Druga Božja zapovijed

Druga Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 96-98)

Druga Božja zapovijed nam zabranjuje pravljenje i štovanje likova i kipova kao Boga, odnosno prikazivanje lažnih “bogova”. No, i puno više od toga. Ova nam zapovijed zabranjuje štovanje bilo čega ili bilo koga kao Boga.

Druga Božja zapovijed

Druga Božja zapovijed

96. Što zahtijeva Bog u drugoj zapovijedi?

Da ni na koji način ne činimo ikakvu sliku Boga niti ga štujemo na ikoji drugi način, nego samo kako nam je zapovjedio u svojoj Riječi.

Kratko razmatranje

U ovoj zapovijedi se daje naglasak na jedinome pravome Bogu za razliku od neznabožačkih “bogova” koji su često bili predstavljeni u obliku kipova i slika. Narod Božji ne smije sebi stvarati “bogove” kao što je to učinio napravivši zlatno tele koje je štovao kao “svoga boga”.

Calvin će u svojim Institucijama navesti:

Svrha ove zapovijesti, dakle,  jeste da on ne želi da njegovo zakonito obožavanje bude profanirano praznovjernim obredima. Da sumiram, On nas u cijelosti poziva natrag i povlači nas iz sitnih tjelesnih obreda koji glupi umovi, glupo zamišljajući Boga imaju običaj smišljati. A zatim nas tjera da se prilagodimo njegovom zakonitom štovanju, koje je duhovno štovanje koje je on sam uspostavio.”

97. Zar onda ne bismo uopće smjeli činiti niti jednu sliku?

Bog ne može i ne smije biti prikazan na bilo koji način. Premda se stvorenja smiju slikati, Bog ipak zabranjuje činjenje ili posjedovanje takvih slika sa svrhom da ih se štuje ili kroz njih služit Bogu.

Kratko razmatranje

Ova zapovijed zabranjuje prikazivanje “Boga” a ne zabranu slika stvorenja. Kako kaže katekizam Biti kršćanin u 276 pitanju i odgovoru, “Bog zabranjuje stvaranje i štovanje idola i likova, no također je zapovjedio stvaranje likova i slika u Šatoru. Oni ne predstavljaju Boga niti krive bogove, već anđele, drveća i podove Edenskog vrta

Dakle bitna je svrha zašto netko gradi ili slika određeni lik. Ako se to čini sa svrhom obožavanja istih, tada se radi o idolatriji, odnosno o kršenju ove zapovijedi.

98. Ali zar ne bi slike smjele biti dozvoljene u crkvama kao pomoć u poduci neukih?

Ne, ne smijemo biti mudriji od Boga koji ne želi da njegov i narod bude podučavan beživotnim idolima, već živim propovijedanjem njegove Riječi.

Kratko razmatranje

Ovaj članak trebamo razumjeti u kontekstu vremena u kojem je nastala reformacija. Mnoštvo kipova i slika u crkvama bilo je doslovno štovano u davana im je gotovo magična moć. Reformirani su stoga, pod utjecajem Zwinglijeve reforme, odbacili sve slike u crkvama, za razliku od luterana i kasnije anglikanaca.

Slike, ukoliko nisu predmet obožavanja i štovanja, doista mogu biti edukativno sredstvo. Za razliku od starozavjetnog razumijevanja Boga kojega “nitko nije vidio”, Krist je došao kao Bog u tijelu, Bog vidljiv i opipljiv, i u tome kontekstu može se razumjeti i slikanje samoga Krista koji je Bog u tijelu.

Vidi i ovo: Što je sve idolopoklonstvo?

Zapovijed je vrlo jasna. Ona zabranjuje štovanje krivih “bogova” ili pokušaj da se pravi Bog svede na kip ili sliku, a ne sliku koja može biti sredstvo meditacije, edukacije i sl. u crkvi.

Svakako ne bismo smjeli svesti ovu zapovijed samo na štovanje slika i kipova. Ona zabranjuje štovanje bilo koga ili bilo čega kao Boga. Svako idolopoklonstvo. O tome govori katekizam Biti kršćanin u 277 pitanju i odgovoru: “Odnosi, navike, čežnje i ideologije mogu postati idolom u mojim očima ukoliko od njih tražim spasenje od bijede, krivnje, siromaštva, usamljenosti i očaja”.

MOLITVA

Oče nebeski, hvala Ti da si mi se otkrio kao pravi Bog i da imam pristup Tebi u svako vrijeme. Daj da uvijek štujem samo Tebe i da ništa u mome životu ne zamijeni tvoje veličanstvo.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori