Nedjeljno evanđelje: Dvije zapovijedi ljubavi

Dvije zapovijedi ljubavi: Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu (A)

ČITANJA:
Izl 22,20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1Sol 1,5c-10; Mt 22,34-40

Dvije zapovijedi ljubavi

Dvije zapovijedi ljubavi
Foto: freebibleimages.org

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.« (Mt 22, 34-40)

Kratko razmatranje

Farizeji, strogi obrdžavatelji zakona, koji su svaku zapovijed dodatno proširili i postrožili, htjeli su Isusa iskušati kako bi ga optužili da krši zakon. Zato mu postavljaju pitanje da se izjasni koja je najveća zapovijed. Farizeji su naime često međusobno vodili rasprave o važnosti zapovijedi. Tražeći od Isusa da se izjasni, na određeni su način htjeli da odabere stranu među njima.

No, Isus, kao i uvijek daje mudar odgovor, u kojem će u nekoliko rečenica zapravo naglasiti važnost cjelokupnog Božjeg zakona.

Ograničimo se ovdje samo na Deset Božjih zapovijedi. Općenito se uzima da je prva ploča zakona sadržavala prve četiri zapovijedi a druga ploča ostalih šest.

Kada kaže: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed”, Isus je zapravo naglasio sve one zapovijedi,dakle prve četiri koje se odnose na Boga. Ako ljubimo Boga, nećemo imati drugih bogova niti se klanjati idolima. Nećemo uzalud uzimati njegovo ime, i poštovat ćemo dan počinka.

Ljubiti ili voljeti Boga scijelim bićem (srcem, dušom i umom) znači da ga poštujemo iznad svega, da ga volimo na način da nam je stalo da mu ugodimo i da izvršimo sve što nam je u svojoj riječi naložio da činimo.

Kada Isus kaže: “Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga”, upućuje nas na ostalih šest zapovijedi. Jer, ako doista ljubimo bližnje, tada ćemo poštivati roditelje, nećemo ubiti (ne samo fizički, nego ni rječju, niti bilo kojim odnosom prema bližnjima koji ih može duhovno ubiti), nećemo činiti preljuba, krati, lagati, poželjeti što nije naše.

Kako bi nam ovu zapovijed dodatno podsvijestio, Isus kaže da ljubimo bližnje onako kako ljubimo sebe. Zato je ljubav prema sebi također važna ali ne sebična, isključujuća ljubav, već ljubav koja je temelj da ljubimo druge, neželeći im ništa što ni sebi ne želimo.

Vidi i ovo: Trebamo li voljeti sebe?

Isus zaključuje da o ove dvije zapovijedi vise sav zakon i proroci. U tako malo riječi, Isus je sažeo cijeli zakon, definirao ljubav prema Bogu i prema bližnjem. Kada bi se svi držali ove dvije zapovijedi ljubavi, svijet bi zasigurno bio ljepši. Zato krenimo od sebe. Učinimo što Bog od nas traži.

Molitva dana

Svemogući milosrdni Bože, samo zahvaljujući tvome daru tvoj vjerni narod prinosi ti istinsku i hvalbenu žrtvu; daj,
usrdno te molimo, da bez oklijevanja uznastojimo postići tvoja nebeska obećanja, po Kristu Isusu, Gospodinu
našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen.

Video poruka

IMATE BLAGOSLOV PRATEĆI OVU STRANICU? ŽELITE POMOĆI NJEZINO DJELOVANJE?
Ovu stranicu njezini urednici i suradnici uređuju volonterski. Cilj nam je da se Božja riječ na ovaj način naviješta. Ukoliko želite financijski sudjelovati i vi u ovoj evanđeoskoj misiji, vaše, i najmanje priloge možete uplatiti putem pay pal usluge na ovome linku ili uplatom na žiroračun: KC “Dobroga pastira”, Franje Markovića 7, Osijek. IBAN:HR0824850031100235448 s naznakom: Donacija za Horizonte vjere. Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: ipaprkc@gmail.com

Odgovori