Možemo li održati Božje zapovijedi? (Heidelberški katekizam 114-115)

Bog nam je objavio Božje zapovijedi kako bi nam u svjetlu svoje svetosti pokazao vlastitu grješnost. No, ne ostavlja nas u takvom stanju, već nam pruža svoju milost po kojoj nas spašava ali i osposobljava da živimo za njega. Možemo li održati Božje zapovijedi? 114. Ali mogu li oni koji su obraćeni Bogu savršeno održavati ove zapovijedi? Ne, jer u ovome životu čak i najsvetiji … Continue reading Možemo li održati Božje zapovijedi? (Heidelberški katekizam 114-115)

Deseta Božja zapovijed

Deseta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 113)

Deseta Božja zapovijed glasi: “Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je od bližnjega tvoga!” ili skraćeno “Ne poželi ništa što je tuđe”. Deseta Božja zapovijed 113. Što zapovijeda Bog u desetoj zapovijedi? Da nikada ni najmanja želja ili pomisao se ne budi u našim srcima suprotna … Continue reading Deseta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 113)

multiethnic male students gossiping about sad crying woman

Deveta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 112)

Deveta Božja zapovijed glasi: “Ne svjedoči lažno”. Deveta Božja zapovijed 112. Što zahtijeva Bog u devetoj zapovijedi? Božja volja je da nikada ne dajem lažno svjedočanstvo protiv ikoga, ne izokrećem ičije riječi, niti ogovaram ili klevećem, niti ikoga okrivim bez saslušanja ili bez pravednog razloga. Trebam izbjegavati, pod prijetnjom Božjega gnjeva, laž i prijevaru svake vrste kao dijela samoga Sotone. U sudskim i drugim pravnim … Continue reading Deveta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 112)

person opening a door with a bar

Osma Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 110-111)

Osma Božja zapovijed glasi: “Ne ukradi!” Osma Božja zapovijed 110. Što Bog zabranjuje u osmoj zapovijedi? On zabranjuje ne samo otvorenu krađu i pljačku, kažnjive i po svetom zakonu, već krađom smatra sva zlodjela i zamisli kojima želimo prisvojiti sebi što pripada bližnjemu, bilo silom, bilo pod krinkom pravde, kao što su: lažno mjerenje težina, veličina ili količina, loša roba, krivotvorenje novca, pretjerane kamate ili … Continue reading Osma Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 110-111)

two gold colored wedding bands on book page

Sedma Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 108-109)

Sedma Božja zapovijed glasi: “Ne čini preljuba”. Sedma Božja zapovijed 108. Što je Božja volja za nas u sedmoj zapovijedi? Bog osuđuje svaku nečistoću. Trebali bismo to stoga u cijelosti mrziti, te u braku ili kao samci, živjeti pristojnim i čestitim životima. Kratko razmatranje Preljub se odnosi na nevjerstvo u braku. Brak je božanska ustanova, i prema njemu se moramo odnositi kao prema svetinji. Brak … Continue reading Sedma Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 108-109)

Šesta Božja zapovijed

Šesta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 105-107)

Šesta Božja zapovijed glasi: “Ne ubij” ŠESTA BOŽJA ZAPOVIJED 105. Što zahtjeva Bog u šestoj zapovijedi? Ne trebam vrijeđati, mrziti, povrijediti ili ubiti bližnjega svojim mislima, riječima, ili gestama, i još manje dijelom, bilo osobno ili preko drugoga, niti povrijediti ili namjerno ugrožavati sebe te trebam odbaciti svaku želju za osvetom. Stoga je vlast naoružana da spriječi umorstva. Kratko razmatranje Ova zapovijed u prvome redu … Continue reading Šesta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 105-107)

parents leading their little son by hands

Peta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 104)

Peta Božja zapovijed glasi: “Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Gospodin, Bog tvoj.” Peta Božja zapovijed 104. Što zahtijeva Bog u petoj zapovijedi? Da poštujem, volim i budem odan ocu i majci te svima onima koji imaju autoritet nad – mnom. Da budem poslušan i podložen svim njihovim brižnim naputcima i stegama; da sam strpljiv prema … Continue reading Peta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 104)

Četvrta Božja zapovijed

Četvrta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 103)

Četvrta Božja zapovijed glasi: Četvrta Božja zapovijed glasi: “Sjeti se da svetkuješ dan šabata. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest … Continue reading Četvrta Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 103)

Treća Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 99-102)

Treća Božja zapovijed nam govori o svetosti Božjeg imena. Treća Božja zapovijed “Ne uzimaj uzalud imena Gospodina Boga svoga.” Foto: Shutterstock.com 99. Što zahtijeva Bog u trećoj zapovijedi? Da Božje ime ne omalovažavamo ili zloupotrebljavamo, ne samo proklinjanjem ili lažnom zakletvom, nego čak i nepotrebnom zakletvom; da Ga ne spominjemo nepotrebno, i da u tako strašnom grijehu ne sudjelujemo ni šutnjom, ni slušanjem. Ukratko, ime … Continue reading Treća Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 99-102)

Druga Božja zapovijed

Druga Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 96-98)

Druga Božja zapovijed nam zabranjuje pravljenje i štovanje likova i kipova kao Boga, odnosno prikazivanje lažnih “bogova”. No, i puno više od toga. Ova nam zapovijed zabranjuje štovanje bilo čega ili bilo koga kao Boga. Druga Božja zapovijed 96. Što zahtijeva Bog u drugoj zapovijedi? Da ni na koji način ne činimo ikakvu sliku Boga niti ga štujemo na ikoji drugi način, nego samo kako … Continue reading Druga Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 96-98)