“Ljubite jedni druge!” (Večernja molitva)

UVODNA MOLITVA

GOSPODINE Bože, tvoj je Sin, naš Spasitelj Isus Krist, pobijedio sile smrti i pripremio nam mjesto u novom Jeruzalemu. Zahvaljujemo ti danas za njegovo uskrsnuće i molimo: priredi nam mjesto u gradu u kojemu je on svjetlo. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. (Knjiga zajedničkih molitava)

MOLITVA PETE USKRSNE NEDJELJE

Svemogući Bože, istinski poznavati tebe znači imati život vječni; daj nam da tako savršeno upoznamo Sina tvoga Isusa Krista da bude naš put, istina i život, kako bismo mogli postojano slijediti njegove korake na putu koji vodi u život vječni, po istom Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

EVANĐELJE DANA

Ivan 13, 31-33a.34-35

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

Evanđelje Gospodinovo.

DUHOVNA MISAO

“Jedni druge” u ovim stihovima odnosi se na vjernike. Prepoznatljivi znak Kristova sljedbenika je duboka, iskrena ljubav prema braći i sestrama u Kristu. Apostol Ivan nas podsjeća na tu činjenicu : “On nam je dao ovu zapovijed: Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega” (1. Ivanova 4, 21). Ta ljubav izvire iz naše ljubavi prema Bogu, koja je rezultat Njegove ljubavi prema nama.

Rana crkva demonstrirala je vrstu ljubavi o kojoj je Isus govorio. U Jeruzalemu je bilo ljudi iz cijeloga svijeta (Djela 2, 9–11). Oni koji su se spasili po vjeri u Gospodina, okupili su se i odmah počeli udovoljavati međusobnim potrebama. Bila je to ljubav na djelu, a možete biti sigurni da je ostavila dojam na ljude u tom gradu.

Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao. (Djela 2, 44-45)

Isus nam je dao model kako voljeti jedni druge. Učimo iz Njegovog primjera. A kako On ljubi? Ljubi bezuvjetno (Rimljanima 5, 8), požrtvovno (2. Korinćanima 5, 21), s oproštenjem (Efežanima 4, 32) i zauvijek (Rimljanima 8, 38–39). Vrhunac Isusove nevjerojatne ljubavi prema nama je Njegova smrt na križu, smrt i uskrsnuće.

U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. (1. Ivanova 4, 9-10)

“Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone.” (Matej 5, 43-44)

Ljudi se prirodno ne vole. Da bismo mogli ljubiti jedni druge, čak i svoje neprijatelje, mora postojati promjena srca. Osoba mora shvatiti da je grešnik pred Bogom i da je Krist umro na križu i uskrsnuo kako bi mu pružio oprost. Tada mora donijeti odluku da prihvati Krista kao svog Spasitelja. U tom trenutku mu Krist oprašta i prima Božji dar vječnog života.

Tek u Kristu čovjek zna da ga Bog istinski ljubi. Novi život koji vjernik dobiva uključuje novu ljubav poput Kristove.

Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! (Rimljanima 5, 5)

U mogućnosti smo slijediti Isusov primjer i ljubiti poput Njega zbog Duha Svetoga (Filipljanima 2, 13; 2. Korinćanima 3, 18). Naša pokornost vodstvu Duha Svetoga i Isusovim zapovijedima u Božjoj Riječi pomaže nam da slijedimo Njegov primjer.

Ljubiti jedni druge na način na koji nas je Krist ljubio moguće je samo s natprirodnom Božjom snagom. Isus nam daje zapovijed da ljubimo jedni druge, a zatim nam daje snagu da to i činimo.

Izvor: Novi život

ZAVRŠNA MOLITVA

Vječni Bože, Oče naš nebeski u Isusu Kristu, o kako su neshvatljiva Tvoja djela, kako neizreciva Tvoja dobrota! Kako je čudnovata milost i ljubav Tvoja koju danomice nama ljudima iskazuješ.

Slavimo i hvalimo Te za milost i ljubav koju si nam i danas iskazao. Ti si dušu našu i danas hranio kruhom života i napojio vodom iz vječnoga izvora svetih Tvojih riječi, te si nas sačuvao i duševno i tjelesno od svakoga zla.
Priznajemo, o Gospode, da smo grješni i divno je što nas ne kažnjavaj po zaslugama naših grijeha. Oprosti, o milostivi Bože, sve naše grijehe; osobito nam oprosti ako nismo danas dostojnom pobožnošću Tebi služili i ne uskrati nam zato Tvoju milost.

Budi nam Ti i ubuduće štit protiv svakoga zla. Neka bude Tvoja riječ vođa na svim putovima našim, neka postane u srcu našem takvim sjemenom, kojeg će plod biti pobožnost, strah Božji, ljubav prema Bogu i bližnjem našem i poniznost. Daj nam milost da u ovom novom tjednu ne činimo onaj grijeh i grješna djela koja smo u prošlome činili.

A sada, kada legnemo da se odmaramo, štiti nas Ti, uzmi nas pod krila Tvoje svemoćnosti, da ujutro kada dan svane, svježom snagom možemo nastaviti u Tvoje ime svagdanje naše zvanje. Usliši nas Bože poradi Isusa Krista. Amen.

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.
(Iz: Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima, Tordinci, 1921.)

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori