NAŠE ILI BOŽJE MISLI? – Razmišljamo li u skladu s Božjom voljom ili protiv nje?

Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i … Continue reading NAŠE ILI BOŽJE MISLI? – Razmišljamo li u skladu s Božjom voljom ili protiv nje?

SAMO AKO SMO KRISTOVI DANAS, BIT ĆEMO NJEGOVI I U VJEČNOSTI

Riječi apostola Pavla u Rimljanima poslanici 14, 7-9 nadahnuli su autore Heidelberškog katekizma da u odgovoru na prvo pitanje: Što ti je jedina utjeha u životu i u smrti? Ustvrde: Moja je jedina utjeha u životu i u smrti da tijelom i dušom ne pripadam sebi već mojemu vjernom Spasitelju Isusu Kristu. Značajna je ova poveznica koja se opetovano ponavlja u ovim redcima. Gospodinovi smo … Continue reading SAMO AKO SMO KRISTOVI DANAS, BIT ĆEMO NJEGOVI I U VJEČNOSTI

TRI KORAKA KAKO ZADOBITI S LJUBAVLJU BLIŽNJEGA (Video)

»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. 17Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.« »Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na … Continue reading TRI KORAKA KAKO ZADOBITI S LJUBAVLJU BLIŽNJEGA (Video)

ZAŠTO JE ISUS PETRA NAZVAO SOTONOM?

Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: “Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: “Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti … Continue reading ZAŠTO JE ISUS PETRA NAZVAO SOTONOM?

Tko je Krist za nas i što su ključevi kraljevstva nebeskoga?

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago … Continue reading Tko je Krist za nas i što su ključevi kraljevstva nebeskoga?

JE LI MOGUĆE DA JE KRIST OVAKO GOVORIO? – Neobični Isus i velika vjera

“Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: “Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!” Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: “Udovolji joj jer viče za nama.” On odgovori: “Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.” Ali … Continue reading JE LI MOGUĆE DA JE KRIST OVAKO GOVORIO? – Neobični Isus i velika vjera

KAKO MOŽEMO I MI “HODATI PO VODI”?

I odmah prisili Isus učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila ostisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po … Continue reading KAKO MOŽEMO I MI “HODATI PO VODI”?

SALOMONOVA MOLITVA ZA PRONICLJIVO SRCE

U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo … Continue reading SALOMONOVA MOLITVA ZA PRONICLJIVO SRCE

JESMO LI DOSTOJNI KRISTA?

U odlomku evanđelja po Mateju 10, 37-42 tri puta nalazimo pridjev dostojan. • Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. • Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. • Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Kada u ovome kontekstu razmatramo izraz dostojan, on je drugačiji od onoga kada govorimo o … Continue reading JESMO LI DOSTOJNI KRISTA?

ŠTO BOG ČINI DA NAS POMIRI SA SOBOM?

Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, … Continue reading ŠTO BOG ČINI DA NAS POMIRI SA SOBOM?