Reformatska crkva Brekinska

Evangelički biskup Branko Berić svojata reformatsku crkvu u Brekinskoj

Evangelički biskup Branko Berić na neprimjeren način se u ime Evangeličke crkve u RH, umiješao u spor oko Reformatske crkvene općine Brekinska. U Zemljišno-knjižnom predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Bjelovaru, stalna služba Pakrac, Zemljišno-knjižni odjel, broj Z-16036/2021 (Z-18939/2021), a u vezi Evangeličke crkvene općine Brekinska, umiješao se i biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj, gospodin Branko Berić. Naime on je dao punomoć odvjetniku … Continue reading Evangelički biskup Branko Berić svojata reformatsku crkvu u Brekinskoj

Vrhovni sud donio rješenje u vezi Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi

Nakon što je Općinski sud u Osijeku – Stalna služba u Belom Manastiru donio presudu broj P-681/17-17 od 19- siječnja 10¸8. godine koju je potvrdio Županijski sud u Splitu presudom broj Gž Zk-274/2016-2 od 8. studenog 2018. godine, nakon izjavljene revizije Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, isti je svojim rješenjem Rev 1791/20197 od 17- siječnja 2023. ukinuo navedene presude te predmet vratio na ponovno odlučivanje. Da … Continue reading Vrhovni sud donio rješenje u vezi Reformatske crkvene općine Kneževi Vinogradi

Pravomoćno odbijen prijedlog Reformirane kršćanske kalvinske crkve za ponavljanje postupka utvrđenja pravnog sljedništva

Izjava Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj u veći prijedloga za ponavljanje postupka pravomoćno okončanog postupka utvrđena pravnog sljedništva. Svojim Rješenjem broj 43 Pž-2177/2022-2, od 11. studenog 2022. godine, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odbio je žalbu Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj na rješenje Trgovačkog suda u Osijeku, 10 P-151/2019-70 od 11. ožujka 2022. Time je ova odluka suda o ponavljanju postupka postala pravomoćna … Continue reading Pravomoćno odbijen prijedlog Reformirane kršćanske kalvinske crkve za ponavljanje postupka utvrđenja pravnog sljedništva

Je li imovina Reformatske kršćanske crkve Mađara postala imovina Reformirane kršćanske kalvinske crkve?

Na fb stranici Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, koja je inače isključivo na mađarskom jeziku, objavljen je sljedeći post: U postu se citira Matej 5, 5: “Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!” te se nabrajaju mjesta; Zmajevac, Suza, Kneževi Vinogradi, Karanac, Kamenac, Beli Manastir, Lug, Bilje, Retfala (Osijek) i Hrastin. Time je gospodin Peter Szenn, biskup Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, nastale 1999. … Continue reading Je li imovina Reformatske kršćanske crkve Mađara postala imovina Reformirane kršćanske kalvinske crkve?

Reformirana kršćanska kalvinska crkva priznala da je nastala iz raskola?

Dana 30. siječnja 1993. godine ustrojena je Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj koja se osamostalila od Reformirane kršćanske crkve u SFRJ. O tome vidi više ovdje) Budući da je u to vrijeme Državni zavod za statistiku bio jedino tijelo koje je evidentiralo vjerske zajednice i njihove organizacijske oblike (poput župa i sl.) evidentirana je i Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj dana 24. veljače 1993. godine. … Continue reading Reformirana kršćanska kalvinska crkva priznala da je nastala iz raskola?

Reformatska crkva Mađara o navodnoj Izjavi Ekumenske koordinacije osječke regije

Nakon što je pravomoćno utvrđeno da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravna slijednica Reformirane crkve Jugoslavije a da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nastala 1999. godine nakon odvajanja od matične crkve, Reformirana kršćanska kalvinska crkva traži načine da ospori pravomoćnu sudsku odluku. Između ostalog, podnijela je i prijedlog za ponavljanje postupka (koji se može pokrenuti samo temeljem novih dokaza koji se … Continue reading Reformatska crkva Mađara o navodnoj Izjavi Ekumenske koordinacije osječke regije

O mijenjanju naziva/vlasništva Reformatske crkvene općine u Hrastinu

Hrastin (mađ: Haraszti[1])je naselje u sastavu Općine Vladislavci, u Osječko-baranjskoj županiji. Nekoliko je verzija porijekla naziva Hrastin. Moguće je da dolazi od hrvatskoga imena za drvo hrasta, no vjerojatnije je da dolazi od mađarske riječi haraszt koja ima dva značenja; suho lišće ili paprat. Paprati su naime biljke kojima za rast osobito pogoduju vlažna mjesta a upravo je takva bila okolica Hrastina u srednjovjekovlju i ranonovovjekovlju. Kratak povijesni … Continue reading O mijenjanju naziva/vlasništva Reformatske crkvene općine u Hrastinu

U čijem su prostoru osječki “kalvini” održali ekumensko molitveno bogoslužje?

U sklopu Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, prvi molitveni susret u Osijeku održan je u osječkom naselju Retfala u organizaciji Reformirane kršćanske kalvinske crkve. Molitveno zajedništvo u organizaciji Reformirane kršćanske kalvinske crkve organizirano je 18. siječnja 2022. u povijesnoj župnoj crkvi izgrađenoj u razdoblju od 1752. do 1762. godine. Ova kasnobarokna crkva jedan je od najstarijih sakralnih objekata na osječkom području. Trenutačno je u posjedu … Continue reading U čijem su prostoru osječki “kalvini” održali ekumensko molitveno bogoslužje?

S kojom je Reformiranom crkvom Vlada RH potpisala Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa 2003. godine?

Odmah nakon donošenja novoga Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02), a prije ustrojstva Evidencije vjerskih zajednica, Vlada je pristupila potpisivanju Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa s nekoliko vjerskih zajednica. Između ostalih, Ugovor je potpisan i s Reformiranom kršćanskom crkvom u Hrvatskoj, 4. srpnja 2003. godine. U ime Vlade Ugovor je potpisao tadašnji premijer Ivica Račan a u ime Reformirane kršćanske crkve u … Continue reading S kojom je Reformiranom crkvom Vlada RH potpisala Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa 2003. godine?

PRAVOMOĆNA PRESUDA! Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni je sljednik Reformirane kršćanske crkve

Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: 43 Pž-1447/2020-6 od 29. lipnja 2021. godine potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Osijeku, Poslovni broj 10 P-151/2019-41 od 29. studenog 2019. godine koja glasi: Utvrđuje se da je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji, od koje je izrekla odcjepljenje i ustrojila se kao samostalna Reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj na svom sinodu 30. siječnja … Continue reading PRAVOMOĆNA PRESUDA! Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni je sljednik Reformirane kršćanske crkve