Konfirmacija u Reformatskoj župi u Suzi

U Reformatskoj crkvenoj općini Suza je običaj da se konfirmacija održi u nedjelju prije Duhova, kako bi se mladi mogli već na blagdan Duhova pričestiti.

Ove godine u nedjelju, 29. svibnja 2022.g. u Reformatskoj župnoj crkvi u Suzi konfirmirano je troje mladih, novih članova ove župe. Bogoslužje i obred konfirmacije predvodio je župnik Reformatske crkvene općine Suza, vlč. Đuro Varga. Prigodna homilija održana je na temelju Lukinog evanđelja 14, 1-6.:

“Jedne subote dođe on u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu. Kad evo: pred njim neki čovjek koji je imao vodenu bolest. 3 Nato Isus upita zakonoznance i farizeje: »Je li dopušteno subotom liječiti ili nije?« A oni mukom ponikoše. On ga dotaknu, izliječi i otpusti. A njima reče: »Ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga brže bolje izvući i u dan subotnji?« I ne mogoše mu na to odgovoriti: kojom se ohrabrilo novokonfirmirane da nasljeduju Krista.

Nakon konfirmacije, konfirmirani postaju punopravni članovi crkve te mogu pristupiti euharistiji.

Odgovori