Kršćanski otpor

Kada treba pružiti kršćanski otpor?

Kršćanski otpor svemu onome što se protivi evanđelju, odnosno učenju Krista nije alternativa već obveza.

Postoji vrijeme kada će kršćanin morati pružiti otpor pritisku društva ili države. On je pozvan da se protivi đavlu, bez obzira na to u kakvom ga obliku đavao napada.

Kada je Nabukodonozor įzdao totalitarnu, idolopokloničku naredbu, vjerni hebrejski izgnanici Šadrak, Mešak i Abed Nego uložili su svoj tihi protest. Nisu se željeli pokloniti monstruoznom kipu niti ga štovati, iako im je takav otpor mogao donijeti smrt (Dn 3:1-30). Zapravo, njihova je vjernost slomila silu zogduha koji je zahvatio Nabukodonozora, i on je dao čast njihovu Bogu i predstavio ga Babilonu.Vjernost nema uvijek ovako vidljivo sretan svršetak.

Kršćanski otpor

U Otkrivenju nam je rečeno da je “moj vjerni svjedok Antipa ubijen” (2:13) zato to je odbio da se pokloni carskom kipu u Pergamu, ne pristajući na kompromis koji su mu savjetovali nikolaiti. Ali njegovo ime živi dalje; on je Crkvi dao mnogo veći poticaj od svih nikolaitskih kompromisa. Nadvladao je poglavarstvo štovanja cara, iako ga je to stajalo života.

Ovi ulomci među mnogim drugima koje smo mogli navesti, upućuju na potrebu da kršcani izraze prosvjed protiv nepravdi u društvu. Pobačaj, eutanazija i homoseksualnost općenito su prihvaćeni na Zapadu, gdje su poglavarstva vlasti snažno zahvatili ljudske misli i tok javnog mišljenja koji je u strogoj suprotnosti s jasnim naučavanjem Biblije.Krsćani su dužni prosvjedovati, protiviti se i pružati otpor takvim stvarima, ne zato što su reakcionari (kršćani slijede revolucionarnog Isusa i nemaju pavo da budu reakcionari),nego zato što bez obzira na to što se o njima tvrdi – takve stvari uništavaju dostojanstvo i slobodu čovjeka, koji je stvoren na sliku Božju.

Kršćanski otpor nepravdi

Ali isto tako kršćani moraju postati svjesni i pružati otpor i multinacionalnim kompanijama, eksploataciji radne snage, lažima u reklamama, propagandi i sve većoj ekonomskoj pohlepi. Glas kršcana rijeđe se čuje kada je riječ o tim pitanjima. Mi smo izgubili revnost starozavjetne brige za siromašne, potlačene i one koji su u potrebi. Snažno se odazivamo potrebi za spasenjem, ali smo slabi kada je riječ opotrebi za pravdom.

Autor: Michael Green

Izvor: Tko će pobijediti,, Krist ili Sotona

Odgovori