close up photo of wooden gavel

Bog nije fer i to je dobro za nas

Često čujemo razmišljanje: “Ako Bog postoji, zašto dopušta zlo i patnju?”. Ako Boga ima i dopušta zlo, onda on nije fer.

Bog nije fer. Jer da je fer, tada bi iskusili samo njegov pravedni sud, njegovu apsolutnu pravednost i kaznu za naše grijehe, našu neposlušnost odnosno buntovnost prema Bogu.

Kada bi nas Gospod sudio po djelima, što bi mogli očekivati? No, Bog je pun milosti i ljubavi prema nama.

Da, Bog nije fer, i to je dobro za nas. Bog je milostiv.

To što je Krist umro na križu za naše grijehe, nije fer. Ali je izraz nevjerojatne Božje ljubavi i njegove milosti prema nama.

 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ  u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.
Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! –  te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!  Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.  Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo
(Efežanima 2, 1-10.)

Poslušajte kratku poruku na ovu temu:

Poslušajte, podijelite i zapratite YouTube kanal.

Naslovna foto: Pexels

Odgovori