“Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati” – Razmatranje blaženstava (7)

Sedmo blaženstvo glasi: “Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati” (Mt 5, 9). Ostala razmatranja blaženstava vidi ovdje. Blago mirotvorcima Dosadašnja blaženstva nam govore o unutarnjem miru kojega postižemo, djelovanjem Duha Božjega, kada je u nama duh pokajanja, duh gladi za Božjom riječju, duh krotkosti, duh milosrdnosti i sl. Naše unutarnje duhovno stanje treba se reflektirati i prema vani, prema našim bližnjima pa i našim … Continue reading “Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati” – Razmatranje blaženstava (7)