BUDI NAŠ ČUVAR I OVE NOĆI – Svagdanja večernja molitva

Bože, strpljivosti i utjehe, Ti si vjeran pastir, koji čuvaš stado svoje i praštaš prijestupe ovčica Tvojih. Tebi neka bude hvala, slava i čast, što si nas i danas sačuvao od svakoga zla.

O Gospode, slavimo Te i navješćujemo čudesa Tvoja; jer milost Tvoja seže dokle je neba, a istina Tvoja dokle je svijeta i vijeka. Nada je naša milost Tvoja, a utjeha srcu našem svemoguća Tvoja pomoć. Zahvaljujemo Ti za sva dobra, koja smo danas primili iz Tvoje očinske ruke. Oprosti nam poradi Isusa Krista, ljubljenog Tvoga Sina, sve grijehe naše po milosrđu Tvome. Stvori u nama čisto srce, i daj nam postojanog duha. Daj nam spoznati da mi ovdje na zemlji nemamo stalnog mjesta, nego smo samo putnici i tuđinci, da nastojimo i tražimo građanstvo naše gore na nebu.

Smiluj se, o Bože svim ljudima, a osobito onima koji te traže. Širi milosrđe nad Crkvom Tvojom. Oburužaj sluge Tvoje duhom znanja, ljubavi i iskrenosti. Umnoži broj slušatelja svete Tvoje riječi. Smiluj se svima ožalošćenima i tješi ih Tvojom utjehom.

Budi nam čuvar i ove noći, ukloni od nas svako zlo. Zakrili nas Ti krilima Tvoje svemoćnosti. Rastjeraj sve vidljive i nevidljive neprijatelje, i daj da mirno možemo snivati u Tvojem krilu, da duše naše ostaju u Tvome strahu i pod Tvojom zaštitom bilo u snu ili u budnom stanju. Daj da gledamo lice Tvoje u čistoći i pravednosti. Pomozi nam, Gospode i usliši nas prema velikom Tvom milosrđu. Amen.

Oče naš…

Izvor: Pjesmarica na porabu ref, kršćanima, Tordinci, 1921.

Odgovori