Anglikanski biskupi opet glasaju o LGBTQ brakovima?!

BISKUPI koji sudjeluju na Konferenciji u Lambethu mogli bi biti zamoljeni da ponovno glasuju o rezoluciji 1.10 Lambetske konferencije iz 1998., koja je odbacila homoseksualnu praksu kao “nespojivu sa Svetim pismom”.

Donesena je odluka da se na ovoj konferenciji ne donose nikakve rezolucije — konačne izjave. Nakon plenarne sjednice o određenoj temi, Lambeth bi umjesto toga izdavao “pozive”, odnosno izjave, afirmacije i posebne pozive Anglikanskoj zajednici da moli, promišlja i razgovara o temi, a da svaka provincija samostalno odluči o svom odgovoru.

Svaki će poziv, rekao je nadbiskup Canterburyja na virtualnoj tiskovnoj konferenciji u lipnju, biti “pažljivo strukturiran da govori o Svetom pismu, o tradiciji Crkve i onome što okupljeni biskupi smatraju smjerom na koji ih Bog poziva”.

Sporne teme biti će dotaknute no “ne s ciljem dramatične promjene crkvenog nauka, nego da nas dovedu u dublju ljubav jednih prema drugima i da razumijemo kako nas Bog poziva da budemo Božja Crkva za Božji svijet”.

Knjižica objašnjava kako će za svaki poziv biskupi glasovati elektronički: “Ovako glasam ja! Pridodajem svoj glas tome i obvezujem se da ću poduzeti korake koje sam u mogućnosti poduzeti”; ili: “Ovaj poziv zahtijeva daljnje razlučivanje. Posvetio sam svoj glas procesu koji je u tijeku.” Biskupi koji nisu na konferenciji moći će glasovati na daljinu.

Knjižica s uputama sadrži nacrte teksta svih poziva, zajedno sa smjernicama i bilješkama o studiji. Skupina za sastavljanje poziva radila je na tekstu svakog od njih, a svaki je imao i glavnog autora. Poziv da se ponovno potvrdi 1.10 dolazi u “Pozivu na ljudsko dostojanstvo”, koji vodi primas Zapadne Indije, preuzvišeni Howard Gregory.

Trenutno glasi ovako:

“Sva ljudska bića stvorena su na sliku Božju. Stoga su anglikanci predani poštivanju, zaštiti i priznavanju dostojanstva svih ljudi. Međutim, postoji jaz između retorike i stvarnosti. Eksploatacija kroz povijest, sve veće siromaštvo i predrasude i dalje ugrožavaju ljudsko dostojanstvo. Usred ovih prijetnji, i naših vlastitih podjela i razlučivanja, pozivamo na: (I) Nadbiskupsko povjerenstvo za otkupiteljsko djelovanje; (II) osnivanje Anglikanskog fonda za inovacije; i (III) ponovna potvrda rezolucije Lambetha 1:10 koja potvrđuje brak kao zajednicu muškarca i žene ali zahtijeva i širi rad na održavanju dostojanstva i svjedočanstva LGBTQ anglikanaca.”

Nadbiskup Južnog Sudana, preuzvišeni Justin Badi, predsjedavajući Globalne zajednice anglikanskih crkava (GFSA), poslao je video poruku prošlog tjedna pravovjernim biskupima koji sudjeluju na konferenciji a od kojih traži da rezoluciju 1.10 podrže kao službeno učenje Anglikanske crkve o braku.

Izvor: Church Times

Fotografija: The Episcopal Church

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori