Uđi u radost Gospodara svoga

Nedjeljno evanđelje: “Uđi u radost Gospodara svoga”

Evanđelje za 33 nedjelju kroz godinu (A) nam govori o povjerenju u Boga koje rezultira Isusovim riječima: Nedjeljno evanđelje: “Uđi u radost Gospodara svoga”

Trideset i treća nedjelja kroz godinu (A)

ČITANJA:
Izr 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1Sol 5,1-6; Mt 25,14-30

Vidi i ovo: Što kada bi znali da će sutra biti Kristov drugi dolazak?

Uđi u radost Gospodara svoga

Uđi u radost Gospodara svoga

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’« (Mt 25, 14-30)

Kratko razmatranje

Naša riječ talent koja označava određenu sposobnost, nadarenost dolazi upravo iz ove prispodobe. Grčki izraz talanton označava mjeru za težinu u zlatu ili srebru. Jedan talenat je vrijedio oko 6000 denara. Ako uzmemo u obzir da je jedan denar bila uobičajna dnevnica, jedan talent je doista imao veliku vrijednost.

Gospodar svojim slugama daje različitu svotu talenata, svakome po njegovim sposobnostima. Ako uzmemo u obzir da se ovdje govori o Bogu koji svojim slugama daje određene talente, dakle određene prirodne (pa i nadprirodne) darove odnosno sposobnosti, jasno je da Bog ne daje svima isto, ali od svih traži istu odgovornost. Darovi se daju da se umnože, a ne da ih se ne koristi.

Vidi i ovo: Što nam prispodoba o talentima govori o povjerenju u Boga?

Sluga koji je primio pet talenata gospodaru vraća deset, a sluga koji je primio dva, gospodaru vraća četiri. Bog nam određene sposobnosti daje u cilju da svojim korištenjem istih steknemo nove. Sposoban je onaj tko iskoristi određeni početni kapital kako bi stvorio novi. Onaj tko ne zna upravljati s onim što ima, brzo će ostati i bez toga.

U duhovnom smislu, Bog nam daje određene duhovne darove kako bi smo, koristeći iste, stvarali duhovni kapital, kako za sebe tako i za širu zajednicu. Nemaju svi iste darove niti isti broj darova. Nekome Bog daje više, nekome manje, s obzirom na naše sposobnosti. No, svi imamo iste odgovornosti pred Bogom: da darove koristimo i umnožimo.

No, mnogi se ponašaju poput sluge koji je dobio jedan talent i s njim ništa nije činio. Vjerujem da su vam poznati sposobni (nadareni) vjernici koji bi mogli služiti Bogu i zajednici na različite načine, no jednostavno ne žele se dati u tome daru niti isti razvijati.

Korištenje i umožavanje darova Bog će uzeti veoma ozbiljno. Onima koji svoje darove koriste, koji su dakle pokazali povjerenje u Boga, Gospodin će reći: “Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Onima koji nisu koristili darove, od Gospodina će čuti: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

Bog dakle u svome kraljevstvu treba vrijedne a ne lijene. Zato, dobro razmislimo. Prepoznajmo darove koje nam je Bog dao i služimo mu s njima, kako bi smo bili još sposobniji i darovitiji za njegovo kraljevstvo. Ako tako činimo, čeka nas radost Gospodara našeg.

Molitva dana

Blagoslovljeni Gospodine, cijelo Sveto pismo dao si napisati za našu poduku; daj da ga tako slušamo, čitamo, ističemo, učimo i iznutra proničemo, da utješeni tvojom svetom Riječi prigrlimo i uščuvamo blagoslovljenu nadu vječnoga života, koju si nam dao u Spasitelju našemu Isusu Kristu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog u sve vijeke vjekova. Amen.

Video poruka

IMATE BLAGOSLOV PRATEĆI OVU STRANICU? ŽELITE POMOĆI NJEZINO DJELOVANJE? Ovu stranicu njezini urednici i suradnici uređuju volonterski. Cilj nam je da se Božja riječ na ovaj način naviješta. Ukoliko želite financijski sudjelovati i vi u ovoj evanđeoskoj misiji, vaše, i najmanje priloge možete uplatiti putem pay pal usluge na ovome linku ili uplatom na žiroračun: KC “Dobroga pastira”, Franje Markovića 7, Osijek. IBAN:HR0824850031100235448 s naznakom: Donacija za Horizonte vjere. Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: ipaprkc@gmail.com

Odgovori