John MacArthur: Kršćani i samoobrana

Kršćani i samoobrana, odnosno smiju li kršćani upotrijebiti oružje u samoobrani? Na ovo pitanje odgovara poznati pastor John MacArthur u priloženom videu.

Kršćani i samoobrana

Kršćani i samoobrana

Pastor MacArthur podsjeća da je Isus svojim učenicima rekao da trebaju uzeti mač. Dakle, preporuča im da imaju tada aktualno oružje uz sebe. To se može protumačiti kao savjet da zaštite svoje živote ukoliko budu ugroženi.

Potreba za samoobranom, smatra pastor MacArthur je od Boga ugrađen mehanizam u nama kao stvorenjima Božjim. Od Boga smo dizajnirani sa sposobnošću da osjetimo opasnost i da se od iste zaštitimo. Kada smo izloženi napadu u kojem je ugrožen naš život (ili život naših bližnjih) imamo pravo da se obranimo.

Vidi i ovo: Tko su mirotvorci?

Isus je također rekao, da tko nas udari po jednom obrazu, okrenimo mu drugi, ako nam netko traži komad odjeće, podajmo mu i drugi. To dakako ne znači da trebamo trpjeti nasilje već da u određenim situacijama imamo mogućnost da pokažemo strpljenje i da nenasiljem zapravo riješimo određene incidente. Ako nas netko pljačka tražeći našu odjeću ili novac, dat ćemo.

No, u situacijama kada npr. netko dolazi u naš dom naoružan kako bi ugrozio našu obitelj, oteo nam djecu, to je to potpuno drugačija situacija. Tada smo odgovorni zaštitit živote koji su stvoreni na sliku Božju. To je i više od potrebe da se obranimo. To je i odgovornost roditelja da zaštiti svoju djecu, supruga da zaštiti svoju obitelj.

Vidi i ovo: Smije li vjernik ubiti u samoobrani?

Kada je u pitanju rat, pastor MacArthur navodi da je naša odgovornost ne samo da zaštitimo našu obitelj već i širu zajednicu, u slučaju rata narod države kojoj pripadamo ili pak narode koji su nepravedno napadnuti. Tada se može koristiti i oružje ali samo u svrhu obrane. Jedini pravedan rat je obrambeni rat.

U tome kontekstu pastor MacArthur navodi riječi Isusove: Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. (Ivan 15,13).

Po pitanju posjedovanja oružja kršćani su podijeljeni. Oni koji ga posjeduju trebaju ga koristiti samo i jedino u cilju obrane svoga života ili života svoje obitelji i bližnjih, zaključuje MacArthur.

Poslušajte cijeli odgovor u priloženom videu:

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori