“Ja – Svjetlost – dođoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane” (Večernja molitva)

UVODNA MOLITVA

Hvala ti nebeski Oče moj, po Isusu Kristu ljubljenome Sinu tvome, što si me ovoga dana milostivo sačuvao. Molim te, oprosti mi sve grijehe moje i sve što sam nepravedno učinio. Sačuvaj me milostivo i ove noći. U ruke tvoje predajem sebe, moje tijelo, dušu i sve svoje. Neka tvoj sveti anđeo bude sa mnom, tako da zli neprijatelj nema nikakvu vlast nada mnom. (Molitva Martina Luthera).

BIBLIJSKO ČITANJE

Ivan 10, 44-50

U ono vrijeme povika Isus: “Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla; i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja – Svjetlost – dođoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane. I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan. Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla – Otac – on mi dade zapovijed što da kažem, što da zborim. I znam: zapovijed njegova jest život vječni. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac.”

Riječ je Gospodnja.

DUHOVNA MISAO

U ovim se redcima sažimlje Isusovo javno djelovanje. Isus uzvišenim i povišenim glasom zaokružuje u konačnici svoju poruku. I ovo treba Crkva kroz svu povijest naviještati kao konačnu istinu: Nema istine kršćanske vjere u Isusa koja ne bi bila istodobno i vjera u Boga Oca. Niti ima vjere u Boga mimo Isusa. On je onaj završni i konačni objavitelj, završna Riječ samoga Boga. Boga nitko nikada nije vidio! Isus je prozor u Boga i zrcalo našega Boga. Egzegeza, živi tumač i gestikulacija samoga Boga cijelim svojim bićem.

Imamo u sažetku velike teme cijeloga Ivanova Evanđelja na jednome mjestu: Svjetlo i tama, slušati i ostati, čuvati, suditi i spašavati. Samo tko vjeruje, dobro vidi i zna. Isus nije neki izvanredni pojedinac, jedinstvena pojava u povijesti svijeta, nego je sami Sin Božji koji je došao kao svjetlo na ovaj svijet.

U Ivanovu Evanđelju svjetlo je i istina, i život, i radost, i spasenje. Vjera se sastoji u spoznaji božanskoga Isusova iskona, a tko vjeruje, prihvaća u sebe svjetlo, i svjetlo ga upija u sebe. Tko vjeruje, odlučio se za život.

Vjera – nevjera, svjetlo – tama. Sve se odlučuje ovdje. Pred Isusom. I dandanas. Ova se riječ upućuje i danas protiv svih onih za koje je Isus samo uzor pravoga čovještva, za koje on nije više Božji Sin. U tami svijeta vjerom u Isusa čovjeku se omogućuje pristup u Božje svjetlo. Nitko ne mora ostati u tami.

I opet imamo ono što smo čuli prethodno u razgovoru s Nikodemom: Bog je tako ljubio svijet te je poslao svoga Sina ne da svijet osudi, nego da svijet spasi. Isus nije sudac. Tko ne ostaje u Isusovoj riječi, tko ne sluša Isusove riječi, same riječi su sud i osuda. Isusova riječ u konačnici, na sudu, postaje sudcem. Tko ne vjeruje, već ima svoga sudca: Riječ koju je Isus izgovorio. Isusova je riječ u konačnici onaj završni i jedini kriterij, mjerilo, prema kome se izriče sud nad čovjekovim životom.

To je ono što je Isus rekao u Markovu Evanđelju spram svojih riječi: “Tko se zastidi mene i mojih riječi pred ovim preljubničkim i grješnim naraštajem, toga će se i Sin Čovječji postidjeti kad dođe u slavi svoga Oca s anđelima svojim” (Mk 8,38). Naše ‘da’ ‘ne’ ovdje na zemlji Isusovoj osobi i riječi odlučuje na sudu o vječnoj sudbini svakoga pojedinca. Isusove riječi nisu njegove, nego Očeve. On je čuo od Oca, donosi i govori Očevu istinu čovjeku.

Vjera je osobni čin i stav svakoga pojedinca. Vjerom se čovjek okreće od svega zla i grijeha, prianja, pristaje uz Boga i njegovu istinu. Pred Isusom imamo samo izbor: Vjerovati ili ne vjerovati. Trećega nema. Odluka je moja i tvoja. Rastemo sami po sebi, snagom energije koja je u nama, ali nam hranu daju drugi. I do istine dolazimo vlastitom spoznajom, ali nam se daruje sadržaj istine. Čovjek je čovjeku put u život, ali u smrt. Čovjek je čovjeku put do istine i do visina, ali isto tako i do zablude i propasti. Čovjek je čovjeku put do Boga, ali nam Bog mora pristupiti svojom riječi da bismo ga spoznali. Njegova nam riječ dolazi preko drugih.

U Isusu Kristu stoji pred nama i među nama sami Bog i govori nam, oslovljava nas. Tko vjeruje Isusu, ne vjeruje toliko njemu, koliko onomu koji je njega poslao. Tko vidi njega, vidi Oca koga on objavljuje, koji je njega poslao. Nije taj Bog među nama u obliku hladne znanosti ili strogoga zakonodavca. Sin Božji piše svoje riječi ne na zaslon ni zid važećih propisa tražeći od nas da ih čitamo i njih slijedimo, nego njegova riječ dira srce, upisuje se u srca, nošena ljubavlju. Ta riječ gori iznutra.

Naša se vjera zapaljuje u zahvaćenosti, sigurnosti, ljubavi koju nam donosi Isus. Proroci su govorili: “Riječ je Gospodnja! Riječ je Gospodina Boga! Ov(ak)o govori Gospodin!”, dok za Isusa vrijedi: “A ja vam kažem!” Njegova riječ nije u službi nečega, nego stvara novo. Ima nutarnju snagu preobrazbe. Žar s kojim Isus riječi živi i izgovara prirođen, sunaravan, konaturalan je toj riječi. Nikad to nije prazna riječ, nego životvorna. On je živa Božja riječ i nemoguće je njegove riječi odvojiti, odijeliti od njegove osobe.

Mi se redovito ne želimo izložiti riječi iz njegovih usta. Radije čitamo ono što je napisano, radije se okrećemo papiru i mrtvomu slovu, nego samomu Učitelju, Posredniku, Isusu. Treba se u vjeri izložiti ovomu Jedinome, i prijeći ćemo iz smrti u život. U utjelovljenju Sina Božjega skriveni Bog stupa među nas, objavljuje nam se.

Isus ne govori o Bogu, nego u njemu Bog ima, preuzima na sebe ljudsku sudbinu, na njegova usta progovara sami vječni Bog. On ne donosi samo poruku o Bogu, nego u njemu stoji pred nama sami Bog i objavljuje se. On pre-vodi vječnost u vrijeme, neprolazno u prolazno, vječnu neizrecivu riječ u ljudsku, izrecivu, otvarajući nam dveri vječnosti.

Nikada nije bilo lako vjerovati. Ni onda u Galileji, Jeruzalemu ili pak nakon Duhova, u mjestima gdje je Pavao propovijedao. Danas smo pozvani iščitavati iz bogoslužja živoga Krista, iz njegove riječi, Pisma, običaja, molitava, života tolikih svetaca. Ništa teže ni lakše nego onodobno u tesarovu sinu prepoznati Sina Božjega. (Izvor: biblijska-poruka-dana)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva dana

Bože, tvoj blagoslovljeni Sin otkrio se svojim učenicima u lomljenju kruha; otvori, molimo te, oči naše vjere, da ga možemo prepoznati u njegovom cjelokupnom spasiteljskom djelu, po istom Sinu tvome, Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen. 

Ispovijed grijeha i molitva pokajanja i oproštenja

Milosrdni Bože, čije oči ne mogu gledati nepravdu; obećao si oproštenje svima koji ispovjede grijehe i ostave ih. Dolazimo pred tebe u poniznosti, svjesni svoje bezvrijednosti; priznajemo da smo mnogostruko sagriješili i prekršili tvoje pravedne zakone. (…) Milostivi Oče, koji ne želiš smrt grešnika, pogledaj milostivo na nas, usrdno te molimo, oprosti nam prijestupe naše; daj nam da istinski shvatimo koliko je zla u njima, i daj nam istinsko pokajanje kako bi mogli dobiti oprost iz tvojih ruku; jer si uvijek spreman primiti poniznog pokajnika; poradi sina svojega Isusa Krista, našeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Amen.

(…) Na ovome mjestu će onaj koji bude čitao napraviti kratku stanku kako bi svi imali prilike u tišini priznati svoje grijehe i propuste proteklog dana.

Molitva za milost, promjenu i duhovni rast

Kako ne bismo, vlastitom krivnjom i slabošću, ili kušnjama koje nas obuzimaju ponovno sagriješili, čuvaj nas, usrdno te molimo, usmjeravaj nas i pomozi nam Duhom svojim Svetim. Promijeni u nama sve ono što je loše u našoj naravi i dušama, kako se niti jedna nečista misao, nezakonita ideja ili neprimjerena želja ne bi našla u nama. Očisti srca naša od zavisti, mržnje i zlobe; neka nikada sunce ne zađe nad našom srdžbom, već neka na počinak uvijek idemo u miru, milosrđu i dobroj volji, s čistom savjesti prema tebi i drugim ljudima, kako bi ostali čisti i bez mane do dolaska Gospodina našeg i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Posrednička molitva

Primi, Gospode, našu posredničku molitvu za čitavo čovječanstvo. Neka svjetlo tvojeg Evanđelja obasja sve narode i neka oni koji ga prihvate žive u skladu s njim. Milostiv budi svojoj Crkvi i neka svaki njezin član, svaki u svojoj službi i pozivu, služi vjerno tebi. Blagoslovi sve koji su nam nadređeni, vladaj njihovim srcima i osnaži ih kako bi mogli kazniti pokvarenost i poročnost i očuvati tvoju istinsku vjeru i vrednote. Blagoslovi sve naše poslove, zemaljske i duhovne, naše prijatelje i susjede. Nagradi sve one koji nam čine dobro i oprosti onima koji nam žele i čine zlo; obnovi njihove umove i daj da se pokaju. Milostiv budi svima koji su u nevolji i podari im, milosrdni Bože, svakome prema njihovoj potrebi; to molimo poradi onoga koji je činio dobro, tvojeg Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Zahvaljivanje

Našim molitvama, Gospodine, pridružujemo iskreno zahvaljivanje za tvoju milost, zato što postojimo, za naš razum i sve ostale darove i sposobnosti duše i tijela; za naše zdravlje, prijatelje, hranu i odijelo i sve ostale udobnosti i pogodnosti u našim životima. Iznad svega ti zahvaljujemo na milosti koju su nam iskazao poslavši svojega Sina na svijet da nas otkupi od grijeha i vječne smrti te si nam dao spoznaju i osjećaj za naše dužnosti prema tebi. Blagoslivljamo te radi strpljenja koje pokazuješ prema nama bez obzira na naše mnoge nedostatke i izazove; poradi vodstva i pomoći i utjehe koje nam daješ Duhom Svetim, radi tvoje neprekidne brige i providnosti prema nama kroz čitave naše živote, a naročito za blagoslove i milosti u danu koji je za nama; usrdno te molimo blagoslivljaj nas i nadalje. Podari nam milost da budemo zahvalni i iskreno poslušni njegovim zakonima, po čijim zaslugama i posredovanjem smo ih i primili – tvoga Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Molitva za Božju zaštitu u noći koja slijedi

Naročito te molimo da nas i nadalje milosrdno štitiš i u ovoj noći. Obrani nas od svih opasnosti i pakosti i od straha od istih, kako bi mogli uživati okrepljujući san koji će nas osnažiti za vršenje dužnosti koje nam predstoje u nadolazećem danu. Također, milostiv nam budi kako bismo mogli uvijek tako živjeti da se ne bojimo umrijeti; kako bismo u životu i smrti uvijek pripadali tebi; po zaslugama i zadovoljštini Sina tvojega, u čije Ime pred tebe donosimo svoje nesavršene molitve. Amen

Kolekta za zaštitu

Bože, izvore života, svjetlo vjernih, snago potlačenih, pobjedniče nad smrću; zahvaljujemo ti na blagoslovljenom danu koji je prošao. Ponizno Te molimo, Gospodine, za milosrdnu zaštitu u ovoj noći; daj, molimo te, da u sigurnosti dočekamo novo jutro. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Molitva za poslanje

Bože i Oče sviju, tebi se klanjaju sva nebesa, tebe neka slavi cijela zemlja; svi narodi neka ti budu pokorni, svi jezici neka te priznaju i blagoslivlju, a sve žene, muškarci i djeca neka te ljube i služe u miru. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Srijeda četvrtog uskrsnog tjedna (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori