uvijek spreman primiti poniznog pokajnika; poradi sina svojega Isusa Krista, našeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Amen.

(…) Na ovome mjestu će onaj koji bude čitao napraviti kratku stanku kako bi svi imali prilike u tišini priznati svoje grijehe i propuste proteklog dana.

Molitva za milost, promjenu i duhovni rast

Kako ne bismo, vlastitom krivnjom i slabošću, ili kušnjama koje nas obuzimaju ponovno sagriješili, čuvaj nas, usrdno te molimo, usmjeravaj nas i pomozi nam Duhom svojim Svetim. Promijeni u nama sve ono što je loše u našoj naravi i dušama, kako se niti jedna nečista misao, nezakonita ideja ili neprimjerena želja ne bi našla u nama. Očisti srca naša od zavisti, mržnje i zlobe; neka nikada sunce ne zađe nad našom srdžbom, već neka na počinak uvijek idemo u miru, milosrđu i dobroj volji, s čistom savjesti prema tebi i drugim ljudima, kako bi ostali čisti i bez mane do dolaska Gospodina našeg i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Posrednička molitva

Primi, Gospode, našu posredničku molitvu za čitavo čovječanstvo. Neka svjetlo tvojeg Evanđelja obasja sve narode i neka oni koji ga prihvate žive u skladu s njim. Milostiv budi svojoj Crkvi i neka svaki njezin član, svaki u svojoj službi i pozivu, služi vjerno tebi. Blagoslovi sve koji su nam nadređeni, vladaj njihovim srcima i osnaži ih kako bi mogli kazniti pokvarenost i poročnost i očuvati tvoju istinsku vjeru i vrednote. Blagoslovi sve naše poslove, zemaljske i duhovne, naše prijatelje i susjede. Nagradi sve one koji nam čine dobro i oprosti onima koji nam žele i čine zlo; obnovi njihove umove i daj da se pokaju. Milostiv budi svima koji su u nevolji i podari im, milosrdni Bože, svakome prema njihovoj potrebi; to molimo poradi onoga koji je činio dobro, tvojeg Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Zahvaljivanje

Našim molitvama, Gospodine, pridružujemo iskreno zahvaljivanje za tvoju milost, zato što postojimo, za naš razum i sve ostale darove i sposobnosti duše i tijela; za naše zdravlje, prijatelje, hranu i odijelo i sve ostale udobnosti i pogodnosti u našim životima. Iznad svega ti zahvaljujemo na milosti koju su nam iskazao poslavši svojega Sina na svijet da nas otkupi od grijeha i vječne smrti te si nam dao spoznaju i osjećaj za naše dužnosti prema tebi. Blagoslivljamo te radi strpljenja koje pokazuješ prema nama bez obzira na naše mnoge nedostatke i izazove; poradi vodstva i pomoći i utjehe koje nam daješ Duhom Svetim, radi tvoje neprekidne brige i providnosti prema nama kroz čitave naše živote, a naročito za blagoslove i milosti u danu koji je za nama; usrdno te molimo blagoslivljaj nas i nadalje. Podari nam milost da budemo zahvalni i iskreno poslušni njegovim zakonima, po čijim zaslugama i posredovanjem smo ih i primili – tvoga Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Molitva za Božju zaštitu u noći koja slijedi

Naročito te molimo da nas i nadalje milosrdno štitiš i u ovoj noći. Obrani nas od svih opasnosti i pakosti i od straha od istih, kako bi mogli uživati okrepljujući san koji će nas osnažiti za vršenje dužnosti koje nam predstoje u nadolazećem danu. Također, milostiv nam budi kako bismo mogli uvijek tako živjeti da se ne bojimo umrijeti; kako bismo u životu i smrti uvijek pripadali tebi; po zaslugama i zadovoljštini Sina tvojega, u čije Ime pred tebe donosimo svoje nesavršene molitve. Amen

Molitva za poslanje

Bože, pokazao si svojim slugama znakove svoje nazočnosti. Pošalji nam Duha ljubavi da tvoja preobilna milost može rasti među nama. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Petak trećeg uskrsnog tjedna (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori