Pravomoćno odbijen prijedlog Reformirane kršćanske kalvinske crkve za ponavljanje postupka utvrđenja pravnog sljedništva

Izjava Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj u veći prijedloga za ponavljanje postupka pravomoćno okončanog postupka utvrđena pravnog sljedništva.

Svojim Rješenjem broj 43 Pž-2177/2022-2, od 11. studenog 2022. godine, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odbio je žalbu Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj na rješenje Trgovačkog suda u Osijeku, 10 P-151/2019-70 od 11. ožujka 2022. Time je ova odluka suda o ponavljanju postupka postala pravomoćna te još jedna potvrda pravnog sljedništva Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj

Da podsjetimo:

Nakon što je pravomoćno utvrđeno da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravna slijednica Reformirane crkve Jugoslavije a da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nastala 1999. godine nakon odvajanja od matične crkve, Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj podnijela je prijedlog za ponavljanje postupka u ovome predmetu. Svoj prijedlog temeljila je na navodnim novim činjenicama a to su između ostalih navodna priznanja drugih vjerskih zajednica koje potvrđuju da priznaju Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi pravnu slijednost. Naravno da takvi “novi dokazi” ne mogu biti relevantni po pitanju utvrđivanja pravnog sljedništva jer druge vjerske zajednice imaju pravo uvažavati i priznavati druge vjerske zajednice, no nisu pozvane niti mogu utvrđivati pravni status, u ovome slučaju pravno sljedništvo određenih vjerskih zajednica. O takvim “priznanjima” već smo se očitovali osvrćući se na izjavu Generalnog konventa iz Mađarske (vidi ovdje), izjavu biskupa Evangeličke crkve u Hrvatskoj Branka Berića (vidi ovdje) kao i na izjavu nadglednika Crkve Božje u Hrvatskoj Mateja Lazara Kovačevića, jedne od pentekostnih zajednica koja djeluje u Hrvatskoj svega 54 godine i koja je zapravo pokušala obmanuti sud s mogućim falsifikatom. (vidi ovdje).

Pored navedenih, svoje očitovanje kako priznaje Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj za pravnu slijednicu dao je i rimokatolički nadbiskup đakovačko – osječki, Đuro Hranić, koji je i ranije dao sličnu izjavu (Br. Praes. – 39/2015. od 19.ožujka 2015.) a zbog koje je biskup Reformatske kršćanske crkve Mađara, gospodin Janos Kopacsi Kettos podnio i kaznenu prijavu protiv nadbiskupa Hranića (44 K-106/2016-9). Budući da se nadbiskup Hranić ispričao biskupu Kettosu na ročištu 16. prosinca 2020. biskup Kettos je povukao kaznenu prijavu. No, nakon toga, nadbiskup Hranić je iznova dao sličnu izjavu 6. listopada 2021. koja je trebala poslužiti također kao novi dokaz u ponavljanju postupka pravomoćno utvrđenog pravnog sljedništva. Ovakav postupak nadbiskupa Hranića, nakon što se prvotno ispričao i nakon što je biskup Kettos povukao kaznenu prijavu protiv njega, govori da nadbiskup Hranić ne poštuje pravomoćne presude Republike Hrvatske, da se miješa u odnose drugih vjerskih zajednica te svakako i o njegovom karakteru jer se i nakon isprike i povlačenja kaznene prijave opet upustio u djelovanje protiv Reformatske kršćanske crkve Mađara).

Kada je u pitanju nadbiskup Hranić, dakle nadbiskup Rimokatoličke crkve, treba reći da je u prijedlogu za ponavljanje postupka isti predložen kao svjedok od strane tuženika, dakle Reformirane kršćanske kalvinske crkve. Taj je prijedlog odbijen, no nejasno je zašto se ista toliko poziva na autoritet nadbiskupa Rimokatoličke crkve. Radi li se možda o želji Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj da pristupi Rimokatoličkoj crkvi? To je jedino logično objašnjenje, posebno jer u posljednje vrijeme Reformirana kršćanska kalvinska crkva ističe važnost apostolske sukcesije koja je inače nepoznata u toj crkvi ali veoma važna za Rimokatoličku crkvu.

Nakon provedenog postupka u prijedlogu za ponavljanje postupka, sud je donio rješenje 10 P-151/2019-70 od 11. ožujka 2022.:

I. Odbija se kao neosnovan prijedlog tuženika za ponavljanje postupka pravomoćno završenog presudom ovog suda poslovni broj P-151/2019-41 od 29. studenog 2019. koja je potvrđena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u Zagrebu poslovni broj Pž-1447/2020-6 od 29. lipnja 2021.

 II. Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju trošak postupka u iznosu od 37.500,00 kn (slovima: tridesetsedamtisućapetstokuna) u roku od 15 (petnaest) dana.

S ovim, sada pravomoćnim Rješenjem iznova je potvrđena jasna i nedvojbena činjenica da je jedina slijednica Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije koja se u samostalnoj Republici Hrvatskoj osamostalila 30. siječnja 1993. godine Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj. Za razliku od nje, Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nastala je 1999. godine nakon što se odvojila od Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj.

Biskupski ured Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Jedna misao o “Pravomoćno odbijen prijedlog Reformirane kršćanske kalvinske crkve za ponavljanje postupka utvrđenja pravnog sljedništva

  1. Trebalo bi podseriti ove kvazi reformate (namerno pisem malim slovima), biskupa i ostale podbunjivace koji su se urotili protiv Reformirane Crkve, Madjara, u Hrvatskoj na staru i istinitu poslovicu. OTETO, PROKLETO. Neka Gospod odbrani svoj Crkvu od napada neprijatelja. Amen.

Odgovori