Je li imovina Reformatske kršćanske crkve Mađara postala imovina Reformirane kršćanske kalvinske crkve?

Na fb stranici Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, koja je inače isključivo na mađarskom jeziku, objavljen je sljedeći post:

U postu se citira Matej 5, 5: “Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!” te se nabrajaju mjesta; Zmajevac, Suza, Kneževi Vinogradi, Karanac, Kamenac, Beli Manastir, Lug, Bilje, Retfala (Osijek) i Hrastin. Time je gospodin Peter Szenn, biskup Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, nastale 1999. godine, objavivši ovaj post dao do znanja kako je sud u Osijeku, stalna služba u Belom Manastiru prihvatio prigovore Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj na rješenja kojima je vraćena imovina Reformatskoj kršćanskoj crkvi Mađara u Hrvatskoj, odnosno njezinim crkvenim općinama. Podsjetimo, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj je pravomoćno utvrđena kao pravni slijednik Reformirane kršćanske crkve iz SFRJ.

Naime, nakon pravomoćne presude o pravnom sljedništvu, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj podnijela je prijedlog za ispravak naziva u zemljišnik knjigama crkvene imovine koja je i bila upisana u zemljišnim knjigama kao imovina pravnog prednika Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj, odnosno njezinih crkvenih općina. Druga vjerska zajednica, dakle kako smo naveli nastala 1999. godine, tvrdeći da je ona pravni sljednik Reformirane crkve u SFRJ uspjela se uknjižiti na navedenu imovinu. Kako je pravomoćno utvrđeno tko je pravni sljednik, tražio se ispravak naziva. Prijedlogu Reformirane kršćanske crkve Mađara je i udovoljeno tako da je sva imovina zapravo bila vraćena izvornom vlasniku. No, na navedena rješenja Zemljišno-knjižnih odjela je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj izjavila prigovovore. U pojedinim predmetima prigovori su prihvaćeni kao osnovani.

No, prihvaćanjem prigovora Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj nije se utvrdilo da je ona doista vlasnik sporne crkvene imovine u navedenim mjestima, već samo da se u redovitom zemljišno knjižnom postupku nije moglo udovoljiti predlagatelju (Reformatskoj kršćanskoj crkvi Mađara u Hrvatskoj, odnosno pojedinim njezinim crkvenim općinama) za ispravkom naziva te se predlagatelj uputio da u roku od 30 dana podnese tužbu za ispravak pogrešnog upisa.

Ono što je važno istaći jest da je sud u svojim rješenjima kojima je prihvatio prigovor predlagatelja, načinio niz pogrešaka a na što je ukazano u žalbama koje su već podnijete na navedena rješenja. S obzirom na podnijete žalbe u kojima se ukazuje na konkretne žalbene razloge, predlagatelj, odnosno Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj (kao i njezine crkvene općine), ne sumnja da će nadležni Županijski sudovi koji budu odlučivali o žalbi, donijeti pravilna i na zakonu utemeljena rješenja u korist predlagatelja.

Treba istaknuti da je jedan od ozbiljnijih propusta suda u Belom Manastiru kod donošenja navedenih rješenja taj da je uopće dopustio da Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj podnese prigovor npr. u predmetima vezanim za imovinu crkvenih općina u Suzi, Zmajevcu, Kneževim Vinogradima, Bilju i Lugu. Naime prigovor može podnijeti samo ona stranka koja je bila nositelj zemljišno – knjižnog prava. No, to Reformirana kršćanska kalvinska crkva na imovini navedenih crkvenih općina nikada nije bila. Dakle, u konkretnim predmetima prigovori su trebali biti odbačeni kao nedopušteni, što će se najvjerojatnije nakon žalbenog postupka i dogoditi.

Zanimljivo je i obrazloženje rješenja vezanim za imovinu reformatske crkve u Belom Manastiru. U istome stoji:

„nije utvrđeno da je Reformirana kršćanska crkva u Jugoslaviji ikada bila upisana kao vlasnica spornih nekretnina pa da bi predlagateljica kao pravni slijednik na temelju prijedloga i dostavljenih priloga u redovitom zemljišno-knjižnom postupku primijenom čl. 131. i 134. ZZK – a mogla zatražiti ispravak pogrešnog upisa…“

No, uvidom u povijesni zemljišno-knjižni izvadak za Reformatsku crkvu u Belom Manastiru jasno je vidljivo da je vlasnica spornih nekretnina bila Reformatska hrišćanska crkva, Zemaljska crkva u SFRJ, dakle pravni prednik predlagatelja. Da je imovina reformatske crkve nekada pripadala Reformatskoj crkvi u SFRJ vidljivo je i iz rješenja Općinskog suda u Belom Manastiru Z-1286/02 od 29. ožujka 2002. godine u kojem jasno stoji da se dozvoljava ispravak naziva Reformatske kršćanske crkve u SFRJ. Taj isti sud sada tvrdi da nema dokaza da je imovina pripadala Reformatskoj crkvi u SFRJ.

Slično se navodi i u drugim rješenjima, npr. kada se radi o Reformatskoj crkvenoj općini Suza, Reformatskoj crkvenoj općini Kneževi Vinogradi, stoji kako se nije moglo utvrditi jesu li navedene crkvene općine organizacijski oblici Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj ili Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj.

Ova se činjenica mogla vrlo lako utvrditi temeljem izvatka iz Evidencije vjerskih zajednica u kojima jasno stoji da su navedene crkvene općine organizacijski oblici Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Ta se činjenica mogla jednostavno provjeriti uvidom u registar vjerskih zajednica koji je dostupan svima i na internetu. Zašto to sud nije učinio ostaje nejasno.

Kao primjer navodimo rješenje u odnosu na Reformatsku crkvenu općinu Zmajevac gdje sud u svome rješenju navodi: „Nije moglo utvrditi da li je Reformatska crkvena općina Zmajevac organizacijski oblik predlagateljice ili protustranke“ (str. 2 točka 5). Ista tvrdnja stoji i za druge crkvene općine.

Sud je i ovdje pogriješio jer je predlagateljica zapravo Reformatska crkvena općina Zmajevac. No, sud pogrešno smatra da je u ovome slučaju predlagateljica Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj a protustranka Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj.

No, i kada bi tomu bilo tako, vrlo jednostavno se moglo utvrditi kome Reformatska crkvena općina Zmajevac kao organizacijski oblik pripada.

U slučaju imovine Reformatske crkve u Hrastinu objavili smo temeljit članak kojega možete vidjeti ovdje.

Ukoliko se žalbe Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj ne uvaže, ista će u praničnom postupku, kao pravna sljednica Reformirane kršćanske crkve SFRJ nesporno dokazati da novoosnovana vjerska zajednica koja djeluje od 1999. godine ne može polagati pravo na imovinu Reformatske crkve, odnosno njezinih crkvenih općina koje djeluju više stotina godina na prostoru današnje Hrvatske.

Dakle, svaka tvrdnja Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj da se radi o konačnim odlukama glede crkvene imovine je netočna.

Ured za medije Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori