Zrele osobe – 6 osobina

Poznati psihijatar i lječnik, Vladeta Jerotić na razumljiv način iznosi koje su osobine zrele osobe. Situacije kroz koje prolazimo mogu nam pomoći da se izgradimo u zrele osobe.

zrele osobe

6 osobina zrele osobe

Što je više nezrelih ličnosti u jednom društvu, svakako su i manje šanse da to društvo ostvari svoje ciljeve i omogući prirodan razvoj mnogih potencijalnih mogućnosti, odnosno sposobnosti koje se nesumnjivo nalaze u svakom čovjeku.

Današnji psiholozi i psihijatri, i kada zastupaju različite stavove, složili su se oko nekih značajnih i za sve ljude tipičnih kriterija koji mogu približno točno odgovoriti na teško pitanje: Što zapravo čovjeka čini zrelom i cjelovitom osobom?

Moramo, najprije, poći od priznate činjenice da nema potpuno zrele osobe ili, kako se to stručno kaže, ličnosti koja bi bila potpuno integrirana. Postoje samo stupnjevi zrelosti koji se, više ili manje, približavaju ovoj zamišljenoj, idealnoj cjelini ličnosti.

Ukratko ćemo dati one najvažnije kriterije u psihologiji koji određuju snagu čovjekovog Ja, odnosno pokazuju stupanj njegove zrelosti, pri čemu redoslijed ovih kriterija ne mora da označava i njihov značaj. Čini se, čak da svaki od njih ima približno podjednaku vrijednost i podjednak značaj.

1. Sposobnost da volite nekog drugog, a ne samo sebe samog

Narcisoidne ličnosti, kada su uopće u stanju da nekoga vole, ovo čine tako što u partneru vole sebe samog, i to ili sebe iz sadašnjosti, ili sebe iz prošlosti, ili sebe onakvog kakvog bi željeli da steknu u budućnosti. Jasno je da takva ljubav partnera nije u stanju da se bilo čega odriče, što znači da podnosi žrtve, princip na kome se zasniva sam život i bez koga se ne može zamisliti ne samo skladna porodica, već ni skladno društvo.

2. Sposobnost kontroliranja vlastitih nagona i impulsa

Upravljanje svojim agresivnim i seksualnim energijama koje su nam biološki date, u vidu urođenih nagona, započinje vrlo rano i koliko pravilno kontroliraju te nagone prvo roditelji, a kasnije i društvo, umnogome zavisi budući razvoj ličnosti.

3. Sposobnost podnošenja neprijatnosti, bola i patnje

Princip apsolutnog zadovoljstva kome, prema Freudu, teži malo dijete, a koji je Freud s pravom suprotstavio principu realnosti, neprekidno vreba svakog od nas i zato mora stalno biti pod našom svjesnom kontrolom kako ne bismo dozvolili da drugi umjesto nas podnose bol i patnju (kao sinonime života). Izbjegavanje svakog bola, i fizičkog i duševnog, karakteristika je našeg doba, koje i ovdje pokazuje sve odlike infantilnog regrediranja.

4. Posjedovanje zrele, a ne infantilne savjesti

Zrela savjest se pokazuje kako u toleranciji, ali i kontroli svojih nagonskih želja, tako i u toleranciji ali i budnosti prema zahtjevima svoga moralnog bića. Nezrela savjest, naprotiv, zasnovana na prijetnjama, strahu i osjećaju krivice, ponaša se prema samoj sebi ili svojoj okolini sadistički ili mazohistički.

5. Umjerena agresivnost bez reakcije bijesa ili mržnje, ali i bez pretjerane bojažljivosti

Ako su nam i agresivnost i seksualnost dati kao sirov materijal koji čeka svoju plemenitiju obradu, onda je prirodno da na njih moramo da računamo i djetinjasto je zatvarati oči pred ovim moćnim silama. Potisnuta agresivnost koja nije našla oduška u momentu kada je to bilo neophodno i u mjeri koja odgovara situaciji i našim obavezama kao etičkim bićima, ostaje neiskorišćena, divlja snaga koja se kad-tad mora da isprazni, i to najčešće u nekoj adekvatnoj situaciji i sa pojačanim intenzitetom.

6. Sposobnost da budemo neovisni

Ovakvu sposobnost posjeduje samo ona osoba koja je već uspješno u sebi razvila sve druge, ranije spomenute sposobnosti. Ona je cilj i kruna individuacije i jedina stvarna zaloga, ali i uvjet slobode. Samo neovisna, dakle slobodna ličnost zna za tajnu zrelog ponašanja u kome se daje “Bogu Božje, a caru carevo”.

Vidi i ovo: Kako podnijeti teške osobe?

Svatko od nas mora najprije da odgovori na pitanje koliko je sam na sebi postigao i šta je do sada učinio sa svojim urođenim i zadobivenim talentima. Tek tada možemo da se okrenemo društvu i da s pravom od njega očekujemo podstreke za rad.

Nema zrelog društva bez zrelih individua (zrele osobe). A njih ne stvara samo društvo već i samoodgoj. Naime, nema druge odgovornosti, kao što reče jedan naš filozof, od samoodgovornosti.

Autor: Vladeta Jerotić

Iz knjige: Čovek i njegov identitet

Trebamo vašu pomoć

Ovu stranicu njezini urednici i suradnici uređuju volonterski. Cilj nam je da se Božja riječ na ovaj način naviješta. Ukoliko želite financijski sudjelovati i vi u ovoj evanđeoskoj misiji, vaše, i najmanje priloge možete uplatiti putem pay pal usluge na ovome linku ili uplatom na žiroračun: KC “Dobroga pastira”, Franje Markovića 7, Osijek. IBAN:HR0824850031100235448 s naznakom: Donacija za Horizonte vjere. Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: ipaprkc@gmail.com

Odgovori