Nadbiskup Foley Beach sudjelovao u posvećenju dvojice biskupa Evangeličke luteranske crkve u Latviji

Nadbiskup Anglikanske crkve Sjeverne Amerike, preuzvišeni Foley Beach posjetio je Evangeličku luteransku crkvu Latvije povodom proslave njihove 100. obljetnice i 500. obljetnice reformacije u Latviji. Također je sudjelovao na posvećenju dvojice novih biskupa Evangeličke luteranske crkve u Latviji, Rinaldsa Grantsa i Uldisa Gailitisa. Posvećenje je obavljeno u Doma katedrali u Rigi.

https://www.facebook.com/KatolisTV
https://www.facebook.com/KatolisTV

ELCL se smatra najtradicionalnijom od baltičkih luteranskih crkava. Crkva u Latviji utemeljena u 12. stoljeću od strane katoličkih misionara. Od 16-og stoljeća Crkva u Latviji slijedila je luteranski put tijekom reformacije, zajedno s crkvom u Švedskoj, Danskoj, Estoniji i Finskoj. Nakon neovisnosti od Rusije 1918. godine, Latvijska crkva uspostavila je bliske odnose sa Crkvom Švedske i usvojila reformirano episkopalno ustrojstvo. Apostolsku sukcesiju zadobila je preko preko švedskih biskupa.

Latvijska evangelička luteranska crkva sastoji se od tri biskupije (Riga, Liepāja i Daugavpils) s 300 župa, 136 svećenika i 86 evanđelista. Statistike koje je prikupilo latvijsko Ministarstvo pravosuđa pokazuju da je crkva 2014. imala 712 530 članova, od kojih su 43 000 aktivni vjernici.

Evangelička luteranska crkva Latvije nedavno je izmjenila kanone po kojima su i žene mogle biti svećenice te se sada, kako je to bilo do 1975. u ovoj crkvi mogu rediti samo muškarci za svećenike.

Anglikanskoj crkvi Sjeverne Amerike jurisdikcijski pripada i Reformirana episkopalna crkva koja u Hrvatskoj djeluje kao Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH.

Foto: KatolisTV

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori