DESET SOTONSKIH LAŽI O CRKVI

Sotona mrzi Crkvu i sve što je vezano uz Crkvu. I budući da je on “otac laži”, on nas pokušava obmanuti kada su u pitanju činjenice o Crkvi. 1. Mogu biti kršćanin bez Crkve Crkva je tijelo Kristovo. Krist je glava toga tijela a svi koji su se odazvali Kristovu pozivu u njega su ugrađeni. Ne možeš biti kršćanin a da nisi ugrađen u Crkvu. … Continue reading DESET SOTONSKIH LAŽI O CRKVI

CRKVA KAO MJESTO OKUPLJANJA KRŠĆANSKE ZAJEDNICE – OBIČNA GRAĐEVINA?

U vremenu kada se od nekih pojedinaca sve više promovira kršćanstvo bez Crkve, nerijetko ćemo čuti izjave poput: „Crkva su ljudi, crkva nije građevina, to su samo cigle, mjesto bogoslužja je obična građevina“ i sl. Na prvu, ova izjava se može činiti istinito. Da, Crkva su ljudi, i u prvom i najvažnijem značenju termina „Crkva“ kako ga mi razumijemo u teološkom terminu, označava ljude. Kada … Continue reading CRKVA KAO MJESTO OKUPLJANJA KRŠĆANSKE ZAJEDNICE – OBIČNA GRAĐEVINA?

Što nam Drugo helvetsko vjeroispovijedanje govori o bogoslužju?

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje rani je protestantski spis iz 1566. godine. Više i ostom možete pročitati ovdje. Donosimo 22. poglavlje koji se odnosi na bogoslužje. Što sve treba činiti na bogoslužju? Premda je svim ljudima dopušteno čitati Sveto pismo kod kuće i po uputama se međusobno obučavati istinskoj vjeri, ipak da bi se Riječ Božja ispravno propovijedala narodu, da bi se moglo javno moliti, da bi se … Continue reading Što nam Drugo helvetsko vjeroispovijedanje govori o bogoslužju?

ZAŠTO LITURGIJA?

Anglikansku Crkvu je primjereno opisati kao „liturgijsku crkvu“. Naše je bogoslužje u potpunosti liturgijsko. Ovdje ćete vidjeti zašto koristimo liturgiju, i zašto ju volimo. 1.    Liturgija je aktivna i traži sudjelovanje Liturgija doslovno znači, „djelo naroda“. Bogoslužje je u ranoj crkvi bilo liturgijsko, ono nije bilo pasivno već aktivno iskustvo, i događaj u kojemu Božji narod aktivno zajedno slavi. Liturgija zahtjeva aktivnu uključenost cijelog skupa kroz … Continue reading ZAŠTO LITURGIJA?

KRATAK OPIS CALVINOVOG BOGOSLUŽJA

Godine 1542. izdan je ženevski obrednik La Manyere de faire prieres, koji je propisao bogoslužja, sakramente i obrede u francuskim reformiranim crkvama. Iako se uz ovaj obrednik ne spominje Calvinovo ime, za pretpostaviti je da ga je upravo on priredio.  Calvin zalagao za euharistiju svake nedjelje, što je naglasio i u svojim Instituacijama kršćanske vjere, ipak je pod pritiskom ženevskih vlasti prihvatio slavljenje euharistije 4 puta … Continue reading KRATAK OPIS CALVINOVOG BOGOSLUŽJA