Isus je JEDINI PUT

«Gospodine – reče mu Toma – ne znamo kamo ideš. Kako bi smo mogli poznavati put?»  «Ja sam put, istina i život – reče mu Isus. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.» Ivan 14, 5. 5.

Mnoge su religije zapravo pokušaj  da čovjek pronađe put k Bogu, k spasenju, ponovni put k izgubljenom raju. Čovjek u dubini svojega bića ima potrebu za Bogom. No od onoga trenutka kada je čovjek prekinuo, svojim neposluhom, svojim grijehom zajedništvo s Bogom, postao je nesposoban pronaći put, spoznati istinu, postići vječni život. U svome traganju čovjek je uspostavio različite religijske, filozofske i druge sustave no jesu li oni uistinu put k Bogu? Jesu li oni istiniti?

 Danas se pokušava Kristova poruka i kršćanstvo razvodniti. Sve više je intereligijskih incijativa koji podmeću parolu da su svi religijski putovi dobri putovi koji vode do Boga. Krist je uredu, no on je jedan od proroka, stvorenje, veliki učitelj, samo Sin Božji (a ne i Bog)… I druge religije imaju mjesta za Krista. Hare krišna pokret  o Kristu govori kao inkarnaciji Krišne, Islam o Kristu govori kao jednom od proroka…. Pokret New Age (Novo doba) sve se više promovira. Svi oni zagovaraju teoriju da su različiti putovi do Boga.

Određene kršćanske denominacije čak si uzimaju za pravo sebe proglasiti jedinim putem do Boga. Nitko to neće na takav izravan način reći, no kada neka zajednica uči da je ona jedina prava crkva, da su njene doktrine jedino ispravne i jedine temeljene na riječi Božjoj, time zapravo kaže da je upravo njezina organizacija jedini put do Boga. Mnogi iskreni vjernici lutaju od crkve do crkve tražeći «pravu crkvu» jer su zabrinuti za svoju vječnost, za svoje spasenje. Ljudi traže spasenje po sakramentima, po izvršavanju određenih pravila pojedine crkve pa čak i u slijeđenju određenih propovjednika koji su” jedino Bogom dani” da donesu poruku evanđelja (time zapravo i neki propovjednici sebe predstavljaju kao mesije).

Naravno, kada govorimo o crkvi, mi svakako trebamo naći svoje mjesto u njoj. Nije sve jedno kakvu hranu primamo i kakvo se učenje širi s propovjedaonica. Iskreni kršćani će težiti zajedništvu u onoj crkvi gdje se propovijeda Božja Riječ a ne ljudske doktrine i predaje koje su u suprotnosti s Biblijom. Kršćanin treba crkvu kojoj je poglavar Isus Krist. Kršćanin treba crkvu gdje se Boga štuje u Duhu i istini a ne gdje se upražnjava idolopoklonstvo. Kršćanin treba zajedništvo s Božjim narodom. Kršćanin treba duhovnu hranu. No pripadnost crkvi nikome ne daje garanciju da je spašen. Za nebo nije dovoljno biti kršten, konfirmiran, biti član određene crkve pa čak i redovito dolaziti na bogoslužja. Sve je to bitno, ali nedovoljno. Niti jedan crkveni dokument nije Domovnica za nebo.

Nas kao kršćane, dakle Njegove sljedbenike treba zanimati što o putu do Boga kaže sam Krist. Kad govorimo o putu moramo znati o čemu se zapravo radi. Dakle ustvrdili smo da je čovjek svojim grijehom narušio svoje zajedništvo s Bogom. Time je izgubio mnogo:

–        Zajedništvo s Bogom,

–        Život bez grijeha,

–        Život bez problema, bolesti…

–        Sigurnost, bezbrižnost

–        Vječni život….

Suočeni s ovim činjenicama, a duboko u sebi imajući potrebu da povrate sve izgubljeno, ljudi do danas tragaju za rješenjem, za putem, kako smo već rekli putem različitih religijama, filozofskim pravcima i sl.

Da bi smo govorili o putu moramo vjerovati da postoji rješenje, da postoji cilj kojega možemo dosegnuti i gdje će biti riješen naš problem – naša bijeda, naše iskvareno stanje, da postoji SPASENJE.

Isus nas uvjerava da postoji rješenje. On je došao u našu nemoć da nam omogući ono što sami nismo mogli postići. On zna naše strahove, razumije našu nesigurnost. Upravo su takvi bili i njegovi učenici. Boravili su s Isusom, slušali njegove propovjedi, no bili su nesigurni. Isus ih želi ohrabriti. On im poručuje da ima prekrasno mjesto za njih, da ima vječnost za njih. Isus im obećava ponovno raj i vječnost.

Koji je način da to čovjek opet postigne? Isus nije rekao: idite u pustinju, jedite samo kruh i vodu. To je put k spasenju. Isus nas nije poslao u samostane da bi postigli spasenje, nije rekao: učlanite se u tu i tu crkvu, ispunjavajte sve što ta crkva traži od vas, to je put spasenja… činite ta i ta djela… Ono što je Isus rekao jest: JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT! Nitko ne dolazi Ocu osim po meni!

Nema potrebe više za lutanjem, traženjem, strahovima od vlastitog neuspjeha. Krist je put k Bogu kojega ne moramo tražiti u mnoštvu puteva. On je našao nas.

Isusova odlučna izjava JA SAM PUT isključivog je karaktera. On nije jedan od putova, on je JEDINI put. 

Prva crkva je bila potpuno uvjerena u Kristove riječi. U Djelima apostolskim u trećem poglavlju čitamo kako su Petar i Ivan naišli na hromoga čovjeka od rođenja koji je sjedio pred vratima hrama i prosio. Petar ga pogleda i reče: « Ja nemam ni srebra ni zlata, ali što imam, to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodaj!» (Dj 3, 6). Nakon što je Petar održao značajnu propovijed o Isusu Kristu kao očekivanom mesiji u četvrtom poglavlju Djela apostolskih čitamo kako su završili su na jednu noć u pritvoru te sutradan izvedeni pred Veliko vijeće. Članovi velikoga vijeća su upitali Petra i Ivana kakvom su vlašću iscijelili hromoga od rođenja. Petar odgovara: «Po imenu Isusa Krista  Nazarećanina, koga ste vi razapeli, a koga je Bog uskrisio od mrtvih, po njemu zdrav stoji ovaj čovjek pred vama… Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.» (Dj 4, 10.11).

Apostoli su bili uvjereni u Kristovu posebnost temeljem Kristova učenja i svoga vlastitoga iskustva s njim. Na isti način Krist i nas uvjerava u svoju jedinstvenost:

  1. Krist je pretkazani i obećani Mesija o kojem su govorili proroci.
  2. Krist je imao nadnaravno podrijetlo (Kristovo utjelovljenje je jedinstveno u povijesti.
  3. Krist je imao nadnaravnu službu: liječio je bolesne, uskrisavao mrtve, opraštao grijehe… Svojom cjelokupnom službom i svojim učenjem jasno je potvrdio da je ne samo običan osnivač određene religije već da je moćni Bog pred kojim bolest i smrt nema konačnu riječ, koji prašta grijehe i baca ih u more zaborava, pred kojim se vojska demona predaje!
  4. Krist je svojom smrću na križu platio cijenu za naš grijeh. On je OTKUPITELJ! Time je pokazao svoju neizmjernu LJUBAV prema palom i nesposobnom čovjeku.
  5. Krist je Uskrsnuo! Smrt nema posljednju riječ nad onim koji život daje
  6. Krist i danas djeluje među svojim narodom! On intervenira u našim životnim situacijama, on nas poziva, izvodi iz tame grijeha, spašava… Velik je Isus u svome narodu danas! On nas i danas uvjerava u svoju jedinstvenost!

Sve ga to braćo i sestre čini drugačijim od svih vjerskih vođa, tzv. proroka, i osnivača drugih religija. Isus je jedini moćan spasiti, Isus je jedini PUT! Vječni život, nebo… moguće je samo po Kristu i po ni jednom drugom. Zvuči lijepo, humanistički i suvremeno tvrditi kako ima i drugih mogućnosti, no to nije biblijska nauka.

Što je s našim svakodnevnim traganjima u nalaženju rješenja za naše probleme, strahove, prihvaćenošću, ljubavlju, srećom, zadovoljstvom? Koji put izabiremo da bi smo postigli rješenje? Mnogi će posegnuti za alkoholom, drogom, slobodnim seksom, nepoštenjem, krađom… no to nije put koji vodi do rješenja bilo kojeg problema. Svaki od ovih putova stvara još veće probleme iz kojih  je sve teže izvući. Drugi će posegnuti za okultnim, magijom, horoskopima… smatrajući da po tome mogu doći do rješenja određenih problema. Inspirator svega navedenoga je đavao i on nikoga neće dovesti do rješenja i zadovoljstva već do sve veće tame koja vodi u propast. Mnogi čak podižu ruku na sebe misleći da će na takav način  osloboditi sebe, spasiti se. Inicijator toga je Sotona, neprijatelj čovjeka, koji želi čovjeku propast.

Isus nije rješenje samo za vječnost. On je rješenje za DANA. Jučer, DANAS, i do vijeka Isus isti je pjevamo u jednoj pjesmi.

Čitamo u Starom zavjetu kako je Bog vodio Izraelce na putu do obećane zemlje. Išao je pred njima u stupu od oblaka da bi im pokazivao put. «Jahve je išao pred njima, danju u stupu od oblaka, da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja, da im svijetli.» Izl 13, 21.

Krist je onaj koji i danas ide ispred svoga naroda. On je put i rješenje za sve naše probleme. Isus je jedini Put da se ostvare najdublje težnje tvoga i moga srca. Kakva god da je težnja, kakve god da su želje – emitivne, socijalne, tjelesne, materijalne, duhovne – ISUS JE JEDINI PUT za tebe i za mene. 

Autor: Biskup Jasmin Milić

Odgovori