Što znači da je kršćanin novo stvorenje?

Novo stvorenje opisuje se u 2. Korinćanima 5,17: „Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje: ono staro je prošlo, gle, sve je novo nastalo.” Riječ „stoga” vraća nas na stihove 14-16 gdje nam Pavao govori da su svi vjernici umrli s Kristom i više ne žive za sebe. Naši životi više nisu svjetovni; sada su duhovni. Naša „smrt” odnosi se na staru grešnu … Continue reading Što znači da je kršćanin novo stvorenje?