” U Antiohiji učenike najprije prozvaše kršćanima” (Jutarnja molitva)

UVODNA MOLITVA

Kolekta za mir

Bože, ti si davatelj mira i ljubitelj sloge; tebe poznavati vječni je život, tebi služiti savršena je sloboda. Obrani nas, svoje ponizne sluge, od svih napada naših neprijatelja; da se sigurno pouzdajući u tvoju obranu ne bojimo moći bilo kojeg protivnika; po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Djela apostolska 11, 19-26

U one dane: Oni što ih rasprši nevolja nastala u povodu Stjepana dopriješe do Fenicije, Cipra i Antiohije nikomu ne propovijedajući Riječi doli samo Židovima. Neki su od njih bili Ciprani i Cirenci. Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa. Ruka Gospodnja bijaše s njima te velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu.

Vijest o tom doprije do Crkve u Jeruzalemu pa poslaše Barnabu u Antiohiju. Kad on stiže i vidje milost Božju, obradova se te potaknu sve da u odlučnosti srca ostanu uz Gospodina. Ta bijaše to muž čestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu.

Barnaba se zatim zaputi u Tarz potražiti Savla. Kad ga nađe, odvede ga u Antiohiju. Punu su se godinu dana sastajali u toj Crkvi i poučavali poveće mnoštvo te se u Antiohiji učenici najprije prozvaše kršćanima.

Riječ je Gospodnja.

Psalam 87, 1-7

Zdanje svoje na svetim gorama
ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska
nego svi šatori Jakovljevi.
Divote se govore o tebi,
grade Božji!

»Rahab i Babilon brojit ću
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski —
i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori:
»Ovaj i onaj u njemu je rođen!
Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda:
»Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajući kolo:
»Svi su izvori moji u tebi!«

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.
Amen.

DUHOVNA MISAO

Riječ ‘Kršćanin’ se koristi tri puta u Novom Zavjetu (Djela 11:26; Djela 26:28; 1.Petrova 4:16). Sljedbenici Isusa Krista su prvo bili nazvani “Kršćanima” u Antiohiji (Djela 11:26), zbog toga što su njihovo ponašanje, djela i govor bili kao Kristovi. Originalno se izraz koristio od strane nespašenih ljudi iz Antiohije, kao vrsta prezrivog nadimka, korištenog da se Kršćani ismiju. To bukvalno znači, “pripadanje Kristovoj stranci”, ili “Kristov pripadnik, sljedbenik”, što je vrlo slično načinu na koji ga Websterov Rječnik definiše.

Na žalost, s vremenom je riječ “Kršćanin” izgubila veliki dio svog značenja i često se koristi za nekoga ko je religiozan ili ima visoke moralne standarde, umjesto za pravog nanovorođenog sljedbenika Isusa Krista. Mnogi ljudi koji ne vjeruju u Isusa Krista i ne oslanjaju se na njega, smatraju sebe Kršćanima, samo zato što idu u crkvu ili žive u “Kršćanskom” narodu.

Biblija nas uči da nas dobra djela koja činimo ne mogu učiniti prihvatljivim Bogu. Titu 3:5 nam govori da nas “ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu spasi kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti.” Dakle, Kršćanin je neko ko je ponovo rođen od Boga (Ivan 3:3; Ivan 3:7; 1.Petrova 3:23) i ko je stavio svoju vjeru i povjerenje u Isusa Krista. Efežani 2:8 nam govore da “milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji!” Istinski Kršćanin je neko ko se pokajao za svoj grijeh i stavio svoju vjeru i povjerenje samo u Isusa Krista. Njegova vjera nije slijeđenje religije ili skupa moralnih pravila, ili liste uradi, ne-uradi.

Istinski Kršćanin je osoba koja je stavila svoju vjeru i povjerenje u osobu Isusa Krista i činjenicu da je on umro na križu da bi platio za naše grijehe, da je uskrsnuo treći dan da zadobije pobjedu nad smrću i da vječni život svima koji vjeruju u njega. Ivan 1:12 nam kaže: “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” Istinski Kršćanin je zaista dijete Božje, dio Božje obitelji i onaj kome je dan novi život u Kristu. Oznaka pravog Kršćanina je ljubav za druge i poslušnost Božjoj Riječi (1.Ivanova 2:4; 1.Ivanova 2:10). (Izvor: gotquestions.org)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva dana

Bože, tvoj je Sin Isus Dobri Pastir tvojega naroda; kada čujemo njegov glas, daj da prepoznamo onoga koji svakoga od nas zove imenom, te pođemo za njim onamo kamo nas on vodi, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Zahvaljivanje Bogu za milost i zaštitu u protekloj noći.

Svemogući i vječni Bože, u kojem živimo, krećemo se i postojimo; mi, tvoja potrebita stvorenja, donosimo pred tebe naše skromne zahvale što si nas sačuvao od prvoga dana naših života pa sve do danas, a naročito ti hvala što si nas izbavio od opasnosti koje su vrebale u protekloj noći. Zahvaljujemo ti i veličamo tvoje slavno Ime poradi ovih milosti koje si nam podario i ponizno te molimo primi našu žrtvu slavljenja i zahvalnosti koju ti prinosimo ovoga jutra; poradi onoga koji je ležao u grobu i uskrsnuo za nas, tvojega Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen

Posvećivanje duše i tijela Božjoj službi s odlukom da ćemo svakodnevno rasti u dobroti.

Samo zbog tvoje milosti, milosrdni Oče, našem životu je nadodan još jedan dan. Posvećujemo svoju dušu i tijelo tebi i tvojoj službi koju ćemo ispunjavati trezvenim, pravednim i pobožnim životom; u ovoj nas odluci učvrsti i osnaži, kako bi iz dana u dan rasli u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Molitva za milost koja će nas osnažiti na vršenje odluke koju smo donijeli.

Bože, ti koji poznaješ slabost i pokvarenost naše naravi i mnoge kušnje s kojima se svakodnevno susrećemo; ponizno te molimo, smiluj se nad našim slabostima i podari nam stalnu pomoć tvoga Duha Svetoga, kako bi se mogli uspješno oduprijeti grijehu i predano vršiti svoje dužnosti. Utisni u naša srca strah od tvoje osude i zahvalnost na tvojoj dobroti prema nama i daj da se bojimo i sramimo uvrijediti te. Iznad svega, molimo te, učini da uvijek imamo na umu dan kada ćemo morati polagati račun za svaku misao, riječ i djelo pred Onim kojega si ti postavio sucem živih i mrtvih, tvojim sinom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Amen.

Molitva za milost da nas vodi i čuva u danu koji je pred nama i za Božji blagoslov u poslovima koji nas čekaju

Naročito molimo za tvoju milost i zaštitu u danu koji je pred nama. Čuvaj nas od neumjerenosti u svim stvarima, i podari nam revnost u obavljanju naših poslova. Podari nam strpljenje u nedaćama. Podari nam milost kako bi bili pošteni u svim našim poslovima, kako bi bili tihi i miroljubivi, puni suosjećanja i kako bi, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, činili dobro svim ljudima. Usmjeravaj nas, molimo te, na svim našim putovima. Zaštiti nas od svih opasnosti i nevolja, i dostoj se zaštiti nas i naše bližnje svojom očinskom brigom i zaštitom. Sve ovo i sve ostalo što se dostojiš podariti nam, ponizno molimo po Gospodinu našem i Spasitelju Isusu Kristu. Amen.

Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Utorak četvrtog uskrsnog tjedna (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori