Bog je Bog živih – dnevna čitanja i jutarnja molitva

Uvodna molitva:

Kralju nebeski, Utješitelju, Duše istine! Ti svugdje prebivaš i sve ispunjaš. Riznico dobara i
darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše
naše!

Psalam 17, 1.5-6.8b.15

Kad se probudim, Gospodine,
naužit ću se pojave tvoje.

Počuj, Gospodine pravedni,
i vapaj mi poslušaj,
usliši molitvu iz usta iskrenih!

Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze,
ne zasta mi noga na putima tvojim.
Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti:
prikloni mi uho i čuj riječi moje.

Sakrij me u sjenu krila svojih
a ja ću u pravdi gledati lice tvoje
i kad se probudim,
naužiti se pojave tvoje.

Drugo čitanje:

2Sol 2, 16 – 3, 5

Braćo: Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 20, 27-38

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«

»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!«

Riječ Gospodnja.

Jutarnja molitva

Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomozi u svakom trenutku tijekom ovoga dana. Upravljaj mojim mislima i osjećajima u svim djelima i riječima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe.

Nauči me da se pravično odnosim prema svome bližnjem, da nikoga ne razgnjevim i ne ožalostim. Gospode, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se tijekom dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da vjerujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim.

Gospode, daj da budem oruđe Tvoga mira, da tamo gdje je mržnja sijem ljubav, gdje je vrijeđanje – praštanje, gdje je razdor – slogu, gdje je očaj – nadu, gdje je tama – svjetlost, gdje je žalost – radost.

O Božanski učitelju, nemoj da mene tješe, nego da ja druge tješim; nemoj da mene razumiju, nego da ja druge razumijem, ne da mene ljube, nego da ja druge ljubim. Jer kada praštamo, onda se nama prašta, kada dajemo, onda dobivamo, a kada umiremo, onda se rađamo za život vječni.

Duše Sveti, budi mi na pomoći da današnji dan posvetim Gospodu i Spasitelju.

Gospode Isuse, Sine Božji, bolje je ne živjeti, nego živjeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahvaljujem Ti, Bože, za dar ovoga dana i za sve dobro koje ćeš mi pomoći da danas učinim.

Izbavi me, milostivi Bože, od želje za ugodnošću i udostoj me da u svakom trenutku budem spreman da se radi Tebe i bližnjega odreknem sebe jer si mi ti za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje da primim u dubokoj vjeri, nadi i ljubavi.

Daj mi hrabrosti da Ti postojano služim: da stavim pravdu iznad koristi, da stavim ostvarenje plemenitih djela iznad trenutnih zadovoljstava, da stavim druge iznad sebe i ispunim Tvoju zapovijed o ljubavi. 

Učini da svjetlost Tvoje ljepote, dobrote i ljubavi zasja u mojoj duši. Amen.

(32 nedjelja kroz godinu C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori