Reformatska crkva Brekinska

Evangelički biskup Branko Berić svojata reformatsku crkvu u Brekinskoj

Evangelički biskup Branko Berić na neprimjeren način se u ime Evangeličke crkve u RH, umiješao u spor oko Reformatske crkvene općine Brekinska.

U Zemljišno-knjižnom predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Bjelovaru, stalna služba Pakrac, Zemljišno-knjižni odjel, broj Z-16036/2021 (Z-18939/2021), a u vezi Evangeličke crkvene općine Brekinska, umiješao se i biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj, gospodin Branko Berić. Naime on je dao punomoć odvjetniku gospodinu Attili (ili Atili) Čokoliću tvrdeći da se u slučaju Brekinske radi i o Evangeličkoj crkvenoj općini, pa tako i o imovini. Gospodin Berić takvo razumijevanje temelji na činjenici da se župa u Brekinskoj naziva povijesnim imenom Evangelička reformirana crkvena općina Brekinska.

Poznaje li biskup Branko Berić pravni status Evangeličkih crkava u Austro-ugarskoj?

Začuđujuće je da biskup jedne povijesne crkve (mada, koliko je nama poznato isti nikada nije posvećen za biskupa, no to je unutarnja stvar navedene crkve) ne zna da se naziv Evangelička u Austro-ugarskoj koristio i za Evangeličku crkvu augsburške vjeroispovijesti (danas Evangelička crkva u Hrvatskoj) kao i za Evangeličku crkvu helvetske vjeroispovijesti odnosno Evangeličku reformiranu ugarsku crkvu (danas Reformatsku kršćansku crkvu Mađara u Hrvatskoj). Dakle radi se o dvije, bliske ali pravno samostalne crkve koje su u svome nazivu imale pridjev Evangelička.

Biskup Branko Berić
Branko Berić

Budući da je dakle naziv Reformirane odnosno Reformatske crkve u Austro-ugarskoj bio Evangelička reformirana crkva, tako su se i župe ove crkve nazivale Evangeličke reformirane. Skoro sve reformatske župe za vrijeme Austro-ugarske su se vodile kao evangeličke reformirane i kao takve mnoge sve do iza Drugog svjetskog rata bile upisane u zemljišnim knjigama kao Evangeličke reformirane crkvene općine.

Ova je činjenica jasna i iz Zakona o Evangelicima augsburške (Evangelici luterani) i Evangelicima helvetske vjeroispovijesti (Evangelici reformirani) objavljenom u Sbornik zakonah i naredbah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju Komad VIII od 15. svibnja 1889. godine gdje se jasno propisuju Zakoni za obje crkve dok se naziv Evangelici reformirani isključivo koristi za reformirane crkve čija je sljednica Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj.

Vidi i ovo: Tzv. biskup Branko Berić iznosi neistine

U članku 1 Zakona o ustavnom ustrojstvu Ugarske evangeličke kršćanske crkve reformirane (helvetske vjeroispovijesti) stoji da Evangeličku reformiranu ugarsku kršćansku crkvu čine reformirane crkvene općine. Dakle, naziv Evangelička reformirana isključivo se odnosi na reformirane odnosno reformatske župe a nikako na nekakve zajedničke župe.Zajedničkih župa je bilo, ali one su bile poznate kao evangeličke župe A.V. i H.V. Jedna od takvih župa je donedavno bila i župa u Zagrebu o kojoj imamo dokumentaciju da se radi i o zajedničkoj imovini, no imovinu je preuzela u potpunosti Evangelička crkva koja sada pokušava da svojata i druge čisto reformirane župe.

Dakle, crkva gospodina Berića je pravna sljednica Evangeličke kršćanske crkve augsburške vjeroispovijesti a ne Evangeličke crkve helvetske vjeroispovijesti odnosno Evangeličke reformirane ugasrke kršćanske crkve. Pravna sljednica ove crkve je isključivo Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj.Teško nam je povjerovati da se radi o zloj i nečasnoj namjeri gospodina Berića. Možda se radi samo o neznanju pa vjerujemo da će mu ove povijesno-pravne činjenice biti od koristi.

Izvor: reformatska.com

Odgovori