Kako prepoznati Božji glas?

Mladi je Samuel služio Jahvi pod nadzorom Elijevim; u ono vrijeme Jahve je rijetko govorio ljudima, a viđenja nisu bila česta.  No jednoga je dana Eli ležao u svojoj sobi – oči su njegove počele slabiti te više nije mogao vidjeti –svijećnjak Božji još ne bijaše ugašen i Samuel je spavao u svetištu Jahvinu, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. I Jahve zovnu: »Samuele! Samuele!« A on … Continue reading Kako prepoznati Božji glas?

ISUSOVO KRŠTENJE – BOŽJE OBJAVLJENJE MESIJE

Na Božić, blagdan rođenja Isusova, Bog se objavio čovjeku i liku pastira, siromašnih i neuglednih članova društvene zajednice. Na Bogojavljenje se Crkva spominje Božje objave svim narodima svijeta u likovima mudraca koji se s istoka pojaviše u Jeruzalemu prateći zvijezdu koja ukazuje na novorođenog kralja svijeta. U kratkom vremenu nakon Bogojavljenja Crkva slavi blagdan krštenja Gospodinova, blagdan kada se opet Bog objavljuje, ali sada svom … Continue reading ISUSOVO KRŠTENJE – BOŽJE OBJAVLJENJE MESIJE

KRIST JE MEĐU NAMA – I JEST I BIT ĆE!

“I Riječ tijelom postade i nastani se među nama… “Ivan 1, 14 Proslov evanđelja po Ivanu kojega smo na Božić već čitali, govori nam o božanskom porijeklu Isusovom. Evanđelist Matej započinje s njegovom ljudskom linijom, ljudskim porijeklom dovodeći nas do toga da će mu ime biti Emanuel – Bog s nama, a Ivan započinje njegovim božanskim porijeklom, dovodeći nas do činjenice da je ta riječ … Continue reading KRIST JE MEĐU NAMA – I JEST I BIT ĆE!

Što nas uči susret starca Šimuna i proročice Ane s Kristom u Hramu?

Čitanje: Luka 2,22-40 Roditelji Isusovi, Josip i Marija su po Mojsijevu zakonu odnijeli Isusa u Hram da ga „prikažu“. Cijela se dakle obitelj našla u Hramu. I doista, kada govorimo o Josipu, Mariji i Isusu govorimo o obitelji, u tradiciji crkve nazvanoj Sveta obitelj. To podrazumijeva da je i Josip doista bio Isusov zemaljski otac u pravnom smislu. Iako je Krist začet po Duhu Svetom, … Continue reading Što nas uči susret starca Šimuna i proročice Ane s Kristom u Hramu?

BOG NAS UČVRŠĆUJE U OVIM VREMENIMA – Četvrta adventska nedjelja

Braćo!  Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem Evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima,  a sada očitovanog i po proročkim pismima, odredbom vječnoga Boga, svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru –  jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen. Rimljanima 16, 25-27 Četvrta adventska nedjelja simbolizira vrhunac naše nade, našega iščekivanja. Palimo četvrtu adventsku svijeću i … Continue reading BOG NAS UČVRŠĆUJE U OVIM VREMENIMA – Četvrta adventska nedjelja

MOŽEMO LI SE DOISTA UVIJEK RADOVATI U GOSPODU?

Braćo: Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za do­lazak Gospodina našega … Continue reading MOŽEMO LI SE DOISTA UVIJEK RADOVATI U GOSPODU?

woman riding big swing in front of waterfalls

KAKO BITI SLOBODAN I USRED NEVOLJA?

Bog po proroku Izaiji govori: „Tješite, tješite moj narod, Govori Bog Vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana.“ (Izaija 40, 1-2 ). I to je zapravo bit adventske poruke. Iščekujući blagdan rođenja Kristovog, a za nas je to puno više od običnog obilježavanja blagdana za nas vjerujuće je to duboka zahvalnost Bogu za utjelovljenje, mi primamo … Continue reading KAKO BITI SLOBODAN I USRED NEVOLJA?

O SRCU KOJE TRAŽI KUĆU

“Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. “Što … Continue reading O SRCU KOJE TRAŽI KUĆU

KOLIKO BI NAM POMOGLO KADA BI ZNALI KADA ĆE ISUS DOĆI?

A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od … Continue reading KOLIKO BI NAM POMOGLO KADA BI ZNALI KADA ĆE ISUS DOĆI?

ŠTO U PRIČI O TALENTIMA UČIMO O POVJERENJU U BOGA?

Čudim se ljudima koji nemaju povjerenja u Boga (Mt 25,14-30) Čudim se ljudima koji nemaju povjerenja u Boga. Ne žele Boga za prijatelja. Misle da će im on oduzeti sve što imaju. Zato se nećemo baviti talentima iako je netko rekao da se značenje talenta može poistovjetiti s čudom. To „talentovo“ čudo događa se tek tada, kada čovjek koristi Božji dar koji je u njemu. … Continue reading ŠTO U PRIČI O TALENTIMA UČIMO O POVJERENJU U BOGA?