Značenje riječi “anatema”

Kršćanske crkve su podijeljene po pitanju anateme ili crkvenog prokletstva kao jedne od kazni prema vjernicima. One crkve koje su u prošlosti često posezale za anatemom, danas to ipak čine veoma rijetko, koristeći druge, manje teške disciplinske mjere. No, pogledajmo kako se npr. u Pravoslavnoj crkvi tumači ovo pitanje. Grčki pojam „anathema“ sastoji se od dvije riječi: „ana“, što je prijedlog koji ukazuje pokret prema … Continue reading Značenje riječi “anatema”

person hand reaching body of water

Sigurna nada za budućnost

Govorio sam na više konferencija nego što mogu da zapamtim, a jedan od istaknutih momenata na ovim događanjima je potpisivanje knjige kada slušatelji dolaze do govornike konferencija, a oni im potpisuju svoje knjige. Ova potpisivanja su uistinu privilegija zato što omogućuju predavaču da uhvati djelić utjecaja koje su njegove riječi imale na ljude. Govorio sam sa profesorima, bakama, biznismenima…gotovo sa svakim koga možete zamisliti na tim potpisivanjima. Ponekad bi … Continue reading Sigurna nada za budućnost

Vode li svi putevi u nebo?

Origen, koji je djelovao i pisao u 3. stoljeću, prvi je teolog koji je značajnije javno izazvao i doveo u sumnju biblijsko učenje Crkve o paklu. Origen je prvi doveo u sumnju a zatim i odbacio učenje o vječnom kažnjavanju, te tvrdio da će Bog na kraju restaurirati (obnoviti) ‘sve ljude, sva stvorenja i sve stvari’. Origen je tvrdio da pakao postoji ali da je … Continue reading Vode li svi putevi u nebo?

Hebrejski kalendar

Prvi hebrejski kalendar, kako je dat u Bibliji, bio je prilagođen potrebama starog naroda, koji nije imao satova ni štampanih kalendara, a niti, koliko znamo, astronomije. Bio je zasnovan na jednostavnim principima – dan počinje sa zalazom sunca, tjedan se računao sedam dana, mjesec je počinjao sa mlađakom, a godina žetvom. Mi popravljamo naš solarni kalendar svake četvrte godine, kada se nakupi jedan cijeli dan, … Continue reading Hebrejski kalendar

woman typing on laptop

Je li kršćanski objavljivati tuđe tekstove na društvenim mrežama bez navođenja izvora?

Društvene mreže na internetu omogućile su svakome pa i onima koji žele podijeliti svoja kršćanska uvjerenja da objavljuju duže ili kraće tekstove (postove, misli ili članke) i da na taj način objave vlastite stavove ili stavove drugih. Pretpostavlja se, ako se uz tekst ne navodi autor, da se radi o autorskom tekstu onoga tko ga je objavio. No, nije uvijek tako. Nerijetko sam naišao na … Continue reading Je li kršćanski objavljivati tuđe tekstove na društvenim mrežama bez navođenja izvora?

bible blur book christian

Što je neoprostivi grijeh?

U raspravi o sigurnosti spasenja i o ustrajnosti svetih dotakli smo se i pitanja o neoprostivu grijehu. Uopće nije upitno da je Isus upozorio na takav grijeh. Mi se suočavamo s pitanjem: što je to neoprostivi grijeh? Mogu li kršćani počiniti takav grijeh? Isus je upozorio na mogućnost „bogohulstva protiv Duha Svetoga“: „Zato kažem vam: svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne … Continue reading Što je neoprostivi grijeh?

person holding a syringe on black background

TREBAJU LI SE KRŠĆANI CIJEPITI?

Navalom pandemije Covid-19 i potragom da se pronađe lijek, pitanje cjepiva ponovno je izraslo u prvi plan. Što se tiče pandemije, mnogi ljudi vide cjepivo kao održivo rješenje koje pomaže u napredovanju prema prekidu pandemije i vraćanju stvari u “normalno stanje”. Međutim, svi nemaju isto stajalište ili mišljenje o cjepivima. Neki se čak pitaju trebaju li kršćani primiti cjepiva? Možda se pitate isto. Neki će … Continue reading TREBAJU LI SE KRŠĆANI CIJEPITI?

ŠEST RAZLOGA ZAŠTO SE KRŠĆANI TREBAJU PRIDRŽAVATI EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

U trenutnoj situaciji pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID – 19), određeni vjernici odbijaju držati se epidemioloških mjera, smatrajući da je koronavirus izmišljen, da se radi o svjetskoj uroti, nagovještaju dolaska antikrista i sl. Time, ne samo da ugrožavaju vlastito zdravlje već i zdravlje svojih bližnjih. Zašto je ipak važno da se vjernici pridržavaju epidemioloških mjera? Virus postoji, oslabljuje i ubija Bez obzira što neki pojedinci tvrde … Continue reading ŠEST RAZLOGA ZAŠTO SE KRŠĆANI TREBAJU PRIDRŽAVATI EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

ZNATE LI DA BIBLIJA SPOMINJE GRIJEH KOJI JE PRISUTAN NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?

„Šest je stvari koje Gospod mrzi, a sedam je gnusoba njegovu biću: ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju  krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži, i čovjek koji zameće svađe među braćom“ (Izreke 6,16-19) Jeste li čuli za izraz „Fake News“? Naravno, imamo i naš izraz za ovu pojavu: Lažne vijesti. Nekada su one … Continue reading ZNATE LI DA BIBLIJA SPOMINJE GRIJEH KOJI JE PRISUTAN NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?

KAKO STUDENT TEOLOGIJE RAZMIŠLJA O SVOME POZIVU?

Često se susrećem, u crkvi i izvan nje, s ljudima koji postavljaju razna pitanja. “Što je to Bog?”, jedno je od takvih općepoznatih pitanja. “Tko je Bog?”, jedno je od onih rjeđih pitanja, no teologu je ono vrlo zanimljivo i plodonosno. “Zašto kažeš da je Isus Bog?”, pitanje je koje izaziva vrtoglavicu kod studenata teologije; no “Tko je Isus?” ih opušta jer znaju odgovor. Na … Continue reading KAKO STUDENT TEOLOGIJE RAZMIŠLJA O SVOME POZIVU?