Heidelberški katekizam (1563.) – Tekst

O Katekizmu: Heidelberški katekizam najpoznatiji je katekizam reformirane tradicije. Nastao je u želji da pomiri dvije struje protestanata u vrijeme reformacije, koje su imale različita stajališta po pitanju Euharistije. Luterani su vjerovali u stvarnu, tjelesnu prisutnost Kristovu u euharistiji (konssubstancijacija), dok su reformirani vjerovali u duhovnu nazočnost Kristovu. Kako su ovi stavovi doveli do spora među protestantima, Frederick III., izbornik i vladar Palatinije koji je … Continue reading Heidelberški katekizam (1563.) – Tekst

Kanoni sa sinode u Dortrechtu (1618.-1619.) i Pet točaka kalvinizma

Kanoni sa sinode u Dortrechtu su definirali nauk koji nam je danas poznat kao kalvinizam. Termin kalvinizam najčešće se vezuje uz teološko razumijevanje predestinacije odnosno predodređenja Ovaj se nauk vezuje uz ime reformatora Jeana Calvina, iako je kao takav i ranije bio prisutan u Crkvi, posebno u učenju Sv. Augustina. Nauk o predestinaciji definiran je u Belgijskom vjeroispovijedanju. Heidelberški katekizam ne govori o predestinaciji budući mu nije primarni cilj  … Continue reading Kanoni sa sinode u Dortrechtu (1618.-1619.) i Pet točaka kalvinizma