Što se događa kada nam Bog prašta?

Spoznaja Boga događa se na najveličanstveniji način po oproštenju. No, nema oproštenja bez pokajanja. A kada Gospodin prašta, onda ga spoznajemo kao Boga ljubavi, Boga milosrdnoga, Boga praštanja. Bog nam je najbliži u pokajanju i oproštenju. Najveličanstveniji susret Boga i čovjeka je u pokajanju i oproštenju. O tome svjedoči David u 51 psalmu.

I kada Bog prašta, on se grijeha više ne spominje. Nije poput čovjeka. Pokajanje ne stavlja grijeh pod tepih. Pokajanje i oproštenje briše grijeh. Bog ga baca u more zaborava.

Mi, kao ljudi volimo razmatrati, raznositi i komentirati tuđe grijehe. Uvijek je to lakše s grijesima drugih. Tko od nas želi da svi znaju sve o nama, o onim najsitnijim detaljima našega srca, naših misli? Bog sve zna o nama. Molimo smo na početku Bogoslužja: „Pred tobom su sva srca otvorena, sve želje znane i sve tajne otkrivene…“ Sve zna a spreman je oprostiti i ne spominjati. Ako Bog to čini s našim grijesima, mi nemamo prava činiti drugačije prema drugima.

Vidi i ovo: Je li bolje da nam sudi Bog ili čovjek?

Isus nas na to upozorava kada kaže: „Nemojte suditi, da ne budete suđeni. Jer kako budete sudili, onako će se i vama suditi; kako budete mjerili, onako će se i vama mjeriti.“ (Matej 7,1-2). Svima su ove riječi dobro poznate, kao i one, kada Isus kaže rulji koja je htjela kamenovati ženu preljubnicu: „Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!“ (Ivan 8, 7). Dakle, poznate su ove riječi, često citirane, ali ipak je to lekcija koju kršćani nikako da nauče. No, kako smo to ranije rekli razmišljajući o Davidu: osuđujući druge, ljudi često skrivaju svoje, još veće grijehe.

Milosrđe Božje je stvarno nad onima koji se kaju. No, kad Bog oprašta, onda je grijeh oprošten. Baca ga u more zaborava i, kako je to netko rekao, postavlja tablu na kojoj piše: „zabranjeno pecanje“. To je naš Bog.

Imamo divnoga Boga koji nas ljubi, koji nam se ispruža, koji ne odustaje od nas i koji nas spašava. Njemu neka je hvala i slava za sve!

Autor: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori