two gold colored wedding bands on book page

Sedma Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 108-109)

Sedma Božja zapovijed glasi: “Ne čini preljuba”.

Sedma Božja zapovijed

Sedma Božja zapovijed

108. Što je Božja volja za nas u sedmoj zapovijedi?

Bog osuđuje svaku nečistoću. Trebali bismo to stoga u cijelosti mrziti, te u braku ili kao samci, živjeti pristojnim i čestitim životima.

Kratko razmatranje

Preljub se odnosi na nevjerstvo u braku. Brak je božanska ustanova, i prema njemu se moramo odnositi kao prema svetinji. Brak je slika Krista i Njegove Crkve.

Knjiga zajedničkh molitava nam govori da je Bog ustanovio brak iz tri razloga: za rađanje i odgoj djece, kao lijek protiv grijeha i bludničenja te za prijateljstvo, pripomoć i utjehu u dobru i zlu. Zato se osobe u braku trebaju u srcu, umu i tijelu trebaju posvetiti samo jednoj osobi – svome bračnom partneru s kojim je sklopio bračni savez (Vidi Katekizam “Biti kršćanin, 313.)

Ukoliko netko, smatrajući da brak nije za njega ostane samac, također treba živjeti u čistoći, što znači da se neće odavati bludu ili živjeti u izvanbračnoj vezi. Calvin kaže: “Svaka druga zajednica, osim braka, u njegovim očima je prokleta” (Institucije kršćanske religije).

Katekizam “Biti kršćanin” u 316. odgovoru o čednosti kaže:

To znači da se izvan braka trebam suzdržavati od spolnih odnosa, te moram poštivati sebe i druge u tijelu, umu i duhu. Moram živjeti spolnu čistoću i gledati druge kao na sliku Božju, a ne kao na objekte osobne ugode (1. Solunjanima 4, 3-7).”

109. Zar Bog, u ovoj zapovijedi, zabranjuje isključivo takve skandalozne grijehe kao što je preljub?

Mi smo hramovi Svetog Duha, tijelo i duša, te Bog želi oboje da bude održavano čistim i svetim. To je razlog zašto zabranjuje sve što potiče spolnu nečistoću, bila ona djelovanje, pogledi, misli ili požuda.

Kratko razmatranje

Preljub se odnosi na spolnu nevjernost izvan braka, a blud se odnosi na svaku spolnu aktivnost bilo prije braka ili osoba koje ostaju same.

Ova zapovijed obuhvaća puno više od samog nevjerstva u braku. “Ona podrazumijeva bilo koju vrstu seksualnih odnosa izvan bračnog odnosa, za koji je seks stvoren” (John STOTT, Što je kršćanstvo, str. 68).

Katekizam “Biti kršćanin” u 315. odgovoru kaže:

“Ova zapovijed biva prekršena bludničenjem, istospolnim seksualnim djelima, silovanjem, incestom, pedofilijom, bestijalnošću, pornografijom, požudom ili bilo kojim drugim egocentričnim seksualnim željama i ponašanjima (Levitski zakon 18; Rimljanima 1, 18-28; Matej 5, 27-30).

Vidi i ovo: Ljubav i blud

Molitva

Gospode, hvala ti za blagoslov braka. Učini da svi oni koji su u bračnoj zajednici, blagoslovljenoj ustanovi od tebe, ustraju u čistoći i međusobnoj ljubavi. A sve one koji su sami, osposobi snagom svojom da ostanu vjerni tebi i ne popuste niti pod jednim bludnim iskušenjem.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

Naslovna foto: Pexels

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori