Kako moliti u teškim napastima

Mi svi moramo prolaziti – danima i tjednima – kroz razdoblje napasti. Postoje sati kad nam dolaze sumnje o Bogu. Muče nas sumnje u vjeri, sumnje je li to Bog ovako ili onako rekao ili mislio i nismo li mi ipak na krivom putu, da li Bog zaista živi, je li on ljubav. Da pobijedim takve napasti, pomogle su mi uvijek iznova Božje riječi. Izgovarala … Continue reading Kako moliti u teškim napastima

alone man person sadness

Molitva u patnji

Kako moliti u patnji, kada prolazimo kroz tamne dane nevolje, suza, očaja i beznađa? Svi poznajemo tamne dane nevolje, ako nam je možda uzeta najmilija osoba ili ako moramo prolaziti kroz velika razočaranja, jer nas proganjaju patnje kroz bolest ili osmaljenost, ili duševne i duhovne patnje. U pedeset godina naše misije i u životu u kojem sam hodala s Kristom, doživjela sam takva vremena gdje … Continue reading Molitva u patnji

Isus sjedi u mom čamcu (Molitva u životnim olujama)

Dok je otpuštao narod, otpustio je i učenike. Poslao ih je da se otisnu na drugu obalu. Trebaju ići dalje, u Betsaidu u Kafarnaum. Trebaju se učiti biti i sami i imati povjerenja da će Isus doći za njima. Na tome putu prema drugoj obali nije lako. Bude i mirnog mora, ali bude i vjetra, pa malo većeg vjetra, bude bure pa i visokih valova. … Continue reading Isus sjedi u mom čamcu (Molitva u životnim olujama)

Molitva za pravi strah

Često molimo da nas Bog oslobodi od straha. No isto tako možemo moliti za pravi strah, da nam Bog poda strahopoštovanja kako bi smo pazili na naše korake i slijedili Božju volju u svome životu. Evo jedne takve molitve: Gospodine moj Isuse, daj mi pravi strah u srce. Daruj mi da se više ne plašim pred patnjama, jer ti govori’: “Ne boj se, ja sam … Continue reading Molitva za pravi strah

anonymous woman diving underwater of blue sea

Jedno iskustvo svladavanja straha

Tvoja velika patnja je strah – strah te muči, kao da te bičuju; strah ti sve pokvari čemu bi se mogao radovati… strah od teških bolesti, od financijskog bankrota… i pojačane nesigurnosti naše egzistencije; strah od… terorističkih napada, koji su danas na dnevnom redu; strah od demonskih sila…, od prijetećeg protjerivanja kršćana… Isus sam kaže: „U svijetu ćete imati nevolju“ (Iv 16,33). On nagovještava krajnje … Continue reading Jedno iskustvo svladavanja straha