Možda rado čitate i slušate anglikanske svećenike i teologe a da i ne znate da su anglikanci

Mnogi pripadnici tzv. Crkava reformacijske baštine zaziru od liturgijske prakse, sakramentalne teologije, crkvene tradicije koja je prisutna u tzv. tradicionalnim protestantskim crkvama, posebice Anglikanskoj crkvi. No, u isto vrijeme rado čitaju anglikanske pisce, slušaju njihove propovijedi a da i ne znaju da se radi o pripadnicima Anglikanske crkve. Evo, od mnogobrojnih, nekoliko njih koji su vam možda poznati: John Wesley (1703.-1791.) – Iako je osnivač … Continue reading Možda rado čitate i slušate anglikanske svećenike i teologe a da i ne znate da su anglikanci