Vrhovni sud donio rješenje u vezi Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi

Nakon što je Općinski sud u Osijeku – Stalna služba u Belom Manastiru donio presudu broj P-681/17-17 od 19- siječnja 10¸8. godine koju je potvrdio Županijski sud u Splitu presudom broj Gž Zk-274/2016-2 od 8. studenog 2018. godine, nakon izjavljene revizije Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, isti je svojim rješenjem Rev 1791/20197 od 17- siječnja 2023. ukinuo navedene presude te predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Da podsjetimo:

Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi, zatražila je promjenu naziva u Zemljišnim knjigama na svoj naziv pod izlikom da želi ispraviti naziv u duhu hrvatskog jezika. Općinski sud u Osijeku, stalna služba Beli Manastir je svojim Rješenjem Z-2215/14 od 30. studenog 2017. udovoljio ovome zahtjevu, izbrisao naziv Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi te upisao novi naziv Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi.  Županijski sud u Splitu je svojim Rješenjem  Gž zk 808/2016 od 29. ožujka 2017. potvrdio Rješenje Općinskog suda u Osijeku, stalna služba Beli Manastir.

No Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, kao organizacijski oblik Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj i dalje djeluje, pravna je osoba i ima svoju imovinu. Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi i Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Kneževi Vinogradi dvije pravne osobe, svakomu pravniku, ali ne samo pravniku već i laiku bi trebalo biti jasno da sud svojim rješenjem o navodnoj promjeni naziva nije ispravio naziv već je promijenio vlasnika, dakle vlasništvo u Zemljišnim knjigama. Naziv je mogla promijeniti samo ona pravna osoba koja je bila upisana kao vlasnik nekretnine, i to temeljem valjane isprave o promijeni naziva, što ovdje nije slučaj, jer prethodno upisani vlasnik svoje nekretnine je i nadalje postojeća pravna osoba koja djeluje svojim nepromijenjenim nazivom.

Isto tako, sud je prethodno utvrdio da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj pravna slijednica Reformirane crkve Jugoslavije te dao za pravo njezinoj crkvenoj općini da je ona vlasnica sporne crkvene nekretnine u Kneževim Vinogradima.

U međuvremenu je nadležni sud utvrdio da pravni slijednik Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije nije Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj već Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj a što je totalno suprotno tvrdnjama u prethodnim, ukinutim presudama.

O presudi utvrđenja pravnog sljedništva vidi više ovdje.

Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje, no budući da je sada riješeno prethodno pravno pitanje (pravno sljedništvo) za očekivati je da će se napokon zemljišno-knjižno imovina Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi vratiti stvarnom vlasniku.

Buduči da se vodi još nekoliko sporova u vezi vlasništva reformatskih crkvenih općina, ova presuda Vrhovnog suda je od iznimne važnosti.

Vidi i ovo: PRAVNA OSOBNOST I PRAVNI KONTINUITET REFORMATSKE CRKVENE OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Odgovori