Zbog kojeg je grijeha Bog uništio Sodomu i Gomoru?

Biblijski izvještaj o Sodomi i Gomori bilježi se u poglavljima Postanka 18-19. U 18. poglavlju Postanka bilježi se kako Gospodin i dva anđela dolaze razgovarati s Abrahamom. Gospodin je obavijestio Abrahama da je „povik na Sodomu i Gomoru velik i grijeh njihov pretežak“ (Postanak 18,20). U stihovima 22-33 zabilježeno je kako Abraham moli Gospodina da se smiluje Sodomi i Gomori jer su Abrahamov nećak Lot i njegova obitelj živjeli u Sodomi.

U 19. poglavlju Postanka govori se o dva anđela, prerušena u muškarce, u posjeti Sodomi i Gomori. Lot se na gradskom trgu susreo s anđelima i pozvao ih da ostanu u njegovoj kući. Anđeli su se složili. Biblija nas zatim obavještava: „Još ne bijahu legli, kad ljudi iz grada, ljudi Sodomljani — i mlado i staro, sav puk sa svih krajeva — opkoliše kuću. I dozvaše Lota pa mu rekoše: ‘Gdje su ljudi koji noćas dođoše k tebi? Izvedi nam ih da ih poznamo!’“ (Postanak 19,4-5). Anđeli potom zaslijepiše sve ljude iz Sodome i Gomore i poticaše Lota i njegovu obitelj da bježe iz gradova kako bi izbjegli gnjev koji je Bog trebao izliti. Lot i njegova obitelj bježe iz grada, a onda „GOSPOD s neba podaždi na Sodomu i Gomoru sumporom i ognjem od GOSPODA, te zatre one gradove i svu ravnicu i sve žitelje gradske i raslinje zemaljsko“ (Postanak 19,24-25).

U svjetlu odlomka, najčešći odgovor na pitanje: „Koji je bio grijeh Sodome i Gomore?“ glasi da je to bila homoseksualnost. Tako se termin „sodomija“ počeo upotrebljavati za analni seks između dva muškaraca, bilo sporazumno ili prisilno. Jasno je da je homoseksualnost bila djelomični razlog zašto je Bog uništio ta dva grada. Ljudi iz Sodome i Gomore htjeli su izvršiti homoseksualno grupno silovanje nad dva anđela (koji su bili prerušeni u muškarce). Istodobno, nije biblijski reći da je homoseksualnost bila isključivi razlog zašto je Bog uništio Sodomu i Gomoru. Gradovi Sodoma i Gomora definitivno nisu bili isključivi u pogledu grijeha kojima su se prepustili.

Vidi i ovo: Homoseksualnost u svjetlu Božje riječi

Ezekiel 16,49-50 izjavljuje: „Evo, to je bezakonje sestre tvoje Sodome: ona i kćeri njezine imale su ponos, izobilje kruha i obilje spokoja, ali nisu ukrijepile ruke uboga i potrebita. I uzoholiše se te činjahu gnusobe preda mnom…“ Hebrejska riječ prevedena „gnusoba“ odnosi se na nešto što je moralno odvratno i upravo se ista riječ koristi u Levitskom zakonu 18,22 koja homoseksualnost označava kao „gnusobu“. Slično tome, Judina 1,7 izjavljuje: „…kao što Sodoma i Gomora i gradovi oko njih, koji su se na njima sličan način odali bludu i pošli za drugim tijelom.“ Dakle, opet, iako homoseksualnost nije bio jedini grijeh kojem su se prepustili gradovi Sodoma i Gomora, izgleda da je to primarni razlog uništenja tih gradova.

Oni koji pokušavaju objasniti biblijske osude homoseksualnosti tvrde da je grijeh Sodome i Gomore bila negostoljubivost. Ljudi iz Sodome i Gomore zasigurno su bili negostoljubivi. Vjerojatno nema ništa negostoljubivije od homoseksualnog grupnog silovanja. Ali reći da je Bog potpuno uništio ta dva grada i sve njihove stanovnike zbog negostoljubivosti očito promašuje poantu. Iako su Sodoma i Gomora bile krive za mnoge druge grozne grijehe, homoseksualnost je bila razlog zbog kojeg je Bog izlio vatreni sumpor na gradove, potpuno uništavajući njih i sve njihove stanovnike. Do danas je područje na kojem su se nalazile Sodoma i Gomora ostalo pustoš. Sodoma i Gomora služe kao snažan primjer kako se Bog odnosi prema grijehu općenito, a osobito homoseksualnosti.

Izvor: gotquestions.org

Poslušajte i ovu propovijed:

Foto: Wikipedia

Odgovori