Petar sotona

Nedjeljno evanđelje – Je li Petar sotona?

Isus ga je nazvao Petar Stijena a sada je Petar sotona. Što je time Isus htio poručiti Petru?

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu (A)

ČITANJA:

1Sol 4,9-11; Ps 98,1.7-9; Mt 25,14-30

Nedjeljno evanđelje – Petar sotona

Petar Sotona

U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.

Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«

Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.« (Mt 16, 21-27).

Kratka misao

Ustajemo protiv Božjih nauma kada nam nije na umu ono što dolazi od Boga. Isus će u nastavku reći Petru: „Jer ti nije na umu što je Božje, nego što je ljudsko“ (Marko 8,33).

Mi se često znamo pitati koja je razlika između onoga što je od Sotone a što je od ljudskoga uma. Kada kažemo da je nešto od čovjeka, zapravo želimo ublažiti određena razmišljanja, stavove, da ako nije od Boga, ne mora biti ni od vraga, nego je nešto i od čovjeka. No, um je područje koje Sotona želi zauzeti za sebe, i bori se za tu poziciju vrlo snažno. Danas je ljudski um izložen vise nego ikada informacijama koje mu donose zabrinutost, strah, beznađe….

I kada Sotona zavlada našim umom, vrlo lako zaboravljamo uočavati što je volja Božja, zaboravljamo na njegova obećanja. Umjesto sigurnosti, oslanjanja na Boga I potpunog povjerenja u njega, našim će umom zavladati nesigurnost, strah I Božja obećanja će nam izgledati daleko pa čak i nestvarno.

Sotona nam želi pomračiti um: “Onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svjetlo sjajne Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja.“ (2. Korinćanima 4,4).

Dakle, kada našim umom zavladaju takve misli koje dovode u pitanje istinitost Božje riječi, Božjih obećanja, Bože naume za naš život i život drugih, tada smo stali na stranu Sotone.

Dok je Petar svjedočio ispravnu vjeru o Kristu, bio je na strani Božjoj. Isus mu je tada rekao: “Blago tebi…” Sada kada želi odgovoriti Isusa od plana spasenja, na strani je Sotone. Isus ga je nazvao sotonom. Petar stjena postaje vrlo brzo Petar Sotona kada um prepušta neprijatelju.

Cijelu propovijed vidi ovdje.

Molitva dana

Daj, molimo te, Gospodine, da se u tebe pouzdajemo svim svojim srcem; pa kao što se uvijek protiviš oholima koji se uzdaju u vlastitu snagu, tako ne zaboravi one koji se hvale tvojim milosrđem, po Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen.

Trebamo vašu pomoć!

Ovu stranicu njezini urednici i suradnici uređuju volonterski. Cilj nam je da se Božja riječ na ovaj način naviješta. Ukoliko želite financijski sudjelovati i vi u ovoj evanđeoskoj misiji, vaše, i najmanje priloge možete uplatiti putem pay pal usluge na ovome linku ili uplatom na žiroračun: KC “Dobroga pastira”, Franje Markovića 7, Osijek. IBAN:HR0824850031100235448 s naznakom: Donacija za Horizonte vjere. Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: ipaprkc@gmail.com

Odgovori