person holding white printer paper

Značenje pojedinih Božjih imena u Bibliji

Svaki od mnogih naziva za Boga opisuje različiti aspekt Njegovog raznovrsnog karaktera. Ovo su neka od poznatijih Božjih imena u Bibliji:

EL, ELOAH: Bog „moćni, silni, istaknut“ (Postanak 17,1; Izaija 9,6) — etimološki, El znači „moć“, kao što je u stihu: „U vlasti moje ruke je da ti naudim“ (Postanak 31,29). El je povezano s drugim kvalitetama, kao što su poštenje (Brojevi 23,19), ljubomora (Ponovljeni zakon 5,9), te suosjećanje (Nehemija 9,31), ali u korijenu ostaje značenje moći.

ELOHIM: Bog „Stvoritelj, moćni i silni“ (Postanak 17,7; Jeremija 31,33) — to je oblik množine od Eloah, koji je sukladan doktrini Trojstva. Priroda Božje moći u superlativu vidi se u prvoj rečenice Biblije kada Bog (Elohim) stvara svijet svojom riječju (Postanak 1,1).

EL ŠADAJ: „Bog Svemogući“, „moćni Bog Jakovljev“ (Postanak 49,24; Psalam 132,2. 5) — govori o Božjoj apsolutnoj moći nad svime.

ADONAI: „Gospodin“ (Postanak 15,2; Suci 6,15) — koristi se umjesto imena YHWH, koje su Židovi smatrali previše svetim da bi ga izgovarali grešni ljudi. U Starom zavjetu, YHWH se češće koristi u Božjem postupanju s Njegovim narodom, dok se Adonai koristi više kada se Bog bavi s poganima.

YHWH/JAHVE/JEHOVA: „GOSPODIN“ (Ponovljeni zakon 6,4; Daniel 9,14) — strogo govoreći, ovo je jedini pravi naziv za Boga. U nekim Biblijama se prevodi „GOSPODIN“ (smanjenim velikim slovima) kako bi se napravila razlika od Adonai, „Gospodin“. Otkrivenje ovog imena prvo je dano Mojsiju: „Ja sam koji jesam“ (Izlazak 3,14). Ovo ime navodi neposrednost, prisutnost. Jahve je prisutan, dostupan, blizu onima koji ga zazivaju za izbavljenje (Psalam 107,13), oprost (Psalam 25,11) i vodstvo (Psalam 31,3).

JAHVE-JIREH: „Jahve proviđa“ (Postanak 22,14) — ime koje je ovjekovječio Abraham kada je Bog za žrtvu umjesto Izaka providio ovna.

JAHVE-RAFA: „Jahve ozdravlja“ (Izlazak 15,26) — „Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje“, i tijelu i duši. Bog daje zdravlje tijelu – čuvanjem od bolesti i liječenjem bolesti, a duši – opraštanjem grijeha.

JAHVE-NISI: „Jahve naš stijeg“ (Izlazak 17,15), pri čemu stijeg podrazumijeva mjesto okupljanja. Ovo ime je spomen na pobjedu u pustinji nad Amalečanima u Izlasku 17.

JAHVE-MEKADEŠ: „Jahve posvećuje, čini svetim“ (Levitski zakonik 20,8; Ezekiel 37,28) — Bog daje jasno do znanja da samo On, a ne zakon, može očistiti Njegov narod i učiniti ga svetim.

JAHVE-ŠALOM: „Jahve naš mir“ (Suci 6,24) — ime koje je Gideon dao žrtveniku kojeg je izgradio nakon što ga je anđeo Gospodinov uvjerio da neće umrijeti kao što je mislio nakon što ga je vidio.

JAHVE-ELOHIM: „Jahve Bog“ (Postanak 2,4; Psalam 59,5) — kombinacija Božjeg jedinstvenog imena YHWH i općenitog „Gospodin“, što znači da je On Gospodin nad vojskama.

JAHVE-SIDKENU: „Jahve naša pravednost“ (Jeremija 33,16) — kao i kod YHWH-Mekadeš, samo Bog daje čovjeku pravednost, konačno u osobi Njegovog Sina, Isusa Krista, koji je za nas postao grijehom „da mi postanemo pravednost Božja u njemu“ (2. Korinćanima 5,21).

JAHVE-ROI: „Jahve naš pastir“ (Psalam 23,1) — Nakon što je David razmišljao o svom odnosu kao pastiru prema svojim ovcama, shvatio je da je to upravo odnos kakav Bog ima s njim, i zato izjavljuje: „Jahve-Roi je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam“ (Psalam 23,1).

JAHVE-ŠAMA: „Jahve je ovdje“ (Ezekiel 48,35) — ime koje je pripisano Jeruzalemu i tamošnjem Hramu, što je ukazivalo na to da se nekadašnja slava Gospodinova (Ezekiel 8—11) vratila (Ezekiel 44,1-4).

JAHVE-SEBAOT: „Jahve nad vojskama“ (Izaija 1,24; Psalam 46,7) — vojska znači „horde“, i anđela i ljudi. On je Gospodin nad nebeskom vojskom i stanovnicima zemlje, Židovima i poganima, bogatima i siromašnima, gospodarima i robovima. Ovo ime izražava Božje veličanstvo, moć i vlast, te pokazuje da je On u stanju ispuniti ono što je odredio.

EL ELION: „Bog Svevišnji“ (Ponovljeni zakon 26,19) — izvedeno od hebrejskog korijena „ići gore“ ili „penjati se“, što znači da ima smisao nečega što je najviše. El Elion označava veličanje i govori o apsolutnom pravu gospodstva.

EL ROI: „Bog svevid“ (Postanak 16,13) — ime koje je Bogu pripisala Hagara kada je bila sama i očajna u pustinji nakon što ju je Saraja otjerala (Postanak 16,1-14). Kada je Hagara susrela anđela Gospodinovog, shvatila je da je u viđenju vidjela samog Boga. Također je shvatila da je El Roi vidio nju u njezinoj nevolji i svjedočio joj da je On Bog koji živi i sve vidi.

EL-OLAM: „Bog vječni“ (Psalam 90,1-3) — Božja priroda je bez početka i kraja, bez ikakvih vremenskih ograničenja, te u sebi sadrži uzrok samog vremena; „od vječnosti do vječnosti, ti si Bog“.

EL-GIBOR: „Bog silni“ (Izaija 9,6) — ime koje u ovom proročkom dijelu Izaije opisuje Mesiju, Isusa Krista. Kao snažni i moćni ratnik, Mesija, Bog silni, izvršit će uništenje Božjih neprijatelja i vladati željeznom palicom (Otkrivenje 19,15).

Izvor: gotquestions.org

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori