“Sin Čovječji gospodar je subote!” (Evanđelje dana i večernja molitva)

UVODNA MOLITVA

Gospodine Bože, daj mi po milosti svojoj da ove noći odmorim svoje tijelo, dušu i um, te se u Tvojoj milostivoj ljubavi, smirim i utješim od svega i od svih zemaljskih briga. Budući da niti ovaj dan ne prolazi a  da raznovrsno ne sagriješih, molim Te prekri sve moje prijestupe Tvojom milošću kako ne bih izgubio Tvoju prisutnost. Oprosti mi, milostivi Oče, poradi Krista, jer dok liježem na počinak nadam se ponovnom buđenju po Tvojoj milosti. Održi me radosnim da bez obzira što me očekuje i dalje vjerujem da ću jednoga dana spoznati svoj konačni uspon – uskrsnuće – jer je Isus Krist za mene položio svoje tijelo na smrt i uskrsnuo za moje opravdanje. U njegovo ime te molim. Amen. (Jean Calvin)

BIBLIJSKO ČITANJE

Luka 6, 1-5

Jedne subote prolazio je Isus kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: »Zašto činite što subotom nije dopušteno?« Odgovori im Isus: »Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?« I govoraše im: »Sin Čovječji gospodar je subote!«

Evanđelje Gospodinovo.

DUHOVNA MISAO

Isus uzima u zaštitu učenike. Njihovu potrebu, njihovu glad. Oni su jednostavno gladni, i to je važnije od običnoga ljudskog propisa. Farizejima spočitava kako ne razumiju ni smisao zakona niti znaju tko je tu u Isusovoj osobi pred njima. Isus je gospodar subote! On je Sin čovječji, Bog među nama. On je onaj zaručnik iz prethodnoga odsječka. Subota nije tu da čovjeka tlači, da čovjeka podjarmljuje, upreže u nekakve stezulje. On želi da se čovjek osjeća pred svojim Bogom slobodan, kao radosno Božje stvorenje.

U biblijskom izvješću o stvaranju subota je onaj dan kad čovjek u molitvi i klanjanju ima udjela u slobodi, u miru i počinku samoga Boga. Polazeći od te misli i načela u Mojsijevu zakonodavstvu razvila se socijalna misao o tzv. subotnjoj godini, kad se svemu omogućuje mirovanje i pribiranje snaga. Svaka sedma godina je subotnja, a kad se pomnoži sedam puta sedam onda imamo tzv. jubilejsku godinu kad se otpuštaju svi dugovi, kad se vraća svatko na svoje imanje i baštinu, kad svatko može iznova započeti. Svemu je misao kako je sve što imamo i što jesmo dar iz Božje ruke. Sedmoga dana prestaje svaka proizvodnja i kupovanje jer rad bez prestanka i počinka ravan je robovanju i tlaci kojoj bijahu izloženi u Egiptu. Stoga postoji predaja u židovstvu o tome kad će se pojaviti Mesija. Odgovor: Kad se bude makar jednom obdržavala subota kako ju je sami Bog zamislio.

Nijedno pitanje u Isusovo vrijeme nije tako pomno raspravljano kao pitanje subote. Što je dopušteno, što nedopušteno u subotu. Subota bijaše nešto kao identifikacijski znak za Židove u ondašnjem poganskom svijetu. Pa do dana današnjega Židovi se od ostalih razlikuju upravo po suboti koju samo oni slave. Stoga su uz nju vezani toliki propisi i zabrane. Subota bi međutim morala biti znak slobode, obnove Saveza sa svojim Bogom.

Ona je znamen uzajamne vjernosti Boga i Izabranog naroda. Smisao nije u počivanju, nego u susretu sa svojim Bogom. Zato Isus svjesno izaziva svoje suvremenike. Nastupa kao pravi ‘liberalac’. On se ne raspituje kod učenjaka ili autoriteta što mu je činiti, ne obazire se ni desno ni lijevo, ne poziva se u pitanju subote ni na kakve ‘svete’ odredbe, pa čak ni na Mojsija. On očituje savršenu slobodu u ophođenju s propisima i zapovijedima. Svi su propisi samo ceste i prohodni putovi koji vode u konačnu slobodu, u Božje perivoje.

Nedvojbeno, Isus je ovako mislio, ovako postupao. Tim je riječima i izričajima izazivao svoje vrijeme. I zbog ovakvih je nastupa otišao onako rano u smrt. Ovdje se rađa novi čovjek, slobodan, neovisan, nesputan, na Boga usmjeren. Čovjek se pita, odakle mu ova odlučnost, ovakva čak donekle i drskost? Pa oni uzimaju tuđe klasje i trljaju ga te jedu. Svojim stajalištem on se suprotstavlja mišljenju većine, izdiže se, pravi se gospodarom i sudcem, on razlučuje što je dobro a što zlo. Isusu je u konačnici važniji vrt nego plot ili ograda koja dijeli vanjski svijet od vrta. Nama je natrag u vrt, pa ako hoćemo, uz njegovu pomoć, i onaj edenski, rajski.

Zacijelo je prepovršno Isusovo stajalište ograničiti na puku kritiku napetih prijepora oko subotnjih propisa onoga doba. Bijaše mnogo iskrivljivanja i karikiranja, odveć fanatizma u pojedinim stvarima ili pitanjima. Isusu je pak stalo do toga kako povratiti suboti njezin izvorni smisao. Izvorno je ona bila pokušaj da se zaštite siromasi i društveno slabi, da im se omogući odmor, slobodno vrijeme, neke vrsti nadoknada za težinu tereta i svagdana. Subota bijaše istodobno i pokušaj da se čovjek povrati u harmoniju stvaranja – upravo kao što je i sam Gospodin sedmoga dana otpočinuo od svoga djela i posvetio ga. Predah duše i za dušu – u molitvi i razmatranju, kao promišljanje o čovjekovu izviru i uviru. Subota bi trebala biti dan pomirenja cjelokupnog stvorenja, svih živih bića, čovjeka i životinja te zemlje od koje čovjek živi. Uranjanje svega u Gospodina.

Isus je uistinu revolucionar i liberal. Usudio se dirnuti u žilu kucavicu židovstva i prakse u svoje doba. Tko je smio od nas pisnuti ili mrdnuti u odnosu na bezbožne, nečovječne komunističke zakone? Na toliko tih prisila, zabrana, zapovijedi? Toliko nečovječnih propisa koji su zadirali u samu čovjekovu bit. Ljudi su živjeli u strahu, nisu se smjeli protiviti. Čekao ih je proces, suđenje, i na kraju tamnica, ako ne i smrt u tamnici. A Isus svjesno ustaje protiv uhodana i ozakonjena mišljenja i prakse. (Izvor: medjugorje.hr)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva dana

Svemogući Gospodine, od tebe dolazi svako dobro; usadi u naša srca ljubav prema tvome Imenu, povećaj u nama pravu vjeru, hrani nas svakom dobrotom i proizvedi u nama plod dobrih djela, po Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Ispovijed grijeha i molitva pokajanja i oproštenja

Milosrdni Bože, čije oči ne mogu gledati nepravdu; obećao si oproštenje svima koji ispovjede grijehe i ostave ih. Dolazimo pred tebe u poniznosti, svjesni svoje bezvrijednosti; priznajemo da smo mnogostruko sagriješili i prekršili tvoje pravedne zakone. (…) Milostivi Oče, koji ne želiš smrt grešnika, pogledaj milostivo na nas, usrdno te molimo, oprosti nam prijestupe naše; daj nam da istinski shvatimo koliko je zla u njima, i daj nam istinsko pokajanje kako bi mogli dobiti oprost iz tvojih ruku; jer si uvijek spreman primiti poniznog pokajnika; poradi sina svojega Isusa Krista, našeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Amen.

(…) Na ovome mjestu će onaj koji bude čitao napraviti kratku stanku kako bi svi imali prilike u tišini priznati svoje grijehe i propuste proteklog dana.

Molitva za milost, promjenu i duhovni rast

Kako ne bismo, vlastitom krivnjom i slabošću, ili kušnjama koje nas obuzimaju ponovno sagriješili, čuvaj nas, usrdno te molimo, usmjeravaj nas i pomozi nam Duhom svojim Svetim. Promijeni u nama sve ono što je loše u našoj naravi i dušama, kako se niti jedna nečista misao, nezakonita ideja ili neprimjerena želja ne bi našla u nama. Očisti srca naša od zavisti, mržnje i zlobe; neka nikada sunce ne zađe nad našom srdžbom, već neka na počinak uvijek idemo u miru, milosrđu i dobroj volji, s čistom savjesti prema tebi i drugim ljudima, kako bi ostali čisti i bez mane do dolaska Gospodina našeg i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Posrednička molitva

Primi, Gospode, našu posredničku molitvu za čitavo čovječanstvo. Neka svjetlo tvojeg Evanđelja obasja sve narode i neka oni koji ga prihvate žive u skladu s njim. Milostiv budi svojoj Crkvi i neka svaki njezin član, svaki u svojoj službi i pozivu, služi vjerno tebi. Blagoslovi sve koji su nam nadređeni, vladaj njihovim srcima i osnaži ih kako bi mogli kazniti pokvarenost i poročnost i očuvati tvoju istinsku vjeru i vrednote. Blagoslovi sve naše poslove, zemaljske i duhovne, naše prijatelje i susjede. Nagradi sve one koji nam čine dobro i oprosti onima koji nam žele i čine zlo; obnovi njihove umove i daj da se pokaju. Milostiv budi svima koji su u nevolji i podari im, milosrdni Bože, svakome prema njihovoj potrebi; to molimo poradi onoga koji je činio dobro, tvojeg Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Zahvaljivanje

Našim molitvama, Gospodine, pridružujemo iskreno zahvaljivanje za tvoju milost, zato što postojimo, za naš razum i sve ostale darove i sposobnosti duše i tijela; za naše zdravlje, prijatelje, hranu i odijelo i sve ostale udobnosti i pogodnosti u našim životima. Iznad svega ti zahvaljujemo na milosti koju su nam iskazao poslavši svojega Sina na svijet da nas otkupi od grijeha i vječne smrti te si nam dao spoznaju i osjećaj za naše dužnosti prema tebi. Blagoslivljamo te radi strpljenja koje pokazuješ prema nama bez obzira na naše mnoge nedostatke i izazove; poradi vodstva i pomoći i utjehe koje nam daješ Duhom Svetim, radi tvoje neprekidne brige i providnosti prema nama kroz čitave naše živote, a naročito za blagoslove i milosti u danu koji je za nama; usrdno te molimo blagoslivljaj nas i nadalje. Podari nam milost da budemo zahvalni i iskreno poslušni njegovim zakonima, po čijim zaslugama i posredovanjem smo ih i primili – tvoga Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Molitva za Božju zaštitu u noći koja slijedi

Naročito te molimo da nas i nadalje milosrdno štitiš i u ovoj noći. Obrani nas od svih opasnosti i pakosti i od straha od istih, kako bi mogli uživati okrepljujući san koji će nas osnažiti za vršenje dužnosti koje nam predstoje u nadolazećem danu. Također, milostiv nam budi kako bismo mogli uvijek tako živjeti da se ne bojimo umrijeti; kako bismo u životu i smrti uvijek pripadali tebi; po zaslugama i zadovoljštini Sina tvojega, u čije Ime pred tebe donosimo svoje nesavršene molitve. Amen

Kolekta za predvečerje bogoslužja

Bože, izvore vječnoga svjetla, nama koji pazimo na korake svoje podari vječan dan, kako bi te naše usne slavile, naši životi blagoslivljali, a naša sutrašnja služba dala ti hvalu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitva za poslanje

Dragi Bože, čuvaj one koji rade, bdiju ili plaču ove noći, i zapovijedi anđelima svojim da štite one koji spavaju. Pohodi bolesne, odmori umorne, blagoslovi umiruće, umiri patnike, olakšaj kušnje iskušenicima, sačuvaj radosne. Poradi tvoje prevelike ljubavi. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori