Zakon Božji - Prva zapovijed

Zakon Božji (Heidelberški katekizam 92-93)

Što je Zakon Božji i je li on relevantan i nama danas? O tome nam govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma.

Zakon Božji

Zakon Božji - Prva zapovijed

92. Što je Zakon Božji?

Bog je izgovorio sve ove Riječi:

Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Sjeti se da svetkuješ dan šabata. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan šabata.

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Gospodin, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je od bližnjega tvoga!

Kratko razmatranje

“Reformirane su crkve oduvijek naglašavale vrijednost Zakona, za onoga koji vjeruje kao i za nevjernika. Što je Zakon? Zakon je ono što Bog objavljuje da trebamo činiti za njega.

Najosnovniji dijelovi Božjega zakona su utjelovljeni u Deset zapovijedi i obično o njima govorimo kao o moralnom zakonu kako bismo ih razlikovali od građanskih i obrednih zakona. U samom pismu ove su zapovijedi identificirane kao „deset riječi“ (hebrejska riječ prevedena sa zapovijed doslovno znači riječ, kao što vidimo u Pnz 4,13: „Objavio vam je Zavjet svoj, Savez koji vam zapovjedi da držite: Deset Riječi…“ [Djuro Daničić; prim. prev.]).

Vidi i ovo: Kristov zakon ljubavi

To nas upućuje na to da Zapovijedi trebamo smatrati osnovnim načelima, a ne samo popisom deset pravila.” (Stephen Smallman, Reformirano učenje o Zakonu)

93. Kako su ove zapovijedi podijeljene?

Na dvije ploče. Prva ima četiri zapovijedi i uči nas kakav treba biti naš odnos prema Bogu. Druga ima šest zapovijedi i uči nas što dugujemo svom bližnjem.

Kratko razmatranje

“Reformirani su kršćani u svom naučavanju Zakona između ostalog saželi „deset“ kako bi pokazali da je njihova bit ljubiti Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom (Pnz 6,5), te ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe (Lev 19,18).

Ove je dvije starozavjetne zapovijedi Isus citirao zajedno kao srž Zakona (Mt 22,34-40), a Pavao kao ispunjenje Zakona (Rim 13,8-10). Stoga, Zakon i Ljubav nisu u suprotnosti jedno s drugim, već se nadopunjuju.” (Stephen Smallman, Reformirano učenje o Zakonu)

Vidi i ovo: Deset zapovijedi i njihovo značenje

MOLITVA

Gospodine, hvala ti da si moj Bog, da me izbavljaš iz svakog ropstva i da si uvijek voljan pomoći. Neka moje srce bude uvijek okrenuto prema zapovijedima tvojim, zakonu tvome koji je dobar za mene.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori