Što znači “Oče naš”? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Kada izgovaramo “Oče naš” ispovijedamo da je Bog naš otac a mi njegova djeca. Učenje da je Bog Otac je specifično u kršćanskom učenju.  „… već ste primili duha posinjenja kojim vičemo Abba – Oče“ (Rimljanima 8, 15) Pred nama će ovih dana biti molitva koju nas je sam Gospodin naučio moliti, molitva Gospodnja, ili Očenaš. Ona treba biti izgovarana svakoga dana u našoj dnevnoj … Continue reading Što znači “Oče naš”? – Tumačenje Molitve Gospodnje