view of pagoda against blue sky

Je li isti Bog u svim religijama?

“Ruža je ruža”. Ova izreka potvrđuje izreku da je ruža pod bilo kojim drugim imenom ipak ruža. Ideja je da suština ruže nije uvjetovana imenom koje joj se pridaje. Njena res, a ne nomina, određuje što ona jest. U različitim jezicima, isti cvijet je poznat pod različitim imenima, ali to je još uvijek isti cvijet.

Kad ovu ideju primijenimo na teologiju, stvari postaju malo kompliciranije. Doista, izreka o ruži je neselektivno prenesena u religiju kako bi se stvorio teološki koncept. Koncept je: “Bog pod bilo kojim drugim imenom i dalje je Bog.” Naravno, istina je da se nepromjenjiva Božja bit ne mijenja promjenom Njegovog imena. Na engleskom možemo reći “God”, na njemačkom “Gott”, na grčkom “Theos”, ali sva ova imena ili riječi koriste se da upućuju na isto Božanstvo.

Izvan toga, međutim, stvari postaju mutne. Kvantni je skok od tvrdnje da je Bog pod bilo kojim drugim imenom i dalje Bog do tvrdnje da sve velike religije na svijetu vjeruju u isto Biće iako ga nazivaju različitim imenima.

Ovaj iracionalni skok potaknut je popularnom usporedbom s planinom. Ova analogija primjećuje da ima mnogo njihovih cesta uz planinu. Neki napreduju izravnijim putem, dok drugi vijugaju zaobilaznijim cestama, ali svi prije ili kasnije stižu na isto mjesto, na vrh planine.

Vode li svi putevi do Boga?

Dakle, tvrdi se, postoje mnogi putevi koji vode do Boga. Mogu biti različite rute, ali sve završavaju na istom mjestu – kod samog Boga. To jest, različiti putovi ne ukazuju na razliku u Bogu koji se nalazi. Božje biće, dakle, postaje najmanji (ili najviši) zajednički nazivnik svih religija.

Analogija ceste potkrijepljena je demokratskom istinom da su sve religije jednake pred zakonom. Zabluda u ovom aksiomu je mišljenje da samo zato što sve religije uživaju jednaku toleranciju prema građanskom zakonu, one su stoga sve jednako valjane. To bi moglo biti istina da nema Boga, ali onda bi bilo bolje reći da su svi oni u pogledu svoje konačne afirmacije jednako nevaljani.

Kvantni je skok od tvrdnje da je Bog pod bilo kojim drugim imenom i dalje Bog do tvrdnje da sve velike religije na svijetu vjeruju u isto Biće iako ga nazivaju različitim imenima.

Tvrditi da sve religije u konačnici vjeruju u istog Boga je suštinska besmislica. Čak i površno ispitivanje sadržaja različitih religija to otkriva. Priroda kanaanskog božanstva Baala oštro se razlikuje od prirode biblijskog Boga. Nisu ni izdaleka isti. Ova oštra razlika također se vidi kada se Izraelov Bog uspoređuje s bogovima i božicama rimske, grčke ili nordijske mitologije.

Narav Boga i Krista

Problem postaje još složeniji kada uzmemo u obzir da ponekad različite religije koriste isto ime za Boga dok se njihovi pogledi na prirodu Boga radikalno razlikuju. Razmotrimo, na primjer, mormonsku religiju. Tvrdi da prihvaća Bibliju (kao i Mormonovu knjigu, Dragocjeni biser i Nauka i savezi) i ispovijeda vjeru u Boga Biblije kao i biblijskog Krista. Mormoni sebe nazivaju Crkvom Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ipak, povijesno kršćanstvo ne prihvaća mormonsku religiju kao ogranak ili denominaciju kršćanstva. Zašto? Zato što se mormonsko gledište o prirodi Boga i Krista oštro razlikuje u bitnim točkama vjere. Na primjer, mormonizam kategorički odbacuje potpuno Kristovo božanstvo. Za Krista se kaže da je preegzistentan, ali ne i vječan. On je visoko uzvišen – štoviše štovan – ali On ostaje stvorenje, a ne Stvoritelj, u mormonskoj teologiji.

Što je s islamom? Islam je jedna od najvećih religija na svijetu. U gradu Jeruzalemu, Kupola na stijeni prikazana je kao jedno od najljepših svetišta na planetu. Islam tvrdi da prihvaća Boga Starog zavjeta. Visoko cijeni biblijske patrijarhe i čak odaje određeno poštovanje Isusu kao velikom proroku, ali On blijedi u značaju pred Muhamedom, koji je vrhovni prorok u vjeroispovijedanju: “Allah je Bog i Muhamed je njegov prorok.”

Ovo nameće pitanje: “Je li Allah isti Bog kao Jahve, samo pod drugim imenom?” Ili bismo mogli postaviti pitanje na drugačiji način: “Je li Allah Bog Biblije?”

Odgovor na ova pitanja ovisi prije svega o odgovoru na pitanje: Je li Bog kršćanstva Bog u Starom zavjetu, odnosno Jahve? Ako je Biće koje se naziva “Bog” u Novom zavjetu Bog koji se naziva “Jahve” u Starom zavjetu, onda, očito, Bog islama nije Bog Biblije. Kako se Jahve nastavlja otkrivati kroz službu Krista i apostola, jasno je da se Jahve jako razlikuje od Allaha. Ne možemo legitimno uskladiti teologiju kršćanstva s teologijom islama. Oni se oštro razlikuju u bitnim točkama.

Trojstvo

Najočitija razlika je u odnosu na Trojstvo. Kršćani ispovijedaju trojstvenu prirodu Boga. Izraz “priroda” ovdje može biti zbunjujući budući da kršćanska doktrina o Bogu potvrđuje da je Bog jedan u biti (ili prirodi) i tri osobe. To znači da razlikovanje osoba u Božanstvu nije razlikovanje suštine, što bi nas ostavilo s tri boga. Radi preciznosti, moramo hodati po oštrici britve i reći da je razlikovanje osoba u Božanstvu bitna razlika, ali ne i razlika suštine. Bog je jedan u biću (ili suštini), ali važno je primijetiti osobne razlike.

Ovdje je ključna razlika između islamskog razumijevanja Boga i kršćanskog koncepta: pojam “bog” ne odnosi se na isto biće u svakoj religiji jer Allah očito nije trojstven. Za islam, ne postoji druga osoba Trojstva koja se utjelovljuje i utječe na naše spasenje, niti treća osoba Trojstva koja na nas primjenjuje to otkupljenje. Tako nam ostaju radikalno različiti pogledi na Boga kroz osobu i djelo Krista i osobu i djelovanje Duha Svetoga.

Postoje još dvije bitne razlike između kršćanstva i islama. Islam nema križ i uskrsnuće, članke vjere koji su bit kršćanstva i od krajnje važnosti za plan Boga Biblije. Muhammed nije bio žrtva okajnica za naše grijehe kada je umro. I kad je umro, ostao je mrtav.

Postoje i druge ključne razlike koje bismo mogli istražiti o tome kako je Bog shvaćen u ortodoksnom kršćanstvu i kako je shvaćen u ortodoksnom islamu. Za sada je dovoljno reći da Jahve i Allah nisu isto. Jedan je živi Bog; drugi je idol.

Autor: R.C. Sproul

Izvor: ligonier.org

Prijevod: AS

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori